Zoekresultaat

197 Resultaten
Toon producten van Maassluis
 • Adoptie

  Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u. Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. Bij een sterke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders geheel verbroken en ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Bij een zwakke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders nog niet verbroken. Meer informatie over adoptie vindt u op Rechtspraak.nl.

 • Afval doorzoeken

  Als u een bedrijf hebt dat afval opnieuw gebruikt (recyclen), dan kunt u een vergunning aanvragen bij de gemeente voor het doorzoeken van afval. Met deze vergunning mag u grofvuil doorzoeken dat mensen aan de kant van de straat hebben gezet om te worden opgehaald. Bijvoorbeeld oud ijzer, meubels, hout, wasmachines en koelkasten. U krijgt geen vergunning voor het doorzoeken van afval in vuilniszakken en containers.

 • Afval, huishoudelijk afval

  U kunt uw huishoudelijk afval aan de straat zetten in een door de gemeente geleverde afvalcontainer/kliko/afvalbak. Er zijn 2 soorten afvalbakken: de grijze bak en de (groene) GFT-bak. Deze afvalbakken worden 2-wekelijks geleegd; de ene week wordt de grijze bak geleegd, de andere week is het de beurt van de GFT-bak. Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u het afval te scheiden. Vandaar dat u groen afval (groente-, fruit-, en tuinafval) in de groene afvalbak deponeert en het overige in de grijze afvalbak.

 • Milieustraat

   De gemeente heeft een Milieustraat (Heldringstraat 6). Hier kunt u afval aanbieden dat u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval.  .

 • Afvalwater lozen

  Wilt u met uw bedrijf alvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel? Dan moet u altijd contact opnemen met de gemeente. De gemeente vraagt dan meestal advies aan het waterschap in de regio. Voor bepaalde lozingen hebt u een vergunning nodig van de gemeente en/of waterschap. Alle meldingen moeten worden gevolgd door toestemming.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Een dergelijke ontheffing is niet nodig indien op het eigen terras wordt getapt. Dit terras hoort bij de horecainrichting. Een melding via email is voldoende.

 • Antenne of schotelantenne plaatsen

  Als u een antenne of schotelantenne wilt plaatsen, hebt u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of dit voor u geldt.

 • Asbest verwijderen

  In veel woningen (vooral van vóór 1985) bevindt zich asbest, met name in daken. In het belang van de volksgezondheid geldt vanaf 1 januari 2024 een verbod en dient het asbest te zijn verwijderd. Om tot het verwijderen van asbest over te gaan moet het voornemen worden gemeld door: Eigenaren Huurders (neem contact op met de eigenaar) en geldt voor zowel particulieren als bedrijven Subsidieregeling Voor het verwijderen van asbestdaken is subsidie mogelijk. Deze bedraagt € 4,50 per m2 met een maximum van €25.000,- per adres. Dit is een rijksregeling. Verdere informatie is te vinden op mijnRVO.nl. Via deze website kunt u de subsidie aanvragen. Wie en wanneer komt u in aanmerking? Particulieren en bedrijven Binnen 6 maanden na verwijdering van het asbestdak Uiterlijke datum van indiening van de aanvraag: 31 januari 2019 om 17.00 uur Zo lang het jaarlijks beschikbare rijksbudget voldoende is.

 • Baatbelasting

  De gemeente Maassluis heft geen baatbelasting.

 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen

  Wanneer u in uw bedrijf veranderingen doorvoert, bijvoorbeeld door aanpassing van bedrijfsprocessen en activiteiten of door uitbreiding van bedrijvigheid, dan dient u dat aan de gemeente of de DCMR Milieudienst Rijnmond te melden .

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Maassluis

Geen verfijning beschikbaar.

Acties