Zoekresultaat

214 Resultaten
Toon producten van Mook en Middelaar
 • Adoptie

  Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u. Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. Bij een sterke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders geheel verbroken en ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Bij een zwakke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders nog niet verbroken. Meer informatie over adoptie vindt u op Rechtspraak.nl.

 • Afval, klein chemisch afval

  Klein chemisch afval (KCA) kunt u gescheiden inleveren op de milieustraat. KCA bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en uw gezondheid. Daarom is het beter voor ons allemaal als u klein chemisch afval gescheiden inlevert. Gescheiden inzameling is ook nodig om de veiligheid van onze inzamelaars te waarborgen. Zij kunnen zich anders prikken aan gebruikte injectienaalden of in aanraking komen met gevaarlijke, bijtende stoffen. Ook bevat KCA vaak nog waardevolle grondstoffen. Kijk op onderstaand overzicht welke producten onder klein chemisch afval vallen: Huishouden Batterijen Bestrijdingsmiddelen/insecticiden Lampenolie Petroleum Spaarlampen/energiezuinige lampen TL-lampen Vloeibare gootsteenontstopper Medicijnkastje  Medicijnen  Kwikthermometers  Injectienaalden Medicijnen kunt u ook bij de apotheek inleveren Doe-het-zelf Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen Bij het verven gebruikte producten zoals terpetine, verfverdunner, kwastreiniger, ontharder en wasbenzine Kwikschakelaars zoals 'niet-digitale' verwarmingsthermostaten, kwikschakelaars in alarmapparatuur Hobby Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur Fotofixeer Foto-ontwikkelaar Zoutzuur Vervoer Accu's Benzine Motorolie, afgewerkte olie, remolie Oliefilter

 • Afval, glas

  Glas-afval kan gescheiden worden ingezameld in één van de glasbakken in de gemeente. U mag al het glas in de glasbak storten, behalve: vlakglas (zoals ruiten en spiegels) kristalglas vuurvast glas zoals ovenschalen en theeglazen gloeilampen, spaarlampen en tl-buizen porselein Deze soorten glas kunt u inleveren bij de milieustraat. Porselein kunt u weggooien bij het restafval. Locaties glascontainers: Middelaar (Kerkplein) Molenhoek (Prinsenweg) Mook (Beatrixstraat, winkelcentrum) Plasmolen (hoek Witteweg, Riethorsterweg) Milieustraat

 • Afvalstoffenheffing

  De vervuiler betaalt De gemeente zorgt wekelijks voor het ophalen van huisvuil, waarbij om de twee weken zowel rest-afval, gft-afval en PMD-afval (plastic, blik en drankkarton) wordt ingezameld. Het ophalen, afvoeren en verwerken van de diverse soorten afval is een dure aangelegenheid. De kosten worden verhaald door middel van deze belasting. Als uitgangspunt geldt: "De vervuiler betaalt". Betalen per kilo Het huisvuil wordt gewogen en per kilo afgerekend. Het aangeboden gewicht is gekoppeld aan het perceel (de woning) van waaruit het afval wordt aangeboden. Daarom is elke container voorzien van een chip, welke tijdens het legen van de container door de computer in de vuilniswagen wordt gelezen. De boordcomputer registreert het gewicht. Containers Bij elk perceel / woning behoort een vaste set containers: Een grijze container voor REST-afval en een groene container voor GFT-afval. Ingeval van hoogbouw of andere specifieke omstandigheden kan afval worden ingezameld door middel van verzamelcontainers. Wordt gebruik gemaakt van een (of meerdere) verzamelcontainers dan wordt wekelijks het gemiddelde aangeboden gewicht toegerekend aan die percelen / woningen welke gebruik maken van die verzamelcontainer(s).  

 • Alarmsysteem installeren

  Wilt u als particulier, bedrijf of instelling een alarmsysteem installeren? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Drank- en horecavergunning

  Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Geen vergunning nodig In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen: supermarkt levensmiddelenwinkel snackbar traiteur  tabakspeciaalzaak slijterij U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven. Artikel 3 van de Drank-& Horecawet bepaald dat het verboden is zonder daartoe strekkende vergunning van burgemeester en wethouders het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen. De aanvraag voor vergunning geldt met name voor horecabedrijven, kantines, of bedrijfsrestaurants en slijterijen. In artikel 35 van de Drank-& Horecawet is de bepaling opgenomen dat de burgemeester tav het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank op aanvraag ontheffing kan verlenen van het in artikel 3 van de Drank- & Horecawet gestelde verbod. Dit geldt voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard. De aanvraag kan door een ieder worden gedaan. De aanvraag voor de ontheffing geldt o.a. voor evenementen waarvoor een evenementenvergunning wordt verleend.

 • Antenne of schotelantenne plaatsen

  Als u een antenne of schotelantenne wilt plaatsen, hebt u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of dit voor u geldt.

 • Asbest verwijderen

  Asbest is een stof die zeer ernstige gezondheidsschade kan veroorzaken. Zeker als gesloopt wordt, kan asbest vrijkomen. Daarom moet, voordat gesloopt wordt, duidelijk zijn of er in het te slopen pand asbest zit. Als dat het geval is, moet het door een deskundig bedrijf worden verwijderd voor de eigenlijke sloop begint. Voor leken is asbest nauwelijks te herkennen, vandaar dat de gemeente verlangt dat een deskundig bedrijf een onderzoek uitvoert. Vergunning, melding of vrij? De Bouwverordening maakt duidelijk in welke gevallen een sloopvergunning moet worden aangevraagd. Er worden drie soorten sloopwerkzaamheden onderscheiden: Vrije sloopwerkzaamheden; Sloopwerkzaamheden die u bij de gemeente moet melden; Sloopwerkzaamheden waarvoor een sloopvergunning nodig is. Vrije sloopwerkzaamheden Bij sommige kleine sloopwerkzaamheden kunt u zonder meer aan de gang gaan. Dat is het geval als de geschatte hoeveelheid sloopafval niet meer is dan 10 m³. Als u echter bij het slopen ook asbest moet verwijderen, geldt een meldings- of vergunningplicht. U leest hier in de volgende alinea's meer over. Ook bij vrije sloopwerkzaamheden moet u het afval scheiden (zie kader). Slopen met meldingsplicht Als u asbest wilt verwijderen, een bouwwewrk of deel daarvan wilt slopen waarbij meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt, moet u daarvan altijd een melding doen bij de gemeente. Melden is meer dan 'even bellen'. De melding kunt u digitaal indienen bij het omgevingsloket www.omgevingsloket.nl. Bij een melding moet altijd een  asbestinventarisatieonderzoek worden ingediend dat opgesteld is door een daartoe gecertificeerd bedrijf. De gemeente behandelt de sloopmelding volgens een vastgestelde procedure. De gemeente beslist binnen vier weken op een sloopmelding. Ook wanneer u 'slechts' een melding hoeft te doen, moet u zich aan de voorschriften en aan de voorwaarden van de medling houden. Slopen met vergunning Indien er sloopwerkzaamheden verricht worden aan een monument is daar een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen vereist. Dit is ongeacht de omvang van de sloop. Ook de sloopvergunning vraagt u aan bij de gemeente. Het aanvraagformulier kunt u downloaden van het omgevingsloket, www.omgevingsloket.nl. De gemeente behandelt uw aanvraag volgens een vastgestelde procedure. De procedure voor het verlenen of weigeren van een sloopvergunning duurt maximaal acht weken. Deze termijn loopt vanaf het moment dat de gemeente uw complete vergunningaanvraag ontvangt tot het moment dat de gemeente u de beschikking toestuurt. Wanneer de aanvraag niet compleet is, dan stopt de afhandelingstermijn. Deze loopt weer verder zodra de aangevraagde gegevens zijn ontvangen. Het is belangrijk om de checklist bij het aanvraagformulier goed te lezen en om een complete vergunningaanvraag in te dienen. In deze checklist staat welke stukken u voor de vergunningaanvraag aan moet leveren.

 • Baatbelasting

  In 1994 is de Baatbelasting Riolering Korendal ingevoerd. Deze belasting betreft een bijdrage in de kosten van het aanleggen van de riolering in en nabij het bedrijventerrein Korendal. Het betreft dus een relatief kleine groep belastingplichtigen. Ten tijde van de invoering van deze belasting werd bepaald welke onroerende zaken zijn gebaat, dus een bijzonder voordeel hebben gekregen door het aanleggen van de riolering. Deze baatbelasting wordt jaarlijks gedurende de periode 1994 t/m 2023 opgelegd.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Mook en Middelaar

Geen verfijning beschikbaar.

Acties