Zoekresultaat

111 Resultaten
Toon producten van Lelystad
 • Bijstand dak- en thuislozen

  Wanneer u dak- en/of thuisloos bent, kunt u bij een centrumgemeente een daklozenuitkering aanvragen. Dit kan ook indien u niet in die centrumgemeente verblijft. Als u aantoonbaar binnen de gemeentegrenzen van Lelystad verblijft, maar zwervend bent of u verblijft op een adres waar u zich om dringende...

 • Bijstand, hoogte, norm

  De gemeente vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt. Hoeveel u ontvangt is afhankelijk van uw leeftijd en uw woon- leefsituatie. Als u alleen woont, is de norm lager dan wanneer u samenwoont of kinderen verzorgt. De normen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli opnieuw vastgesteld....

 • Lichtvergunning

  Beschrijving Wanneer een inrichting valt onder het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer(activiteitenbesluit) heeft de ondernemer op grond van artikel 4.1.3 Algemene plaatselijke verordening (APV) de volgende mogelijkheid:   Per jaar kunt u 12 maal een melding doen om binnen de inrichting meer...

 • Omgevingsvergunning, bouwvergunning

  Wie wil bouwen/ verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen, heeft meestal een vergunning nodig. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven, voor projecten als: Het slopen, bouwen en brandveilig in gebruik hebben van een bouwwerk. Het afwijken van het bestemmingsplan; bijvoorbeeld...

 • Uitkering en vakantie

  Heeft u een bijstandsuitkering en wilt u naar het buitenland op vakantie? Dan moet u altijd vóóraf uw vakantie doorgeven aan Werk Inkomen en Zorg. Volgt u een re-integratietraject of participatietraject? Dan moet u vóórdat u op vakantie in het buitenland als ook op vakantie in Nederland gaat, altijd...

 • Verhuis- en inrichtingskosten

  Door ziekte, handicap of ouderdom kunt u een beperking hebben waardoor u niet in staat bent om in uw eigen woning te blijven wonen. Ook is er geen mogelijkheid om uw huidige woning (goed) aan te passen of de kosten van de aanpassing zijn meer dan € 10.000,-. Dan is een vergoeding mogelijk voor verhuis-...

 • Kansspelautomaten, aanwezigheidsvergunning

  Als u één of meer kansspelautomaten (zoals een fruitautomaat) wilt plaatsen in uw horecagelegenheid, heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Er wordt voor maximaal twee kansspelautomaten vergunning verleend. De vergunning is naamsgebonden en wordt voor onbepaalde tijd verleend.   Voor het plaatsen van...

 • Bewijs van in leven zijn - Attestatie de Vita

  Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen. Dit uittreksel wordt ook wel Attestatie de vita genoemd  en is een verklaring waaruit blijkt dat u nog in leven bent. Het bewijs van in leven zijn kunt u nodig hebben voor o.a. uitkeringen van verzekeraars, spaarfondsen...

 • Bezoekbaar maken van een woning

  Uw partner of kind verblijft door een beperking in een verzorgingsinstelling. Uw partner of kind mag u bezoeken, maar uw woning is hier niet op ingericht. Om dat te veranderen, is het mogelijk de nodige woningaanpassingen vergoed te krijgen. Alleen woningaanpassingen zoals de woonkamer, drempels en...

 • Arbeidsverplichting

  Als u geen werk hebt en de kosten van uw levensonderhoud niet kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering in het kader van de Participatiewet. Het uiteindelijke doel van de Participatiewet is om u zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen, waardoor er geen uitkering meer nodig is....

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Lelystad

Geen verfijning beschikbaar.

Acties