Zoekresultaat

256 Resultaten
Toon producten van Enschede
 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die 5 jaar of langer van een laag inkomen moeten leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Een inkomen, uit werk of uitkering, op het bijstandsniveau wordt gezien als een laag inkomen.Eén keer per 12 maanden aanvragenU kunt d...

 • Evenementenvergunning

  In artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Enschede staat dat het verboden is om evenementen te organiseren zonder vergunning van de burgemeester van Enschede.Wanneer is het nodig?‘Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ is een even...

 • Collectieve zorgverzekering

   De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen goed verzekerd zijn. Daarom hebben wij samen met Menzis Zorgverzekeraar de collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd samengesteld. Deze zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en aanvullende verzekeri...

 • Liggelden haven

  Voor de Enschedese haven geldt de Verordening op de heffing en invordering van haven-, kade- en opslaggelden 2019. Hierin staan alle regels die gelden in de haven. De gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem vormen samen de netwerkorganisatie Gemeenschappelijk Haven...

 • Monumentenloket

  De gemeente Enschede heeft met ingang van 1 maart 2013 een Monumentenloket. Dit is een uitvloeisel van het nieuwe monumentenbeleid dat eind 2012 door de Gemeenteraad van Enschede is vastgesteld. Het monumentenloket is onderdeel van de afdeling Vergunningen.Doel van het Monumentenloket is om eigen...

 • Inlichtingen BRP en akten voor advocaten

  Bent u advocaat? Dan kunt u uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP) en afschriften uit de Burgerlijke Stand opvragen.Digitaal inlichtingen BRP of akten aanvragen met eHerkenningDigitaal inlichtingen BRP of akten aanvragen zonder eHerkenningHeeft u nog geen eHerkenning? U kunt deze eenv...

 • Inlichtingen BRP en akten voor notarissen

  U kunt hier informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA) aanvragen. Denkt u hierbij aan nalatenschappen of een afstammelingenonderzoek. Ook kan het zijn dat u een akte uit de burgerlijke stand nodig hebt.Digitaal aanvragen afstammelingenonderzoek of akte met eHer...

 • Voetbalvergunning

  Invoering vergunningplichtBij raadsbesluit van 8 juni 2015 heeft de raad van de gemeente Enschede besloten tot vaststelling van een voetbalvergunningplicht. De tot nu toe bestaande verplichting tot kennisgeving van voetbalwedstrijden is vervangen door de verplichting voor een Betaald Voetbal Orga...

 • Welstand

  Bouwwerken en reclames dienen volgens de wet te voldoen aan redelijke eisen van welstand. Stadsbouwmeesters beoordelen deze welstand. De Stadsbouwmeesters beoordelen uw plannen tijdens het welstandspreekuur en /of geven u gerichte adviezen.Waarvoor kan ik op het spreekuur terecht?Voordat u een aa...

 • Dierenoverlast

  In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Enschede staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven. In dit gedeelte komen regels aan de orde die gaan over overlast van dieren.Loslopende honden en verontreiniging door honden geven vaak overlast. Voor regels en voorzieningen voor honde...

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Enschede

Geen verfijning beschikbaar.

Acties