Resultaten

1 - 10 van de 259 Resultaten
Toon producten van Noordwijk
 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

 • Aanvullende bijdrage voor kinderopvang aanvragen

  Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder gaan. U kunt als ouder alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die u werkt (reistijd telt niet mee). Hierbij moet u uitgaan van de ouder die het minste uren per jaar werkt. Werkt u (ook) betaald in de gastouderopvang? Voor deze uren krijgt u geen kinderopvangtoeslag. U kunt de toeslag aanvragen als: u en uw partner overdag werken; u een opleiding volgt; u een uitkering krijgt. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Bij de Belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

 • Achternaam voor uw kind kiezen

  Krijgt u een eerste kind? U kunt dan bij de gemeente aangeven welke achternaam uw kind krijgt: uw achternaam of die van uw partner. Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte geeft u de naamskeuze aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. Het maakt hierbij niet uit of het eerste kind is geboren, erkend of geadopteerd of dat sprake is van gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Doet u geen naamskeuze? Dan bepaalt het feit of u getrouwd bent of niet de achternaam van uw kind: Bent u getrouwd, dan krijgt uw kind bij de geboorteaangifte de achternaam van de vader. Bent u getrouwd en wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt? De vader en moeder moeten dan een verklaring afleggen bij de burgerlijke stand. Bent u niet getrouwd, dan krijgt uw kind de achternaam van de moeder. Dit geldt ook voor ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Bent u niet getrouwd en wilt u dat uw kind de achternaam van de vader krijgt? De vader moet het kind dan erkennen, waarbij de vader en moeder een verklaring afleggen bij de burgerlijke stand. Bepaalt u de naamskeuze bij erkenning van uw kind? Deze keuze wordt vastgelegd in de akte van erkenning.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Iedereen staat bij de gemeente ingeschreven op een adres. Dat kan een woon- of briefadres zijn. Denkt u dat iemand onterecht op uw adres staat ingeschreven? Vraag dan een adresonderzoek aan bij de gemeente. Ook instanties kunnen om een adresonderzoek vragen als zij adresgegevens uit de basisregistratie personen gebruiken. De gemeente zal een administratief onderzoek starten.

 • Advies en ondersteuning bij huiselijk geweld

  Voor advies en ondersteuning over huiselijk geweld kunt u terecht bij Veilig Thuis of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt. Misschien kunt u zich slecht beheersen, wordt u regelmatig geslagen of denkt u dat iemand anders uit uw omgeving mishandeld wordt. Laat het er niet bij zitten en meld het. U kunt terecht bij Veilig Thuis.

 • Afgezette gebieden betreden

  Moet u een door de gemeente afgezet gebied in? Vraagt u dan een ontheffing aan bij de gemeente. De gemeente kan een terrein of gebied afzetten in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden. Tijdens een afzetting mag u dat gebied niet in. Als u toch in een door de gemeente afgezet gebied moet zijn, kunt u ontheffing aanvragen bij de gemeente.

 • Afval, grofvuil

  Grofvuil is afval dat te groot en te zwaar is om aan te bieden in de minicontainer voor restafval of verzamelcontainers voor hoogbouw zoals banken, stoelen en kasten. U kunt grofvuil wegbrengen naar de milieustraat, een afspraak maken voor ophalen bij u thuis of, indien nog bruikbaar, wegbrengen naar de kringloopwinkel. Woonplaats Noordwijk Inwoners van de woonplaats Noordwijk kunnen hun grofvuil wegbrengen naar de milieustraat te Katwijk. Daar staan diverse containers waarin u uw grofvuil kwijt kunt. Als u naar de milieustraat gaat, dient u uw milieupas mee te nemen om toegelaten te worden tot de milieustraat. Elk adres in de woonplaats Noordwijk waarvoor afvalstoffenheffing wordt betaald, heeft beschikking over een milieupas. Woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk Inwoners van de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk kunnen hun grofvuil wegbrengen naar de milieustraat te Noordwijkerhout. Er mag jaarlijks maximaal 6 m³ grofvuil gebracht worden. Er zal bij de milieustraat gevraagd worden om legitimatie. Neem daarom altijd bij het wegbrengen een geldig identiteitsbewijs mee.  Welk grofvuil kan ik kwijt op de milieustraten? Bedden Hout Huisraad Kasten Matrassen (deze worden niet opgehaald, kunnen alleen droog aangeboden worden bij de milieustraat) Meubels Piepschuim (eps) Tuinmeubilair (alle soorten)

 • Afvalinzameling, autobanden

  Onder autobanden worden banden van particuliere auto’s, caravans en aanhangwagens verstaan. Het rubber van autobanden kan in nieuwe producten worden hergebruikt, zoals veiligheidstegels of kunstgrasvelden. Woonplaats Noordwijk Inwoners van de woonplaats Noordwijk kunnen hun autobanden wegbrengen naar de milieustraat te Katwijk. Woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk Inwoners van de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk kunnen hun autobanden niet bij de milieustraat te Noordwijkerhout inleveren. Zij kunnen autobanden bij Meeuwenoord brengen.

 • Afvalinzameling, elektronische apparatuur

  Onder elektronische apparatuur (vroeger wit- en bruingoed genoemd) wordt alles verstaan wat voorzien is van een stekker, batterijen of accu. Voorbeelden zijn apparaten voor koken, bakken of braden, beeldontvangstapparatuur, elektronische huishoudelijke apparatuur en was- en droogapparatuur. Deze apparaten worden in verzamelcentra in Nederland uit elkaar gehaald en bijna volledig gerecycled. Vooral de grondstoffen als aluminium, ijzer, koper en kunststof kunnen hergebruikt worden. Voor elektronische apparatuur geldt de zogenaamde ‘oud-voor-nieuw’ regel. Detaillisten zijn bij uw aankoop van een nieuw apparaat verplicht het oude apparaat in te nemen. Wij verzoeken u zo veel als mogelijkheid hiervan gebruik te maken. Als het apparaat niet wordt vervangen, kunt u uw oude apparaten wegbrengen naar de desbetreffende milieustraten: Woonplaats Noordwijk: milieustraat te Katwijk U dient uw milieupas mee te nemen om toegelaten te worden tot de milieustraat. Elk woonadres in de woonplaats Noordwijk waarvoor afvalstoffenheffing wordt betaald, heeft beschikking over een milieupas. Woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk: milieustraat te Noordwijkerhout U dient een legitimatiebewijs mee te nemen om toegelaten te worden tot de milieustraat.

 • Afvalinzameling, frituur- en oliebollenvet

  Frituur- en oliebollenvet is het restant dat overblijft als men het oude vet heeft gebruikt en is vervangen door nieuw vet. Dit oude frituur- en oliebollenvet is een afvalstof die weer kan worden hergebruikt. Het dient onder andere als biobrandstof (biodiesel) of als halffabrikaat voor kunststoffen, oplos- en smeermiddelen. Wilt u frituur- en oliebollenvet goed verwijderen? Gebruik dan de oude verpakking of neem een oud melkpak of eventueel een fles. Zorg in ieder geval dat de verpakking afgesloten wordt.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties