Zoekresultaat

36 Resultaten
Toon producten van Hellendoorn
 • Startende ondernemers

  Gelukkig nemen iedere dag weer mensen het besluit om als zelfstandig ondernemers aan de slag te gaan. Sommige houden het klein en doen dat als ZZP-er anderen leggen een hoger ambitie aan de dag. Voor iedereen geldt dat iedere start een grondige voorbereiding en oriëntatie vergt. Schroom vooral niet om u te laten informeren, de banken doen het nodige op dit gebied maar u kunt onder andere ook terecht bij Starten in Twente. StarteninTwente.nl is het online platform voor Twentse startende ondernemers. Dit platform is hét startpunt voor jou als je plannen hebt om een bedrijf te starten of (pas) gestart bent. StarteninTwente.nl helpt je als je gestart bent met:allerlei belangrijke en interessante informatie over wat er allemaal komt kijken bij de start van een bedrijf en waar je aan moet denkenpraktische tools die je kunt gebruiken om bepaalde vaardigheden te verbeteren en inzicht te krijgen in je eigen plannennetwerkmogelijkheden; je kunt in contact komen met andere starters via het platform en er is een overzicht van ondernemersnetwerken en –verenigingen in jouw gemeenteDeze informatie, tools en netwerkmogelijkheden zijn ook geschikt voor zzp’ers en starters met groeipotentie. Voor mensen die uit een uitkeringssituatie komen is verstandig contact op te nemen met de uitkeringsinstantie, wellicht dat u daar een steuntje in de rug kunt krijgen. Daarnaast kunt u onder andere ook terecht bij de Kamer van Koophandel en het project “Ik start smart”.Dit platform is een samenwerking van:12 Twentse gemeenten (Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Wierden) ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) Mede mogelijk gemaakt door: subsidie van de provincie Overijssel als onderdeel van het project ‘Boosten van startend ondernemerschap in Twente’.  

 • Ondernemersverenigingen

  Businessclub Hellendoorn - NijverdalPostbus 95, 7440 AB Nijverdal, info@bchn.nl, http://www.bchn.nl  Op naar NijverdalPostbus 36, 7440 AA Nijverdal info@opnaarnijverdal.nlhttp://www.opnaarnijverdal.nl Ondernemend Hellendoorninfo@ondernemendhellendoorn.nl, http://www.ondernemendhellendoorn.nl Haarlese Ondernemers VerenigingKoersweg 7/A, 7448 RS Haarle gem. Hellendoorn, hovhaarle@hotmail.co Parkmanager Gertjan Mollink Telefoon: 06-47547147Email: g.mollink@hetlochter.nlhttp://www.hetlochter.nl Ondernemersvereniging Daarle 'n Tip 7, 7688 RR Daarle www.ondernemersverenigingdaarle.nl  

 • Markt

  In het centrum van Nijverdal (marktplein en Willem Alexanderstraat) wordt een wekelijkse warenmarkt gehouden. Op zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur biedt een veertigtal kooplieden, in een gezellige sfeer een  breed scala aan koopwaar aan. Marktmeester Martin Wippert is namens de gemeente Hellendoorn verantwoordelijk voor een goed verloop van de markt. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 29279751. Wanneer u interesse heeft voor een standplaats kunt u contact met hem opnemen. U kunt ook e-mailen naar ondernemerskamer@hellendoorn.nl .Als er een vacature op de Nijverdalse zaterdagmarkt is, kunt u deze ook bekijken/vinden op het platform http://www.allesoverdemarkt.nl  .

 • Inkoop en aanbestedingen

  De gemeente Hellendoorn heeft een vastgesteld inkoopbeleid en vastgestelde algemene inkoopvoorwaarden.Hiermee wil zij bereiken dat de gemeentelijke aanbestedingen en inkoop doelmatig en volgens de geldende wet en regelgeving geschiedt. De gemeente voert een innovatief inkoopbeleid. Zij werkt daar waar mogelijk en zinvol samen met buurgemeenten om te komen tot volume voordelen en kennisuitwisseling.Voor meer informatie over ons inkoop- en aanbestedingen beleid kunt u contact opnemen met onze inkoopcoördinator, Ben Hooge-Venterink, telefoonnummer 0548-630 359.

 • Bedrijfsruimte

  De gemeente Hellendoorn ligt centraal in Overijssel, halverwege Zwolle en Enschede, op de grens van Salland en Twente. Al bij de stichting van Nijverdal, een kleine 200 jaar geleden, was die plek uit economisch oogpunt ideaal. En nog steeds is de gemeente Hellendoorn een aantrekkelijke plek voor bedrijven om zich te vestigen. In een Position Paper zetten we onze uitgangspunten en ambities op het gebied van economische ontwikkeling uiteen.

