Zoekresultaat

136 Resultaten
Toon producten van Oldebroek
 • Aangifte doen van een levenloos geboren kind

  Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, moet u aangifte doen. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken mag u aangifte doen. U doet de aangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte ook op de eerste werkdag erna doen. De gemeente maakt daarna een ‘akte van geboorte (levenloos)’ op. Deze akte wordt alleen ingeschreven in het overlijdensregister van de burgerlijke stand en niet in het geboorteregister. 

 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

 • Achternaam voor uw kind kiezen

  Ouders kunnen samen kiezen welke achternaam hun eerste kind krijgt. U geeft de gekozen achternaam door aan de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak.  U kunt kiezen of uw eerste kind de achternaam van de moeder, vader of duomoeder krijgt. Elk volgend kind uit dezelfde relatie krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind. Geeft u uw keuze niet door? Dan krijgt uw kind automatisch een achternaam. Het hangt van uw gezinssituatie af welke achternaam uw kind automatisch krijgt. Maak uw afspraak

 • Activiteitenbijdrage

  Wilt u of uw kind meedoen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur of scholing, maar kunt u dit met uw inkomen niet betalen? Dan biedt een Activiteitenbijdrage wellicht uitkomst. U kunt een Activiteitenbijdrage aanvragen voor uzelf, uw inwonende partner en inwonende kinderen van 0 tot 18 jaar. De Activiteitenbijdrage is per kalenderjaar maximaal € 100,- per volwassene en € 400,- per kind. Activiteitenbijdrage aanvragen met DigiD U kunt ook schriftelijk de Activiteitenbijdrage aanvragen (pdf, 690kb) aanvragen. Let op: u kunt tot uiterlijk 1 februari van het jaar volgend op de activiteit een aanvraag indienen. Waarvoor kunt u de Activiteitenbijdrage aanvragen? Contributie voor (sport)verenigingen voor u en uw kinderen Kosten voor vervoer naar een (sport)vereniging Kosten van een schoolreisje, schoolkamp en schoolmaterialen Ouderbijdrage voor buitenschoolse activiteiten Aanschaf van sportkleding Abonnementen en lidmaatschappen op bijvoorbeeld de bibliotheek, politieke partij of krant Kaartjes voor bijvoorbeeld het theater, musea, zwembad of sportwedstrijd Kosten voor materialen voor hobby’s en vrijwilligerswerk, zoals een tablet, laptop of computer, fiets

 • Adresonderzoek aanvragen

  Bij de gemeente staat iedereen ingeschreven op een adres. Dat kan een woon- of briefadres zijn. Als u twijfelt of adresgegevens wel kloppen, moet de gemeente een administratief onderzoek starten. Staat iemand op uw adres ingeschreven, terwijl die niet bij u woont? Vraag de gemeente dan om een adresonderzoek. Ook instanties kunnen om een adresonderzoek vragen, als zij adresgegevens uit de basisregistratie personen gebruiken.

 • Afvalcontainers

  Huishoudens die beschikken over een tuin krijgen van de gemeente een afvalcontainer met een grijs deksel voor het restafval, een container met een groen deksel voor het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en een container met een blauw deksel voor oud papier en karton. Leging afvalcontainers Op de afvalkalender of op www.mijnafvalwijzer.nl staat op welke dagen de afvalcontainers worden geleegd. Zet de container dan voor 07.30 uur buiten. Er geldt een maximum gewicht van 80 kg. Heeft u een minicontainer, gebruik dan géén verzamelcontainer. Dat kan u een boete opleveren. Vermissing afvalcontainer Meld vermissing van uw afvalcontainer zo snel mogelijk bij Aconov zodat de chip aan de container geblokkeerd kan worden. De chip aan de container heeft een unieke code die is gekoppeld aan uw adresgegevens. Melden vermissing U kunt melding doen via www.aconov.nl of bij de Aconov helpdesk. 0800 222 41 11. U ontvangt zo snel mogelijk gratis een nieuwe container. Beschadigde afvalcontainer Is uw afvalcontainer beschadigd? Neem dan contact op met Aconov via www.aconov.nl of tel. 0800 222 41 11 voor reparatie of omwisseling van de container.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente zamelt alle huishoudelijke afvalstoffen voor u in. De kosten van het ophalen en verwerken van dit afval worden via de afvalstoffenheffing in rekening gebracht. U betaalt afvalstoffenheffing als u hoofdgebruiker van een (gedeelte van een) woning bent en een zelfstandige huishouding voert. Als u een zelfstandige huishouding hebt, maar geen afval aanbiedt, moet u wel afvalstoffenheffing betalen. Ontheffing en gedeeltelijke aanslag Als uw situatie in de loop van het belastingjaar wijzigt, waardoor u geen zelfstandige huishouding meer voert, krijgt u automatisch ontheffing. Ook bij vertrek naar een andere gemeente wordt automatisch ontheffing verleend. Als u bijvoorbeeld in augustus naar een andere gemeente vertrekt, hoeft u in de gemeente Oldebroek over de maanden september tot en met december geen afvalstoffenheffing te betalen. Bij vertrek in de maand december wordt geen ontheffing verleend. Er wordt uitgegaan van de gegevens uit de basisregistratie personen. Het is dus in uw eigen belang dat u tijdig uw verhuizing meldt. Bij een verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen ontheffing of een nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres. Als u in de loop van het belastingjaar een zelfstandige huishouding in de gemeente begint, betaalt u afvalstoffenheffing vanaf de maand na de verhuisdatum. Dus als u bijvoorbeeld in maart in Oldebroek gaat wonen betaalt u vanaf april.  Als u een woning voor uzelf ter beschikking houdt (een 'tweede woning'), maar niet op dat adres staat ingeschreven, moet u voor die woning ook afvalstoffenheffing betalen.

