Zoekresultaat

167 Resultaten
Toon producten van Lingewaard
 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Wie onroerende zaken in bezit heeft, betaalt onroerende zaakbelastingen (OZB). Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, winkel, bedrijfshal, verenigingsgebouw, school of een perceel grond. De gemeente heft belasting over alle onroerende zaken die binnen haar gemeentegrenzen vallen. Informatie over vrijstellingen vindt u in de Gemeentelijke verordening. Er zijn twee soorten onroerende zaakbelastingen: Eigenarenbelasting (OZB zakelijk recht) Eigenarenbelasting legt de gemeente op aan diegene die een onroerende zaak geheel of gedeeltelijk in eigendom heeft. Ook vruchtgebruikers en erfpachters moeten eigenarenbelasting betalen. De gegevens van het Kadaster zijn hierbij maatgevend. De gemeente heft daarnaast ook eigenarenbelasting op panden in aanbouw. De Waarderingskamer stelt dit verplicht. De waarderingskamer is een instantie die toezicht houdt op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Gebruikersbelasting (OZB feitelijk gebruik) De gebruikersbelasting op woningen is sinds 1 januari 2006 afgeschaft. Voor niet-woningen legt de gemeente de gebruikersbelasting op aan iedereen die een niet-woning in gebruik heeft of huurt. De aanslagen voor de OZB stuurt de gemeente naar degene die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is. Een wijziging in de loop van het jaar brengt daar geen verandering in. Ontheffing is daarom niet mogelijk. Bij koop of verkoop in de loop van het jaar kan de eigenarenbelasting OZB worden verrekend via de notaris.

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Dienst Justis.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt: hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;  welke materialen er gebruikt worden; of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;  of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente. De welstandsnota vindt u onder 'Formulieren/documenten'.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Vergunning of melding U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

 • Gemeentearchief bekijken

  Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over bijvoorbeeld de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek) of over een woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf. Dossiers vanaf de 17e eeuw tot 2001 Voor dossiers vanaf de 17e eeuw tot 2001 kunt u zich melden bij het Regionaal Archief Nijmegen via telefoonnummer 024-3292280 of per mail via hetarchief@nijmegen.nl. Website: www.regionaalarchiefnijmegen.nl Dossiers vanaf 2001 Dossiers van ná 2001 vraagt u op bij de gemeente Lingewaard. Dat kan online. Opvragen met DigiD Opvragen met eHerkenning

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Geluidsoverlast veroorzaken

  Het is verboden om geluidhinder te veroorzaken. Bij sommige activiteiten kunt u geluidhinder echter niet voorkomen. Bijvoorbeeld wegens onderhoudswerkzaamheden of het gebruik van een knalapparaat of alarmpistool voor het verjagen van vogels. Het is in die gevallen mogelijk om een ontheffing aan te vragen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of u dan in aanmerking komt voor een ontheffing.

 • Transport gevaarlijke stoffen

  De gemeente Lingewaard heeft geen aangewezen route voor het transport van gevaarlijke stoffen. Er hoeft daarom geen ontheffing te worden aangevraagd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Als u gevaarlijke stoffen in de gemeente Lingewaard vervoert dan dient u de bebouwde kom zoveel als mogelijk te vermijden. Zie hiervoor artikel 11 lid 1 en lid 2 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken: als tuin of wei; voor opslag van bouwmaterialen; om een container op te plaatsen.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Lingewaard

Geen verfijning beschikbaar.

Acties