Zoekresultaat

183 Resultaten
Toon producten van Eersel
 • Milieustraat

  Telefoon: 0497-517084 Op de milieustraat kunt u grof huishoudelijk afval brengen. De milieustraat is gelegen aan het adres Meerheide 1 op bedrijventerrein Meerheide in Eersel. De openingstijden van de milieustraat Eersel zijn als volgt: Maandag: 13.00 uur tot 17.00 uur Dinsdag: gesloten Woensdag: 13.00 uur tot 17.00 uur Donderdag: gesloten Vrijdag: 13.00 uur tot 17.00 uur Zaterdag: 09.00 uur tot 16.00 uur Meer informatie kunt u lezen in de digitale afvalwijzer onder het tabblad informatie. Er worden geen tractoren toegelaten op de milieustraat! PMD zakken

 • Afvalstoffenheffing

  Voor het inzamelen en verwerken van afval betaalt u belasting: de afvalstoffenheffing. Deze heffing bestaat uit twee delen: een vast tarief en een variabel tarief. Het vaste tarief is voor iedereen gelijk. Het variabele tarief is afhankelijk van de aantal keren dat u een container aan de straat zet. Het maakt daarbij niet uit of uw container vol is of halfvol.

 • Afvalwater lozen

  Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel? Dan hebt u een aansluitvergunning nodig van de gemeente.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.  De ontheffing wordt verleend voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdeijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen.

 • Drank- en horecavergunning

  U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische drank verkoopt om in het pand/terras waar het verkocht wordt op te drinken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij: horecabedrijf (café of restaurant) sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant cafetaria en snackbar met een eetgedeelte, afgeschermd van het afhaalgedeelte U hebt een drank en horecavergunning nodig als u sterk alcoholische drank verkoopt via een slijterij. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U hebt geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt, zoals bier of wijn, voor consumptie elders dan ter plaatse. De alcoholhoudende drank mag dan niet geopend en niet opgedronken worden in het pand waar het verkocht wordt. Dit is het bijvoorbeeld het geval bij: levensmiddelenbedrijven supermarkten Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen

  Als u in uw bedrijf veranderingen invoert, bijvoorbeeld door het aanpassen van processen of activiteiten of door uitbreiding, dan moet u dat aan de gemeente doorgeven.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

 • Belastingen en heffingen, teruggave

  Gaat u verhuizen en hebt u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing ontvangt u per vier maanden achteraf een aanslag. Indien u bij burgerzaken de verhuizing en datum doorgeeft hoeft u verder niets te ondernemen. De aanslag wordt voor deze heffingen aangepast. Als u als gebruiker van een bedrijfspand gaat verhuizen dan dient u dit echter wel door te geven aan de gemeente. U kunt dan via telefoonnummer 0497-531300 vragen naar afdeling belastingen. Voor de onroerende zaakbelasting en (OZB) betaalt degene die per 1 januari van het betreffende kalenderjaar belastingplichtig is, de belasting voor het gehele jaar. Dit is wettelijk vastgelegd. De OZB wordt meestal door de notaris verrekend bij verkoop van onroerend goed. Het verrekende bedrag vindt u terug op de betreffende transportakte van de notaris.

 • Belastingen, kopie aanslag

  U kunt bij de gemeente een kopie krijgen van de aanslag gemeentelijke belastingen, bijvoorbeeld als u de aanslag kwijt bent.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Eersel

Geen verfijning beschikbaar.

Acties