Zoekresultaat

201 Resultaten
Toon producten van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Beschoeiing in tertiaire watergang

  U wilt een beschoeiing in een tertiaire watergang plaatsen. U hoeft dan in bepaalde gevallen zelfs geen melding te doen. Wel moet u voldoen aan de Algemene Regels.

 • Permanent onttrekkingspunt aanleggen in een tertiaire watergang

  Het kan zijn dat u, voor het onttrekken van oppervlaktewater, een permanent onttrekkingspunt wilt aanleggen. Bij de aanleg van zo'n onttrekkingspunt is het van belang dat het onderhoud van het oppervlaktewater niet wordt belemmerd. Voor tertiaire watergangen geldt geen meld- of vergunningplicht. Wel moet u voldoen aan de Algemene Regels.

 • Verboden

  Het is verboden om kabels en/of leidingen aan te leggen kruisend met een primaire waterkering met behulp van een andere methode dan een gestuurde boring.

 • Bemesten van de dijk; buiten dijklichaam

  Wanneer u buiten het dijklichaam bemest, heeft u geen vergunning nodig. Ook hoeft u dat niet te melden. U moet daarbij wel een afstand van minimaal 5 meter uit de teen van de dijk aanhouden, of bemesten achter de teensloot. De schematische weergave van een dijk, en de plaatsen waar bemesten mogelijk is, kunt u vinden in de hiernaast vermelde dwarsprofielen.

 • Beweiden langs de dijk met koeien

  Wanneer u beweidt met koeien buiten het dijklichaam en daarnaast zorgt voor een voldoende veekerende afrastering, hoeft u niet eens te melden. U moet daarbij nog steeds voldoen aan alle regels voor het beweiden van een waterkering.

 • Beweiden op en langs de dijk met schapen of geiten

  U wilt de dijk met maximaal 15 schapen of geiten per hectare beweiden. En u zorgt voor een voldoende veekerende afrastering. Dan hoeft u deze activiteit niet te melden bij het waterschap. U moet daarbij wel aan alle regels voldoen voor het beweiden van een waterkering.

 • Bomen planten of verwijderen langs tertiaire watergang

  Wanneer u bomen wilt aanbrengen langs een tertiaire watergang, geldt dat dit zonder vergunning mag als u voldoet aan alle voorwaarden die in de Algemene Regels opgenomen zijn. U hoeft hiervoor geen melding te doen. Hierbij is het wel belangrijk dat de beplanting wordt aangebracht volgens de door het waterschap vastgestelde principetekening beplanting. Let op! Voor het aanleggen van een windsingel heeft u een vergunning nodig.

 • Verboden rondom bouwen bij een kering

  Het is altijd verboden om nieuw of aan te bouwen in of op het dijklichaam van een primaire waterkering of een regionale waterkering van klasse II-V.

 • Permanent grondwater onttrekken

  De zorgplicht van het waterschap is nog in ontwikkeling.

 • Brandblusvoorziening

  U wilt grondwater onttrekken met als doel een brandblusvoorziening, bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie of koeling van noodstroomaggregaten. Hiervoor moet u een melding doen bij het waterschap.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Geen verfijning beschikbaar.

Acties