Zoekresultaat

229 Resultaten
Toon producten van Nunspeet
 • Adoptie

  Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u. Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. Bij een sterke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders geheel verbroken en ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Bij een zwakke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders nog niet verbroken. Meer informatie over adoptie vindt u op Rechtspraak.nl.

 • Afgezet gebied binnengaan

  Wilt u een gebied betreden dat door de gemeente is afgezet? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Afhankelijk van het doel en de aard van uw verzoek, kan de gemeente u ontheffing geven van het verbod. Dit hangt ook af van de plaatselijke omstandigheden.

 • Afval, huishoudelijk afval

  De gemeente laat het groene afval en het restafval ophalen door Aconov

 • Afval, klein chemisch afval

  Klein Chemisch Afval (KCA) veroorzaakt grote problemen als het in het milieu terecht komt.De verschillende KCA-stromen worden daarom apart verwerkt. Gooi dus geen verschillende soorten door elkaar!

 • Afval, glas

  Glas mag niet in de grijze restcontainer. Het moet op kleur gescheiden in de daarvoor bestemde glas-containers. Waar staan de glas- en textielcontainers? Nunspeet ­parkeerplaats Albert Heijn Harderwijkweg/Aarweg* ­parkeerplaats Aldi, Laan ­parkeerplaats Oenenburgweg t.o. Papaverweg parkeerplaats Binnenhof, Colijnstraat* parkeerplaats Bristol, Eperweg parkeerplaats Super De Boer, Veldweg ­wijk ‘t Hul, Oranjelaan wijk Uitleg, Jan Topweg Clockenslach, Ittmannserf ­Bunterhoek, Secr. Boerhoutweg Veluwse Heuvel, Harderwijkerweg ­parkeerplaats Golff, Industrieweg (Retourette) parkeerplaats Lidl, Westerlaan Elspeet Vierhouterweg* Hulshorst Dorpshuis De Wieken, Kapelweg* Vierhouten Spar supermarkt, Nunspeterweg* *Locatie met textielcontainers

 • Milieustraat

  Op de gemeentewerf kunt u uw afvalstoffen aanbieden. Hier kunt u uw kca-afval en elektrische apparaten kwijt. Meer informatie vindt u op de afvalwijzer

 • Afvalwater lozen

  Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel? Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente vraagt dan meestal advies aan het waterschap in de regio. Sommige lozingen hoeft u alleen te melden. Voor bepaalde lozingen hebt u een vergunning nodig van de gemeente.

 • Alarmsysteem installeren

  Wilt u als particulier, bedrijf of instelling een alarmsysteem installeren? U moet dan een vergunning aanvragen. Krijgt u een vergunning, dan moet het alarmsysteem voldoen aan de voorwaarden die de gemeente in deze vergunning heeft vermeld.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Meestal mogen alleen horecazaken met een drank- en horecavergunning ‘bedrijfsmatig' alcohol schenken. Alleen bij bijzondere gelegenheden mag u buiten een horecabedrijf zonder vergunning zwakalcoholhoudende drank verkopen. U hebt dan wel een ontheffing nodig van de gemeente. U kunt een ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld muziek-, sport- of culturele evenementen. Een ontheffing volgens artikel 35 van de Drank- en Horecawet gaat meestal samen met een evenementenvergunning. Aanvraagformulier Drank- en Horecawet

 • Drank- en horecavergunning

  U hebt een drank- en horecawetvergunning nodig als u in een horecagelegenheid alcohol schenkt aan uw klanten. Dat wil zeggen: als u alcohol verkoopt die mensen direct bij u opdrinken. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld kantines van sportverenigingen. Cafetaria’s en supermarkten hoeven geen vergunning te hebben om zwak- alcoholhoudende dranken, zoals bier en wijn, te verkopen voor gebruik elders dan ter plaatse. Dit houdt in dat er dus geen drank bij de cafetaria genuttigd mag worden. Er zijn drie varianten van de drank- en horecawetvergunning, namelijk die voor: slijterijen; horecabedrijven waarbij horeca het hoofddoel is. Voorbeelden: cafés, restaurants en andere commerciële horecazaken; instellingen waarbij horeca niet het hoofddoel is maar een bijkomstige activiteit. Dit noemen we ook wel ‘paracommerciële’ horecabedrijven. Dat zijn meestal stichtingen of verenigingen. Voorbeelden: buurthuizen en kantines van (sport)verenigingen. Let op: de drank- en horecawetvergunning is een landelijke vergunning en staat nooit op zichzelf. Met de drank- en horecawetvergunning regelt u alléén de toestemming om alcohol te mogen schenken. Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen (zie verder onder formulieren). U kunt een drank- en horecavergunning aanvragen als u: 21 jaar of ouder bent; van onbesproken gedrag bent; beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne. U moet een nieuwe drank- en horecavergunning aanvragen als: u een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt schenken of verkopen; de rechtsvorm van uw bedrijf verandert (bijv. bij omzetting van eenmanszaak naar B.V.); er een wijziging in de ondernemers plaatsvindt  (eenmanszaak wordt vennootschap onder firma (v.o.f.) of er komen nieuwe vennoten bij in de v.o.f.). Deze regels gelden ook bij de start of overname van een sportkantine, buurthuis et cetera. U moet een wijziging van uw vergunning aanvragen als u: gaat verbouwen of uitbreiden (bijvoorbeeld  met een terras); leidinggevenden wilt laten bijschrijven of doorhalen op uw vergunning. In uw horecazaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de drank- en horecavergunning staat vermeld.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Nunspeet

Geen verfijning beschikbaar.

Acties