 • Afval storten (grofvuil)

  Grofvuil of afval kunt u storten op de daarvoor aangewezen adressen. Het op andere plaatsen storten van grofvuil of afval is verboden. U heeft onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een tijdelijke ontheffing op dit verbod te krijgen en afval voor een vastgestelde periode op uw eigen (bedrijfs)terrein op te slaan. Neem hiervoor contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00. Locaties afvalverwerking Gemeentewerf Wezep Bij de gemeentewerf kunt u gratis Klein Chemisch Afval (KCA) en elektronische apparaten (wit- en bruingoed) inleveren. Ampèrestraat 13, Wezep. Geopend op dinsdag en vrijdag van 08.00 - 12.00 uur. Recycling Van Werven Tegen betaling kunt u bij Van Werven onder andere inleveren: grof huisvuil, tak- en snoeihout, bouw- en sloopafval en asbest (uitsluitend dubbelverpakt in doorzichtig plastic). Bovendwarsweg 93, Oldebroek, tel. 0525 63 33 23. Geopend op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur. Op zaterdag tussen 09.00 - 12.00 uur. Middeldijk 16, Hattemerbroek, tel. 038 376 14 49. Geopend op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur. Voor informatie over de tarieven neemt u contact op met Van Werven. REMONDIS B.V. Tegen betaling kunt u grof huishoudelijk afval op woensdagen laten ophalen door REMONDIS B.V. Hiervoor moet u zich uiterlijk 1 dag voor de ophaaldag aanmelden. Aanmelden kan op 2 manieren: via www.aconov.nl tel. 0800 222 41 11 Asbest kunt u tegen betaling inleveren bij REMONDIS B.V., Tolweg 9 in Ermelo. Voor informatie over de tarieven neemt u contact op met REMONDIS B.V. Kringloopwinkel Oldebroek en Oosterwolde U kunt uw bruikbare goederen na telefonische afspraak brengen naar de kringloopwinkel. Zij kunnen ook spullen bij u thuis ophalen. Elzenweg 5, tel. 06 20 03 66 99. Geopend op woensdag en donderdag van 13.00 - 17.00 uur, vrijdag van 13.00 - 21.00 uur en zaterdag van 09.30 - 15.30 uur. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@kringloop-winkel.nl of kijken op www.kringloop-winkel.nl.

 • Afvalwater lozen op riolering

  Het is als inwoner of bedrijf niet toegestaan om buiten het riool afvalwater te lozen. De meeste woningen zijn aangesloten op het riool. Voor woningen en inrichtingen die (nog) niet op het riool zijn aangesloten is het mogelijk om hiervoor bij de gemeente een ontheffing aan te vragen.

 • Andere achternaam gebruiken

  Iedereen in Nederland heeft een achternaam. Deze is vastgelegd in de burgerlijke stand en staat ook in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Deze naam wordt ook wel uw geslachtsnaam of geboortenaam genoemd. Bij vrouwen heet deze naam ook wel de meisjesnaam. Deze naam verandert niet als u gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aangaat. U kunt bij de gemeente aangeven dat u met een andere achternaam aangeschreven en aangesproken wilt worden. Dat doet u met een verzoek aanduiding naamgebruik. De gemeente en andere (overheids)organisaties gebruiken standaard uw aanschrijfnaam als zij u post sturen. De achternaam waarmee u bent geboren, blijft in uw officiële papieren staan (bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs). Opties naamgebruik Stel: u heet J. de Wit en uw partner heet P. Jansen. Dan kunt u kiezen uit 4 namen waarmee u wordt aangeschreven: J. Jansen J. de Wit J. de Wit-Jansen J. Jansen-de Wit Naamgebruik wijzigen met DigiD U kunt ook schriftelijk een verzoek naamgebruik indienen (pdf, 31kb).

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Oldebroek

Geen verfijning beschikbaar.

Acties