Zoekresultaat

315 Resultaten
Toon producten van Groningen
 • Bermen en Sloten onderhoud

  De gemeente beheert de bermen op 2 verschillende manieren  Veel bermen op zandgronden worden 1 of 2 keer per jaar ecologisch beheerd (maaien en afvoeren van het maaisel). Hierdoor treedt verschraling op en kan een grote(re) verscheidenheid aan planten en bloemen ontstaan. Het maaisel dat hierbij vrijkomt, voeren we af naar een vergistingsinstallatie of wordt gehooid door derden en gebruikt als voeding voor dieren. 

 • Groot voertuig op de weg parkeren

  Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen (Artikel 5:9 APV) Het is verboden om een voertuig (langer dan 6 meter of hoger dan 2,40 meter) op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw.Dit mag niet op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hun anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.

 • Wegafzetting

  Wilt u werkzaamheden uitvoeren waarvoor een wegafzetting nodig is? Neem dan minimaal 2 weken van tevoren contact op met de gemeente. Als u een evenement organiseert, heeft u ook een evenementenvergunning nodig. Deze moet u minimaal 8 weken voor het evenement aanvragen het omgevingsloket van de ODG. Let op: U bent verplicht alle hulpverleningsdiensten en vervoersdiensten zoals busdiensten en andere betrokkenen (aanwonenden en ondernemers) 2 weken van tevoren in kennis te stellen van de wegafsluiting. U dient de betrokken partijen ook op de hoogte te brengen van de eventuele omleidingsroute. 

 • Groenafval Brengpunt Sappemeer (GBS)

  Alleen inwoners van de gemeente Midden-Groningen kunnen particulier tuinafval inleveren. Bedrijven worden geweigerd, ook als u namens of in opdracht van een inwoner komt. Wel inleveren: tuinafval, dit is alles wat gegroeid is en/of gebloeid heeft in uw tuin takken, blad en gras zoveel mogelijk gescheiden van elkaar inleveren (dus takken apart, gras apart, blad apart). Gescheiden aangeboden groenafval kan namelijk tot een betere kwaliteit compost worden verwerkt

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. Er zijn 2 verschillende uittreksels: Een bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland. Dit is een uittreksel uit de burgerlijke stand.

 • Gemeentelijke berm/weg gebruiken en wegafzetting

  Wanneer u (tijdelijk) gebruik maakt van de berm of een weggedeelte anders dan waar het voor is bedoeld, dan kunt u hiervoor onder specifieke voorwaarden een ontheffing aanvragen. Moet er een (weg)afzetting geplaatst worden, neem dan minimaal 2 weken van tevoren contact op met de gemeente. Dit in verband met de vergunning en de bijbehorende publicatie in de krant.

 • Tweede of zakenpaspoort aanvragen

  2e paspoort Als u vaak naar het buitenland gaat, kunt u een 2e paspoort nodig hebben. Dit kan nodig zijn in de volgende situaties: U bezoekt vaak landen die een conflict met elkaar hebben. Het kan dan gebeuren dat u problemen krijgt met de verschillende stempels in uw paspoort. U reist vaak naar landen waar u een visum voor nodig heeft. Het kan dan voorkomen dat u door de visumaanvraag niet op tijd uw paspoort terug heeft, omdat het paspoort nog bij de ambassade ligt.

 • Een kind erkennen en naam kiezen

  U kunt uw kind erkennen voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment. Erkenning niet nodig - automatisch juridisch ouderschap Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt uw partner een kind, dan hoeft u het kind niet te erkennen. U bent dan automatisch de juridische vader. Ook als u niet de biologische vader van het kind bent.

 • Nederlandse nationaliteit aanvragen via de optieprocedure

  Als vreemdeling kunt op 2 manieren Nederlander worden: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure, dan kunt u waarschijnlijk een naturalisatieverzoek indienen bij de gemeente.

 • Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie

  Als vreemdeling kunt op 2 manieren Nederlander worden: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. U kunt bij de gemeente een verzoek tot naturalisatie indienen.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Groningen

Geen verfijning beschikbaar.

Acties