Zoekresultaat

162 Resultaten
Toon producten van Koggenland
 • Adoptie

  Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u. Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. Bij een sterke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders geheel verbroken en ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Bij een zwakke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders nog niet verbroken. Meer informatie over adoptie vindt u op Rechtspraak.nl.

 • Milieustraat

  Een milieustraat is een plek waar u uw afval naartoe kunt brengen. Milieustraten zijn bedoeld voor afval dat de gemeente niet huis-aan-huis bij u ophaalt. Zoals elektrische apparaten, grofvuil, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval. Bekijk via www.hvcgroep.nl het adres en de openingstijden van het HVC afvalbrengstation in Obdam.

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.De inzameling van huishoudelijk afval heeft de gemeente uitbesteed aan HVC.

 • Afvalwater lozen

  Afvalwater bedrijven lozen Als u met uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Huishoudelijk afvalwater lozen Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren), bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio. Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Vraag ontheffing aan (pdf, 179 KB)

 • Drank- en horecavergunning

  Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Geen vergunning nodig In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen: supermarkt levensmiddelenwinkel snackbar traiteur  tabakspeciaalzaak slijterij U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen

  Als u in uw bedrijf veranderingen invoert, bijvoorbeeld door het aanpassen van processen of activiteiten of door uitbreiding, dan moet u dat aan de gemeente doorgeven.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  In beginsel moet iedereen de aanslag gemeentelijke belastingen betalen. Toch kan het voorkomen dat u op grond van uw inkomen niet in staat bent te betalen. Als u een inkomen op of onder het sociaal minimum heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

 • Belastingen en heffingen, teruggave

  Wanneer er in de loop van het kalenderjaar één of meerdere wijzigingen zich voordoen in uw persoonlijke (leef)omstandigheden, bestaat er een mogelijkheid dat u recht heeft op een teruggave van de reeds betaalde gemeentelijke belasting(en). Gaat u verhuizen en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u de betaalde afvalstoffenheffing, rioolrechten en hondenbelasting voor een deel terugkrijgen. Als u uw verhuizing doorgeeft aan de afdeling Burgerzaken zal de vermindering/teruggave van belasting automatisch worden verwerkt door het cluster Belastingen. Let op: Geef ook altijd uw binnengemeentelijke verhuizing door aan de afdeling Burgerzaken. Voor vragen kunt u contact opnemen met het cluster Belastingen via telefoon (0229) 54 83 15.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Koggenland

Geen verfijning beschikbaar.

Acties