Zoekresultaat

179 Resultaten
Toon producten van Doesburg
 • Evenement organiseren

  Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg. Zowel een melding als een vergunningaanvraag doet u bij de gemeente Doesburg digitaal. Door het toetsingsformulier hieronder te doorlopen wordt er bepaald of u met een melding kunt volstaan of dat u een vergunning moet aanvragen. Vervolgens kunt u dit direct online doen. Houdt u er wel rekening mee dat een melding minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan een klein evenement moet plaatsvinden. Een aanvraag voor een vergunning moet minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement zijn ingediend. Toetsingsformulier evenementenvergunning

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden, grond en garageboxen. Bij bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerendezaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval. Hoeveel OZB moet ik betalen? De gemeente taxeert elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure? Dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging indienen bij Dienst Justis.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bijen houden

  U mag niet zomaar bijen houden als hobby of vanwege uw beroep. Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Het is daarom verboden bijen te houden: binnen een afstand van 30 meter van een woning of andere gebouwen waar overdag mensen zijn (kantoren, scholen); binnen een afstand van 30 meter van de openbare weg. Als u toch bijen wilt houden, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’. De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor: uw kind jonger dan 21 jaar; uw (ex-)echtgenoot/echtgenote; uw (ex-)geregistreerd partner. Als u dit niet doet, en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Vergunning of melding U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

 • Bedrijfsverzamelgebouw, plek huren

  Een bedrijfsverzamelgebouw is een gebouw waarin meerdere bedrijven of ondernemers zitten. De huurlasten zijn hier lager. Dat komt omdat voorzieningen samen worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een receptie, technische ondersteuning of kantine. Hebt u een kleine onderneming of start u een bedrijf? Dan kan de gemeente u misschien helpen aan een plek in een bedrijfsverzamelgebouw. Als er geen plek is, kan de gemeente u op een wachtlijst zetten.

 • Koninklijk Predicaat

  Het predicaat 'Koninklijk' is een onderscheiding voor een onderneming, vereniging, stichting of instelling. Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. U mag dan de titel 'Koninklijk' toevoegen aan de naam van uw organisatie. Ook mag u een afbeelding van de Koninklijke Kroon gebruiken in uw logo.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Doesburg

Geen verfijning beschikbaar.

Acties