Zoekresultaat

194 Resultaten
Toon producten van Leudal
 • Marktplaats aanvragen

  Als u een plaats op de markt wilt hebben, dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor alle soorten markten: dagmarkt weekmarkt jaarmarkt (bijvoorbeeld een kerstmarkt)

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  De onroerende-zaakbelasting (OZB) is een algemene belasting die door gemeenten wordt geheven van de eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Onder het begrip onroerende zaak wordt verstaan een gebouwd of ongebouwd eigendom zoals woningen, winkels, fabrieken en bouwterreinen. De onroerende-zaakbelasting kent een eigenaarsdeel en een gebruikersdeel. Alle objecten worden betrokken in het eigenaarsdeel. Bij onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen wordt tevens een gebruikersdeel opgelegd.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Seksbedrijf beheren

  De inrichting van het pand en de ondernemer/leidinggevende moeten voldoen aan verschillende voorschriften. Om te bepalen of u voldoet aan de voorschriften, vraagt de gemeente u de Bibob-vragenlijst in te vullen.

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Dienst Justis.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bijen houden

  U mag niet zomaar bijen houden als hobby of vanwege uw beroep. Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Het is daarom verboden bijen te houden: binnen een afstand van 30 meter van een woning of andere gebouwen waar overdag mensen zijn (kantoren, scholen); binnen een afstand van 30 meter van de openbare weg. Als u toch bijen wilt houden, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Vergunning of melding U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

 • Gemeentearchief bekijken

  Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over: de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek);  een woonhuis of bedrijf; een buurt of wijk; de gemeente zelf.  In het archief van de gemeente Leudal bevinden zich de volgende archiefcollecties: 1991-2006:         Voormalige gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel, Roggel en Neer Vanaf 2007:        Archieven gemeente Leudal De gemeentearchieven tot 1991 van de voormalige gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel, Roggel en Neer bevinden zich in het gemeentearchief Roermond. Deze archieven zijn, op enkele uitzonderingen na, openbaar.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Leudal

Geen verfijning beschikbaar.

Acties