Zoekresultaat

154 Resultaten
Toon producten van Hulst
 • Bijstand, sollicitatieplicht

  Als u een bijstandsuitkering krijgt, heeft u sollicitatieplicht. Dit betekent dat u verplicht bent om te solliciteren. U moet ook solliciteren naar banen die niet helemaal aansluiten bij uw opleiding en werkervaring. U kunt een ontheffing aanvragen voor de sollicitatieplicht. Dit betekent dat u tijdelijk geen werk hoeft te zoeken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan 5 jaar. In plaats van werk te zoeken, gaat u dan een opleiding volgen. Alleenstaande ouders met minimaal een havo-, vwo- of mbo-2 diploma kunnen kiezen tussen scholing of stage. Alleenstaande ouders die een lagere opleiding hebben gehad, krijgen de mogelijkheid alsnog een havo-, vwo-, of mbo-2 diploma te halen. De regeling geldt voor maximaal 5 jaar of tot het jongste kind 5 jaar is geworden.

 • Geregistreerd partnerschap, melding

  Als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u hier van een melding maken. U maakt de melding in de gemeente waar u het geregistreerd partnerschap aan wilt gaan. Een ambtenaar van de burgerlijke stand controleert of u een geregistreerd partnerschap mag aangaan. U maakt de melding minstens 2 weken van tevoren. De melding is 1 jaar geldig.

 • Informatieplicht als u met gevaarlijke stoffen werkt

  Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn verplicht informatie te melden bij de gemeente. Welke informatie u moet doorgeven, is afhankelijk van het type bedrijf. Er zijn lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen. Of uw bedrijf een lagedrempel- of hogedrempelinrichting is, heeft te maken met de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die aanwezig is in het bedrijf. In de Seveso III-richtlijn staat wanneer een bedrijf een lagedrempelinrichting of hogedrempelinrichting is. In bijlage I van deze richtlijn staan 2 lijsten met de drempelwaarden van gevaarlijke stoffen. Controleer deze lijsten als er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in uw bedrijf.

 • Kenteken tijdelijke wijziging Bedrijven

  ...

 • Kenteken tijdelijke wijziging Bewoners

  Beschrijving van het product ontbreekt.

 • Nederlandse nationaliteit aanvragen via de optieprocedure

  Let op!Via de optieprocedure vraagt u alléén de Nederlandse nationaliteit aan bij de gemeente. Pas als u Nederlander bent geworden, kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen.Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De snelste manier is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? U kunt ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedure.

 • Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Meer informatie hierover vindt u bij: 'Nederlandse nationaliteit verkrijgen, optieprocedure'. U dient het naturalisatieverzoek in bij de gemeente. De gemeente vertelt u welke documenten u nodig heeft. De gemeente geeft u informatie over: de kosten de gevolgen voor uw oude nationaliteit De gemeente stelt een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing. Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie waar u het naturalisatiebesluit krijgt uitgereikt.

 • Parkeervergunning aanvragen als bewoner of bedrijf

  Het centrum van Hulst is aangewezen als een gebied met betaald parkeren. Bewonersvergunning: Bewoners van de binnenstad van Hulst kunnen een vergunning kopen waarmee ze gedurende een kalenderjaaroveral in de binnenstad onbeperkt kunnen parkeren, uitgezonderd invalideparkeerplaatsen en vergunninghouder plaatsen. Per woonadres kunnen er maximaal 2 parkeervergunningen worden aangeschaft. Met ingang van 2019 wordt de bewonersvergunning niet langer op papier verstrekt, maar wordt het parkeerrecht geregistreerd bij het Nationaal Parkeer Register (NPR). U hoeft dus niets meer achter uw autoruit te leggen, maar uw parkeerrecht wordt herkend bij het scannen van uw kenteken. Bedrijvenvergunning: Bedrijven die voor het uitoefenen van hun werkzaamheden moeten parkeren in de Hulster binnenstad, kunnen een bedrijvenparkeervergunning aanschaffen. Ook bedrijven die buiten de gemeente Hulst zijn gevestigd, kunnen deze vergunning kopen. Met deze vergunning kan een kalenderjaar onbeperkt worden geparkeerd in de binnenstad, uitgezonderd invalideparkeerplaatsen en vergunninghouder plaatsen. Met ingang van 2019 wordt de bedrijvenvergunning niet langer op papier verstrekt, maar wordt het parkeerrecht geregistreerd bij het Nationaal Parkeer Register (NPR). U hoeft dus niets meer achter uw autoruit te leggen, maar uw parkeerrecht wordt herkend bij het scannen van uw kenteken. Parkeerschijfvergunning: Met de parkeerschijfvergunning kunt u dagelijks maximaal vier uur achtereen parkeren in de binnenstad. Om een parkeerschijfvergunning te kunnen kopen, moet u in de gemeente Hulst staan ingeschreven. Personen die mantelzorger zijn voor iemand in de Hulster binnenstad, kunnen ook een parkeerschijfvergunning aanschaffen. Medewerkersvergunning: De medewerkersvergunning is een vergunning, die vanaf 1 januari 2017 te koop is. Deze vergunning is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in de binnenstad. Met deze vergunning kan een kalenderjaar lang worden geparkeerd op de bolwerken in de Hulster binnenstad. Kraskaart: Bezoekt u incidenteel het centrum van Hulst of ontvangt u gasten/klanten? Vraag dan bij de gemeente om een kraskaart. Met een parkeerkraskaart kunt u één dagdeel parkeren op een betaald parkerenplaats.

 • Parkeervergunning Bewoners aanvragen

  U kunt de parkeervergunning bewoner digitaal aanvragen. Kenteken op eigen naam: u krijgt de vergunning meteen als er in uw parkeerrayon geen wachtlijst is en u aan alle voorwaarden voldoet (zie tabblad Voorwaarden). Kenteken op naam van bedrijf of leasemaatschappij: u krijgt binnen maximaal 2 werkdagen via e-mail bericht of uw aanvraag is toegewezen. U moet een (digitale) verklaring meesturen (niet ouder dan 6 maanden) van de kentekenhouder die vermeld staat op kenteken deel 1B (de leasemaatschappij/het bedrijf), waarin staat dat u de bestuurder bent van het voertuig met opgegeven kenteken. U betaalt de eerste termijn met IDEAL. Na betaling is uw vergunning meteen geldig.

 • Stempas voor verkiezingen provinciale staten en waterschappen

  Op 20 maart 2019 kunt u stemmen voor de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen. Dit zijn 2 aparte verkiezingen die op dezelfde dag gehouden worden. U mag alleen stemmen met een stempas. U krijgt voor beide verkiezingen een aparte stempas. De gemeente waar u staat ingeschreven valt onder een provincie en een waterschap. Voor welke provincie en waterschap u mag stemmen hangt af van de gemeente waar u staat ingeschreven op 4 februari 2019. De stempassen krijgt u op dit adres thuisgestuurd. Stemmen kan in 1 van de stembureaus binnen de gemeente. Bij het stemmen moet u zich kunnen identificeren. Daarvoor zijn verschillende documenten toegestaan voor de provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand machtigen.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Hulst

Geen verfijning beschikbaar.

Acties