 • Accountmanagers

  In de gemeente Hellendoorn kunnen bedrijven met hun vragen aan de gemeente terecht op een centrale plek, de ondernemerskamer. Voortaan hoeft u niet meer zelf uw weg te zoeken binnen de gemeente en bij verschillende afdelingen steeds opnieuw uw verhaal te vertellen.De accountmanager van onze ondernemerskamer biedt u laagdrempelige toegang tot ondersteuning, informatie en advies zodra u plannen, problemen of vragen heeft. Ook is de accountmanager uw aanspreekpunt als het gaat om werkervaringsplekken, participatieplaatsen of proefplaatsingen. Daarnaast onderhoudt hij de contacten met de gemeentelijke afdelingen en bewaakt het proces van dienstverlening.De ondernemerskamer heeft 4 accountmanagers. Zij hebben een eigen taakverdeling toegewezen gekregen.-Marcel Zielman Accountmanager bedrijven & arbeidsmarkt 0548 - 630773 / 06-52 851 257 m.zielman@hellendoorn.nl-Marcel Reinders Economische zaken, regio Twente, bedrijventerreinen, promotie/acquisitie, 't Lochter III 0548-630 528 / 06-54 302 462 m.reinders@hellendoorn.nl -Harro Meijer Toerisme, recreatie, marketing & promotie 0548-630 557 / 06-46 315 381 h.meijer@hellendoorn.nl -Cornelie Wintermans Economische zaken, regio Twente, retail, centrum Nijverdal 0548-630 507 / 06-11 726 107 c.wintermans@hellendoorn.nl

 • Uitstalling

  Voor het plaatsen van een uitstalling bij een bedrijf gelden op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009 (APV) algemene regels. Deze algemene regels zijn van toepassing op het moment dat u een uitstalling op of aan de openbare weg wilt plaatsen. Dit geldt ook als u zelf de grondeigenaar bent. U hoeft dus geen uitstallingvergunning aan te vragen, maar moet alleen voldoen aan de algemene regels om de uitstalling te kunnen plaatsen.Een uitstalling is een verplaatsbaar object dat betrekking heeft op goederen die tot het branchepatroon van het/de ter plaatse gevestigde bedrijf/instelling behoren, zoals bijvoorbeeld een reclamebord, kledingrek, o.i.d.. Bloembakken of een bankje ter verfraaiing van de etalage zijn geen uitstallingen en voor het plaatsen van dergelijke objecten (mits verplaatsbaar) hoeft dan ook geen vergunning te worden aangevraagd. Er zijn aan het plaatsen van het uitstalling geen kosten verbonden.VoorwaardenVoor het plaatsen van een uitstalling moet u voldoen aan de volgende algemene regels. Indien u hier niet aan kunt voldoen mag u geen uitstalling plaatsen.Een uitstalling mag tot maximaal 1,5 meter uit de voor- en of zijgevel van de bijbehorende inrichting worden geplaatst. Bevindt zich in deze ruimte een looplijn voor blinden en slechtzienden, dan moet aan weerszijden van deze looplijn een afstand van 50 cm worden vrijgelaten.Onverminderd het genoemde onder 1. mag een uitstalling uitsluitend worden geplaatst indien een vrije loopruimte van anderhalve meter, gerekend vanaf de weg/fietspad/groenstrook kan worden gegarandeerd.Een uitstalling mag niet buiten de openingsuren van het bedrijf aanwezig zijn.Een uitstalling mag alleen betrekking hebben op de goederen die tot het branchepatroon van het ter plaatse gevestigde bedrijf behoren.De maximale hoogte van de uitstalling is 1,75 meter.Een uitstalling mag op geen enkele wijze in, op of aan de ondergrond worden verankerd.Aan een uitstalling moegen zich geen uitstekende delen bevinden.Een uitstalling dient op eerste aanzegging te worden verwijderd, indien dit noodzakelijk is in verband met de uitvoering van werken, het houden van evenementen, in het belang van de verkeersveiligheid, dan wel ter realisering van overige gemeentelijke plannen.Eventueel aanwezige brandkranen moeten vrijgehouden worden.Aanwijzingen van de brandweer, de politie en de daartoe aangeweze ambtenaren van gemeente met betrekking tot een uitstaliing dienen stipt en terstond te worden opgevolgd.

 • Terrassen

  Voor het plaatsen van een terras moet u voldoen aan de Algemene regels terrassen Gemeente Hellendoorn 2018. De Uitzonderingen algemene regels voor het plaasten van een terras zijn onderverdeeld in:Bijlage 1 -  Uitzonderingen algemene regels voor het plaasten van een terras:Grotestraat 91 te Nijverdal;Grotestraat 152 te Nijverdal;Grotestraat 167 te Nijverdal;De Joncheerelaan 2 en 4 te Nijverdal;De Joncheerelaan 6/8 te Nijverdal;Nieuw Dunant te Nijverdal - terrasvrije zone;Rijssensestraat 73 te Nijverdal;Dorpsstraat 66 te Hellendoorn.Bijlage 2 - Toegestane eilandterrassen:Willem Alexanderstraat 9a te Nijverdal;Willem Alexanderstraat 13 te NijverdalHenri Dunant onbekend te Nijverdal;Dotpsstraat 26 tegenover nummer 26 te Hellendoorn;Grotestraat 168 tot en met 152 te Nijverdal;Wat kost het? Er zijn aan het plaatsen van het terras, behoudens huur, geen kosten verbonden. Als het terras op gemeentegrond wordt geplaatst heeft u wel een huurovereenkomst voor het gebruik van gemeentegrond nodig. U kunt hiervoor contact opnemen met telefoonnummer 0548-630214.

 • Standplaatsvergunning

  Een standplaatsvergunning is grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) nodig voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht. Denk hierbij aan viskramen, bloemenstalletjes  e.d.. Het innemen van een standplaats is iets anders dan venten. Bij een standplaats is sprake van straathandel vanaf een vaste plaats, zoals een tafel of een kraam, terwijl bij venten de goederen steeds op een andere plaats worden aangeboden. Ook wanneer de standplaats wordt ingenomen op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar wel voor publiek toegankelijk is, heeft u een vergunning nodig.De gemeente Hellendoorn kent twee soorten standplaatsvergunningen:de jaarstandplaatsvergunning; een jaarstandplaatsvergunning is een vergunning voor het wekelijks één (dag)deel innemen van een standplaats. Deze vergunning wordt voor een periode van 3 jaar afgegeven. de dagstandplaatsvergunning; een dagstandplaatsvergunning is een vergunning voor het innemen van een standplaats met een maximum van 10 dagdelen/dagen per jaar. Locaties jaarstandplaatsenDe gemeente Hellendoorn heeft voor de kernen Hellendoorn en Nijverdal vaste locaties aangewezen waar een jaarstandplaats ingenomen kan worden. De beschikbare vergunningen voor deze jaarstandplaatsen zijn momenteel allemaal verleend, waardoor nieuwe aanvragen op een wachtlijst worden geplaatst. Nieuwe aanvragen kunnen pas dan worden gehonoreerd indien een van de eerdere vergunninghouders zijn activiteiten op een standplaats beëindigt. Een verzoek tot handhaving op deze wachtlijst moet jaarlijks vóór 1 december worden ingediend. U kunt daarvoor gebruik maken van het aanvraagformulier of dit doorgeven per brief of e-mail.Voor de kernen Haarle, Daarle en Daarlerveen zijn geen vaste locaties aangewezen.  Wat kost het?Aan een standplaatsvergunning zijn de volgende legeskosten verbonden: € 23,30 voor maximaal 10 dagen € 86,65 voor een jaarvergunning (geldigheidsduur 3 jaar).Daarnaast wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik van de openbare ruimte en eventueel gebruik van een gemeentelijke stroomvoorziening.AanvragenEen standplaatsvergunning dient middels een speciaal formulier te worden aangevraagd bij Burgemeester en Wethouders. U kunt dit formulier hier downloaden of aanvragen bij het Loket Bouwen milieu en openbare ruimte, Willem-Alexanderstraat 7, 7442 MA, Nijverdal, (0548) 630214, bmo@hellendoorn.nl.. De vergunning moet minimaal 8 weken voordat de standplaats wordt ingenomen bij ons worden aangevraagd.

 • Speelautomaat

  Met een 'speelautomaat' wordt een toestel bedoeld dat is ingericht voor een spel dat door de speler zelf in werking wordt gesteld en dat prijzen of premies kan uitkeren, waaronder het recht om gratis verder te spelen. Voorbeelden van speelautomaten zijn flipperkasten en gokautomaten. Speelautomaten kunnen worden onderverdeeld in behendigheidsautomaten (zoals flipperkasten) en kansspelautomaten (zoals fruitautomaten). Voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten is een aanwezigheidsvergunning nodig. De aanwezigheidsvergunning is niet nodig als er zonder voorafgaande betaling kan worden gespeeld of als er geen prijzen of premies gewonnen kunnen worden of als het uitsluitend om de aanwezigheid van een behendigheidsautomaat gaat.VoorwaardenU moet een aanwezigheidsvergunning aanvragen als u één of meer kansspelautomaten wilt plaatsen in een ‘hoogdrempelige’ horecaonderneming:er is een geldige Drank- en Horecavergunning voor de inrichtingde bedrijfsvoering is gericht op personen van achttien jaar en oudernaast het café- en het restaurantbezoek vinden geen andere activiteiten plaats.Er mogen in een ‘hoogdrempelige’ horecaonderneming maximaal 2 kansspelautomaten worden geplaatst.Wat kost het?Een aanwezigheidsvergunning wordt afgegeven voor een periode van 3 jaar en kost voor één automaat € 169,50. Een vergunning voor twee speelautomaten kost € 271,50. AanvragenU kunt het aanvraagformulier voor het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning downloaden. 

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Hellendoorn

Geen verfijning beschikbaar.

Acties