Zoekresultaat

81 Resultaten
Toon producten van Hattem
 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand is overleden, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Meestal regelen familieleden dit in overleg met de begrafenisondernemer. Soms doen goede bekenden aangifte. Wilt u aangifte van overlijden doen? Kom dan naar de gemeente waarin de persoon is overleden. Kunt u zelf geen aangifte doen? Vraag of de begrafenisondernemer het voor u doet. Nadat u aangifte heeft gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op.

 • Aanwijzing monument

  Wanneer u een gebouw of terrein wilt laten aanwijzen tot gemeentelijk monument, kunt u dit bij de gemeente aanvragen. Er wordt dan gekeken of het gebouw of terrein belangrijk is voor de gemeente. Dit kan gaan om de schoonheid, de wetenschappelijke en cultuurhistorische waarde van het gebouw of terrein. Wanneer het gebouw of terrein op de gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst, gelden er strengere regels. U kunt bijvoorbeeld een monument alleen verbouwen of slopen als u hiervoor een omgevingsvergunning heeft gekregen. Afspraak maken

 • Achternaam kind kiezen

  Het eerste kind van een getrouwd heterostel krijgt automatisch de achternaam van de man. Dit geldt ook als u samen een geregistreerd partnerschap heeft. De ouders kunnen ook besluiten om het kind de achternaam van de moeder te geven. Dit moeten zij doorgeven aan de gemeente. Dit kunt u uiterlijk doen bij de geboorteaangifte. De achternaam die u voor uw eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van de volgende kinderen uit dezelfde relatie. Bij ongetrouwde ouders krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Op het moment dat de vader het kind erkent, kunt u ervoor kiezen dat het kind de naam van de vader krijgt. De moeder moet hiervoor persoonlijk toestemming geven. De kinderen die hierna uit deze relatie worden geboren, krijgen dezelfde achternaam. Bent u lesbisch en krijgt u samen met uw vrouwelijke partner een kind? U bent getrouwd of heeft samen een geregistreerd partnerschap. Als de zaaddonor onbekend is en u een verklaring van de Stichting Donorgegevens aanlevert, krijgt het kind automatisch de achternaam van de meemoeder. Dit is de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder. Kinderen die hierna worden geboren, krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind. U kunt besluiten het kind de achternaam van de biologische moeder (de moeder die gebaard heeft) te geven. Geef dit uiterlijk bij de geboorteaangifte door aan de gemeente. Bent u niet getrouwd of geregistreerd partners? Of heeft u een bekende zaaddonor gebruikt? Uw kind krijgt automatisch de naam van de biologische moeder. Als de meemoeder het kind erkent, kunt u ervoor kiezen dat het kind haar achternaam krijgt. De biologische moeder moet hiervoor toestemming geven. U mag de achternaam van uw kinderen nog 1 keer veranderen in die van de andere ouder. Dit mag als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Is het kind 16 jaar of ouder? Dan moet het kind zelf ook instemmen met de naamsverandering. Hier moet het kind voor tekenen.

 • Achternaam kind kiezen bij erkenning

  U bent niet getrouwd, u heeft geen geregistreerd partnerschap en u krijgt een kind. Het kind krijgt dan automatisch de achternaam van de biologische moeder. U kunt ervoor kiezen dat uw kind de achternaam van de andere ouder krijgt. Dit kan al voor de geboorte. Erkent de vader of de meemoeder het kind? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind die achternaam krijgt. De meemoeder is de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie. Gaat u later toch met elkaar trouwen? Of gaat u een geregistreerd partnerschap aan met elkaar? Dan kunt u de naam van uw kind nog 1 keer veranderen naar de achternaam van de andere ouder. Kunt u de naam van uw kind door omstandigheden niet wijzigen? U woont bijvoorbeeld in een land waar u de naam niet zelf mag kiezen. U heeft maximaal 2 jaar de tijd om dit in Nederland te regelen. Afspraak maken

 • Achternaam wijzigen

  Wanneer u uw achternaam wilt wijzigen, kunt u dit aanvragen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Gebruik hiervoor het speciale aanvraagformulier. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt uw nieuwe naam opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). Daarnaast wordt uw nieuwe naam toegevoegd aan uw geboorteakte. Wilt u de achternaam van uw kinderen veranderen? Degene van wie de naam is, moet dan een aantal jaar voor het kind gezorgd hebben. Dit is: 3 jaar voor kinderen vanaf 12 jaar 5 jaar voor kinderen tot 12 jaar

 • Afvalwater lozen op de riolering

  Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente vraagt meestal advies aan het waterschap. De eisen die aan de lozing zijn gesteld, verschillen per type bedrijf of inrichting.

 • Alcohol schenken en/of verkopen

  Een ondernemer met een horecabedrijf, kantine of slijterij moet in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning om alcoholische dranken te mogen verkopen. Wanneer alcoholische dranken tegen betaling worden geschonken, moet bij de start van een nieuwe onderneming, overname van een bestaande onderneming of een wijziging in de bedrijfsvoering en/of inrichting, een drank- en horecavergunning aangevraagd worden. Komt er een nieuwe leidinggevende? Meld dit bij de gemeente via bijgaand formulier (Model A bijlage). De leidinggevende kan meteen aan het werk. De gemeente controleert de achtergrond van de leidinggevende, bijvoorbeeld of hij of zij een strafblad heeft. Vervolgacties Er wordt gecontroleerd of de horeca inrichting of slijterij voldoet aan de van toepassing zijnde regels op grond van de Drank- en Horecawet. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd, kan de gemeente hiertegen handhavend optreden.

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Het is niet toegestaan om buiten een horecabedrijf om alcoholische dranken te verkopen. Voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, kan ontheffing worden aangevraagd. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk zwak-alcoholhoudende drank (zoals bier en wijn) te verkopen zonder drank- en horecavergunning. U kunt een ontheffing krijgen voor een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard van maximaal twaalf aaneengesloten dagen. De politie ontvangt een afschrift van de ontheffing. De politie en de buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente kunnen tijdens het evenement controleren of aan de regels wordt voldaan.

 • Andere achternaam gebruiken

  Iedereen in Nederland heeft een achternaam. Deze is vastgelegd in de burgerlijke stand en staat ook in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Deze naam wordt ook wel uw geslachtsnaam of geboortenaam genoemd. Bij vrouwen heet deze naam ook wel de meisjesnaam. Deze naam verandert niet als u gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aangaat. U kunt bij de gemeente aangeven dat u met een andere achternaam aangeschreven en aangesproken wilt worden. Dat doet u met een verzoek aanduiding naamgebruik. De gemeente verandert dan uw aanschrijfnaam, maar niet uw geboortenaam. De gemeente en andere (overheids)organisaties gebruiken standaard uw aanschrijfnaam als zij u post sturen. De achternaam waarmee u bent geboren, blijft in uw officiële papieren staan (bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs). Stel: u heet J. de Wit en uw partner heet P. Jansen. Dan kunt u kiezen uit 4 namen waarmee u wordt aangeschreven: J. Jansen J. de Wit J. de Wit-Jansen J. Jansen-de Wit Wilt u uw geslachtsnaam veranderen? De gemeente moet dit aanpassen bij de burgerlijke stand. Achternaam partner gebruiken of wijzigen met DigiD Of neem contact op met afdeling Burgerzaken via telefoonnummer (038) 443 16 16.

 • Asbest verwijderen

  Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. U heeft namelijk toestemming nodig voordat u asbest mag verwijderen. Laat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Vraag dan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidie aan. Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Hattem

Geen verfijning beschikbaar.

Acties