Zoekresultaat

80 Resultaten
Toon producten van Ooststellingwerf
 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Hebt u een onroerende zaak, zoals een koopwoning of bedrijfspand? Jaarlijks betaalt u hiervoor onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. Huurt u een woning, dan hoeft u geen OZB te betalen. Huurt u een bedrijfspand, dan moet u wel OZB betalen.

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Dienst Justis.

 • Asbest verwijderen

  Hoe weet u of u te maken heeft met asbesthoudend materiaal? Met het blote oog is het onmogelijk om te zien of een materiaal asbest bevat of niet. De enige manier om hierachter te komen is door een materiaalmonster in een laboratorium te laten analyseren. Bij een materiaal dat als ‘verdacht’ moeten worden beschouwd, moet er dus altijd van uit worden gegaan dat dit materiaal asbest bevat. Hoe herken ik asbestverdachte materialen? Kijk hiervoor op de Asbestwegwijzer. Moet ik asbest verwijderen? U bent (nog) niet verplicht om asbesthoudende materialen te verwijderen. Als het asbesthoudende materiaal niet wordt losgemaakt/beschadigd/bewerkt etc., mag u het gewoon laten zitten. Er zijn vanuit de rijksoverheid plannen om het verplicht te stellen dat asbesthoudende materialen die aan de buitenlucht zijn blootgesteld (dakplaten e.d.) op den duur verwijderd worden, maar hiervoor is op dit moment nog geen concrete wetgeving. De verwachting is dat dit gaat veranderen in 2024. Wij zullen u hier t.z.t. over informeren. Wilt u asbesthoudende materialen  verwijderen en inleveren? Dat kan alleen met een goedgekeurde sloopmelding. Die doet u via het Omgevingsloket online. Minimaal 5 werkdagen vóórdat u begint als het gaat om sommige plaatmaterialen, maar minimaal 28 dagen als het gaat om andere materialen. U moet een sloopmelding doen vóórdat u het asbesthoudende materiaal uit/van een gebouw(tje) gaat verwijderen. Het is dus niet de bedoeling, en ook niet toegestaan, om asbesthoudend materiaal uit/van een gebouw(tje) te verwijderen en om vervolgens daarna nog even een ‘toestemmingsbriefje’ bij de gemeente te halen voor het inleveren bij de milieustraat. Asbest zelf verwijderen? U mag asbesthoudende materialen  alleen zelf verwijderen als voldaan wordt aan álle drie onderstaande voorwaarden: het moet gaan om hechtgebonden harde platen, zoals bijvoorbeeld gegolfde dakplaten, (dus géén asbestkarton- of asbestgipsplaten e.d.) de platen moeten geschroefd bevestigd zijn, dus niet gespijkerd of gelijmd het moet gaan om maximaal 35 m2 plaatmateriaal per perceel, hierbij tellen platen die in het verleden zijn verwijderd ook mee Als aan een of meerdere van bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, mag u het asbest niet zelf verwijderen. U moet altijd een sloopmelding doen vóórdat u het asbesthoudende materiaal uit/van een gebouw(tje) gaat verwijderen. Het is dus niet de bedoeling, en ook niet toegestaan, om asbesthoudend materiaal uit/van een gebouw(tje) te verwijderen en om vervolgens daarna nog even een ‘toestemmingsbriefje’ bij de gemeente te halen voor het inleveren van het asbesthoudende materiaal bij de milieustraat. Asbest laten verwijderen? Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor het zelf mogen verwijderen van asbesthoudend materiaal, dan moet u dit laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. U zult dan ook een asbestinventarisatierapport moeten laten opstellen door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Een overzicht van beide soorten bedrijven vindt u bij Ascert. Het bedrijf dat het asbest heeft geïnventariseerd of gaat verwijderen kan meestal ook de sloopmelding voor u regelen.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. In de welstandsnota van de gemeente staan de welstandseisen. Op basis hiervan kunt u zelf inschatten of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Is dat zo, dan mag de omgevingsvergunning niet om redelijke eisen van welstand worden geweigerd.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’. De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor: uw kind jonger dan 21 jaar; uw (ex-)echtgenoot/echtgenote; uw (ex-)geregistreerd partner. Als u dit niet doet, en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Gaat u scheiden? Dan moet dat altijd via de rechter. Beëindigt u uw geregistreerd partnerschap? Dan is een rechter alleen nodig als: U het over die beëindiging onderling oneens bent Of als er minderjarige kinderen zijn In beide gevallen moet u de beëindiging van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap melden bij de gemeente. Pas na inschrijving in het huwelijksregister van de burgerlijke stand is de ontbinding definitief.

 • Verkiezingen, kiezerspas

  Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont. U vraagt een kiezerspas aan bij de gemeente.  Let op! U kunt geen kiezerspas aanvragen bij gemeenteraadsverkiezingen.

 • Handtekening, legalisatie

  Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, kunt u uw handtekening laten legaliseren. Dit kunt u regelen bij de gemeente. De gemeente verklaart dan dat de handtekening echt is. Het legaliseren van een handtekening is vaak nodig: op documenten die naar het buitenland moeten worden gestuurd; als u ergens uw toestemming voor geeft bijvoorbeeld als u garant staat voor familie of vrienden uit het buitenland; als u een erfenis in het buitenland wilt regelen. U kan bij ons hiervoor een afspraak maken, maar dat hoeft niet.

 • Bijstand, vakantie melden

  Krijgt u een uitkering en gaat u op vakantie? Dit moet u vooraf melden bij de gemeente. De gemeente kan u ook verplichten toestemming te vragen voor uw vakantie.Hoe lang mag u op vakantie zonder dat uw uitkering stopt?U bent jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd: U mag maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland.U hebt de pensioengerechtigde leeftijd bereikt: U mag maximaal 13 weken per jaar naar het buitenland.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  Soms hebt u voor formele transacties een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie van een document nodig. Dit is een verklaring dat het afschrift (of de kopie) overeenstemt met het origineel. De gemeente waarmerkt geen documenten, zoals diploma's of getuigschriften. Vraag aan de instelling die het document of diploma heeft afgegeven of zij een gewaarmerkte kopie kan afgeven.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Ooststellingwerf

Geen verfijning beschikbaar.

Acties