Resultaten

1 - 10 van de 341 Resultaten
Toon producten van Groningen
 • testproduct voor sc

  Dit is een test. Test 2 op 16 januari 10:05 uur.

 • Testproduct

  Eerste H2 Tweede H2

 • Bermen en Sloten onderhoud

  De gemeente beheert de bermen op 2 verschillende manieren  Veel bermen op zandgronden worden 1 of 2 keer per jaar ecologisch beheerd (maaien en afvoeren van het maaisel). Hierdoor treedt verschraling op en kan een grote(re) verscheidenheid aan planten en bloemen ontstaan. Het maaisel dat hierbij vrijkomt, voeren we af naar een vergistingsinstallatie of wordt gehooid door derden en gebruikt als voeding voor dieren. 

 • Bruggen

  Bruggen, tunnels en duikers zijn in beheer van de gemeente. Meldingen en vragen kunt u doorgeven via melding openbare ruimte. Bij gevaarlijke situaties vragen wij u telefonisch contact met de gemeente op te nemen. Bruggen De beweegbare bruggen van het Slochterdiep en de Groeve hebben zelfbediening. De sleutel is verkrijgbaar bij de Groevesluis of provincie Groningen. Bedieningstijden: tussen 08.00 en 22.00 uur. Bedieningsperiode: 1 april tot 1 november. Het storingsnummer staat vermeld bij de brug.

 • Wegafzetting

  Wilt u werkzaamheden uitvoeren waarvoor een wegafzetting nodig is? Neem dan minimaal 2 weken van tevoren contact op met de gemeente. Als u een evenement organiseert, heeft u ook een evenementenvergunning nodig. Deze moet u minimaal 8 weken voor het evenement aanvragen het omgevingsloket van de ODG. Let op: U bent verplicht alle hulpverleningsdiensten en vervoersdiensten zoals busdiensten en andere betrokkenen (aanwonenden en ondernemers) 2 weken van tevoren in kennis te stellen van de wegafsluiting. U dient de betrokken partijen ook op de hoogte te brengen van de eventuele omleidingsroute. 

 • Bladverzamelplaats

    De gemeente zorgt elk jaar dat de gevallen bladeren worden verwijderd van de openbare weg en gemeentelijke gazons. Gevallen bladeren zorgen voor onder andere gladde wegen, verstopte straatkolken en het verstikt gazons. Om gevaarlijke situaties zoals val- en slipgevaar te voorkomen, worden de bladeren van wegen en gazons geveegd.

 • Kapotte straatverlichting melden

  Straatverlichting stuk? Meld dit snel en makkelijk het Contactplein (0598 - 37 37 37) of via een melding openbare verlichting. Elke lantaarnpaal heeft een eigen nummer. Het is handig als u deze meteen bij de melding doorgeeft, dan kunnen wij sneller handelen. Oplossen van storingen aan straatverlichting

 • Gemeentelijke berm/weg gebruiken en wegafzetting

  Wanneer u (tijdelijk) gebruik maakt van de berm of een weggedeelte anders dan waar het voor is bedoeld, dan kunt u hiervoor onder specifieke voorwaarden een ontheffing aanvragen. Moet er een (weg)afzetting geplaatst worden, neem dan minimaal 2 weken van tevoren contact op met de gemeente. Dit in verband met de vergunning en de bijbehorende publicatie in de krant.

 • Uittreksel uit basisregistratie personen opvragen

  In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een uittreksel van uw eigen gegevens opvragen. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen, bijvoorbeeld voor een inschrijving bij een woningstichting. 

 • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

  Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in hun burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of scheiding. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens. Waar kunt u een afschrift of uittreksel van aanvragen?

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties