Zoekresultaat

77 Resultaten
Toon producten van Hendrik-Ido-Ambacht
 • Tegemoetkoming in schade (Planschade)

  kosten, plan, planschade, schade, schadeloos, schadeloossteling, tegemoetkoming,

 • Milieubeheer, vergunning

  Een bedrijf valt onder de Wet milieubeheer als het een inrichting is en als de activiteit is opgenomen in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Een bedrijf moet dan een milieuvergunning aanvragen of een melding indienen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM-module) kan een bedrijf bepalen of een melding of vergunning noodzakelijk is. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verleent de milieuvergunning en beoordeelt de meldingen.

 • Collecteren

  Wilt u geld of goederen inzamelen voor een goed doel of daarvoor een intekenlijst aanbieden? Dan hebt u een collectevergunning nodig. Staat het goede doel vermeld op het landelijke collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving? Dan kunt u volstaan met een melding. Informatie over het aanvragen van een vergunning voor het inzamelen van kleding voor een goed doel kunt u vinden onder het onderwerp huis-aan-huis kledinginzameling.

 • Gevaarlijke stoffen vervoeren

  In Hendrik-Ido-Ambacht is een route gevaarlijke stoffen vastgesteld. Het vervoer van gevaarlijke stoffen is in principe niet toegestaan binnen de bebouwde kom. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn speciale wegen aangewezen. Op wegen, die niet voor dat doel zijn aangewezen, is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen een ontheffing nodig. U kunt (als burger, bedrijf of instelling) bij de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een verzoek indienen voor een ontheffing van het verbod. Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dan kan de Milieudienst Zuid-Holland u deze ontheffing verlenen Het is in dit verband van belang dat u aangeeft waarom u het vervoer niet anders kunt regelen. Een reden kan bijvoorbeeld zijn, omdat u moet laden en lossen binnen de bebouwde kom.

 • Bodemverontreiniging, sanering

  aarde, afgraven, bodemverontreiniging, bodemvervuiling, gifgrond, grond, grondsanering, grondvervuiling, stort, vervuiling

 • Milieubeheer, melding

  Een bedrijf valt onder de Wet milieubeheer als het een inrichting is en als de activiteit is opgenomen in het inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Voor grote groepen bedrijven, die qua bedrijfsuitvoering en milieubelasting gelijksoortig zijn, heeft de rijksoverheid algemeen geldende voorschriften opgesteld, het Activiteitenbesluit. Bedrijven die onder de algemeen geldende voorschriften vallen zijn onder meer detailhandelbedrijven, herstelinrichtingen voor motorvoertuigen, houtbewerkende bedrijven, horecabedrijven etc. U kunt volstaan met een melding. U hoeft dan geen milieuvergunning aan te vragen.

 • Demonstratie of betoging houden

  Gaat u een demonstratie of betoging houden? Dat is op grond van de Wet openbare manifestaties toegestaan. Om de orde tijdens een demonstratie of betoging te kunnen handhaven doet u uiterlijk 2 werkdagen van tevoren een melding.

 • Contact met de gemeente

  Zoekt u contact met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht? Wij hebben een deel van de belangrijkste informatie voor u bij elkaar gezet.

 • Wijklijn (meldpunt openbare ruimte)

  Heeft u een melding of klacht over ongemakken in de openbare ruimte? Doe hier uw melding aan het Meldpunt openbare ruimte (wijklijn)

 • Subsidie aanvragen

  aanvraag, aanvragen, activiteit, activiteiten, geld, gemeente, organisatie, sponsor, subsidie, welzijn

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Hendrik-Ido-Ambacht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties