Zoekresultaat

223 Resultaten
Toon producten van Overbetuwe
 • Aangifte geboorte

  U bent verplicht om binnen 3 dagen na de bevalling aangifte te doen in de gemeente waar het kind is geboren. De geboortedag zelf telt niet mee. De vader, moeder of iemand anders die bij de geboorte aanwezig was, mag aangifte doen. U kunt een afspraak maken, dan hoeft u niet te wachten. U kunt online aangifte van geboorte doen als u DigiD hebt. U moet nog wel altijd de geboorteakte binnen 3 werkdagen ondertekenen. Dit kan aan de balie of bij u thuis! Via online regelen kunt u aangeven wat u wilt. Online regelen >> U kunt tijdens de openingstijden van Publiekszaken ook zonder afspraak terecht. Meenemen een geldig identiteitsbewijs van de aangever en van de moeder Als het van toepassing is: een erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend; akte van naamskeuze als bij erkenning voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam uw kind krijgt; verklaring afgegeven door de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting; trouwboekje of partnerschapsboekje. Als u dit heeft, dan kunt u uw kind daarin laten bijschrijven. Het is niet verplicht. Op welke dag moet ik aangifte doen? U doet altijd binnen 3 dagen aangifte van geboorte. Bijvoorbeeld: Als uw kind is geboren op maandag, doet u uiterlijk aangifte van de geboorte op donderdag. Als uw kind is geboren op zaterdag, doet u uiterlijk aangifte van de geboorte op dinsdag. Is de derde dag een weekenddag of een feestdag? Dan kunt u uiterlijk op de eerste werkdag na het weekend of de feestdag aangifte doen. Erkenning Bent u vader van een kind, maar niet getrouwd of geen geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan kunt u het juridisch vaderschap via de gemeente regelen. Ook een duomoeder kan een kind erkennen.

 • aansprakelijk stellen van de gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is pas aansprakelijk wanneer sprake is van nalatigheid. De gemeente moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Als dat het geval is, moet de gemeente de schade vergoeden.

 • adoptie

  Wilt u een kind adopteren? U kunt hiervoor niet bij de gemeente terecht. U dient contact op te nemen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, directie Jeugdbescherming p/a stichting Adoptievoorzieningen, Postbus 290, 3500 AG Utrecht, tel.: (030) 23 30 340.

 • afvalinzameling, bedrijven

  De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. De soort en omvang van bedrijfsafval verschilt vaak sterk per bedrijf. 

 • afvalinzameling, chemisch afval huishoudens

  U kunt als burger klein chemisch afval op de milieustraten in Andelst en Elst afgeven. Hiervoor is een inzameldepot ingericht.

 • afvalinzameling, glas

  In de gemeente zijn op diverse plaatsen ondergrondse containers opgesteld waarin u glas kunt deponeren.

 • Afvalinzameling, textielgoederen

  Wilt u kleding of andere textielgoederen, zoals gordijnen, handdoeken of beddegoed wegdoen? Op een aantal plaatsen in de gemeente zijn afvalcontainers voor textiel geplaatst.

 • Afvalstoffenheffing

  De afvalstoffenheffing bestaat uit 2 delen. U betaalt vastrecht. Daarnaast betaalt u per keer dat u de kliko aan de weg zet of een vuilniszak in de ondergrondse container voor restafval gooit. Gebruikt u een citybin of verzamelcontainer? Dan betaalt u 1 vast bedrag. Soorten afvalstoffenheffing Vastrecht Staat uw huis langs de ophaalroute? Dan moet u vastrecht betalen. Ook als u uw afval nooit meegeeft, bent u verplicht te betalen. Diftar Gebruikt u een groene en/of grijze container? Of maakt u gebruik van de ondergrondse container? Dan U betaalt per lediging/aanbieding. Citybin of verzamelcontainer Maakt u gebruik maakt van een citybin of bovengrondse verzamelcontainer? Dan betaalt u een vast bedrag per jaar. Dit berekenen wij niet per lediging of aanbieding. U betaalt minder als u alleen woont. Tarieven De tarieven voor de afvalstoffenheffing 2019 staan ook in de gemeentelijke verordening. U betaalt deze via uw aanslag gemeentelijke belastingen. Soort Jaarlijks bedrag Per lediging/aanbieding Vastrecht afvalstoffenheffing € 128,66   GFT container 80 liter   GRATIS GFT container 140 liter   GRATIS GFT container 180 liter   GRATIS GFT container 240 liter   GRATIS RST container 140 liter   € 6,70 RST container 240 liter   €10,20 Extra container (naast 1 GFT en 1 RST container) € 14,00   Ondergrondse container   € 2,88 Citybin/verzamelcontainer huishouden van 1 persoon € 182,20   Citybin/verzamelcontainer huishouden meer personen € 233,45     Informatie rondom containers Omwisselen en aanvragen Het is mogelijk om uw container om te wisselen voor een grotere of kleinere. U kunt ook om een (extra) container vragen. Dit kunt u gratis doen in week 44, 45, 46 en 47. U kunt zich hiervoor bij de SUEZ aanmelden in week 42, 43, 44 en 45. Andere weken betaalt u eenmalig € 14,-. U kunt geen GFT container van 80 liter meer aanvragen. Heeft u nog een 80 liter GFT container in uw bezit? Dan kunt u deze gewoon blijven gebruiken. Ledigingen en aanbiedingen bekijken U kunt online bekijken wanneer u een container aan straat heeft gezet. U kunt ook bekijken wanneer u de ondergrondse container open en dicht heeft gedaan. Online regelen >> U kunt ook bellen voor een overzicht. Het gratis telefoonnummer is 0800 - 023 33 99. Problemen of klachten over de containers Is er een probleem met uw container? Dan kunt u dit melden bij de SUEZ. Klachten en storingen over de ondergrondse containers kunt u melden bij de gemeente. U kunt de SUEZ online bereiken of telefonisch via 0800 - 023 33 99 (gratis). Verhuizen? Verhuist u naar een andere gemeente? U hoeft dan niet meer te betalen voor de resterende hele maanden van het jaar. U moet zich inschrijven in uw nieuwe gemeente. Wij sturen daarna een verminderingsnota naar uw nieuwe adres. Ook ontvangt u een afrekening voor de diftar. Verhuist u binnen de gemeente? Dan zal het bedrag voor de afvalstoffenheffing meestal niet veranderen.

 • alcohol schenken, ontheffing

  Er mag alleen bedrijfsmatig alcohol worden geschonken in horecabedrijven die een Drank- en Horecavergunning hebben. Bij het organiseren van een bijzondere gelegenheid die buiten een horecabedrijf plaatsvindt (bijvoorbeeld evenementen, jubilea of recepties) kan het schenken van alcoholhoudende drank met een ontheffing worden toegestaan.

 • alcohol verkopen in horeca of slijterij, vergunning

  Wilt u alcohol verkopen en/of in het openbaar schenken? Hiervoor heeft u een vergunning nodig. De aanvraag voor een vergunning geldt alleen voor horecabedrijven n slijterijen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een A-vergunning ten behoeve van een commercieel horecabedrijf (hotel, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, restaurant, slijterij) en een B-vergunning ten behoeve van een paracommercieel horecabedrijf (sportvereniging, buurthuis, clubhuis). Aan een B-vergunning worden aanvullende voorwaarden en beperkingen verbonden.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Overbetuwe

Geen verfijning beschikbaar.

Acties