Zoekresultaat

279 Resultaten
Toon producten van Rijssen-Holten
 • Blijverslening aanvragen

  Ouderen kunnen vanaf een bepaalde leeftijd soms geen hypotheek of een consumptieve lening meer krijgen bij een bank. Naast een te hoge leeftijd kan ook een te laag inkomen de reden zijn voor het niet verstrekken van een hypothecaire lening, zelf als er voldoende onderpand aanwezig is. Via een hypothecaire blijverslening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- kan dit probleem worden opgelost. Er gelden geen leeftijdsbeperkingen. De lening wordt afgesloten bij SVn. De gemeente stelt hier geld voor beschikbaar. Er wordt bij een hypothecaire lening gewoon rente en aflossing betaald vanuit het inkomen (bij veel ouderen is dat AOW eventueel aangevuld met een pensioen). Door voor de Blijverslening te kiezen wordt aan eigenaren van woningen de mogelijkheid geboden in de (toekomstige) woonbehoeften te voorzien om langer comfortabel, veilig en levensloopbestendig in de eigen woning te blijven wonen, ook met een zorgvraag. Naast de hypothecaire lening bestaat er ook de mogelijkheid een consumptieve lening af te sluiten van minimaal € 2.500,- en maximaal € 10.000,-. De consumptieve lening geldt zowel voor huurders als eigenaren, waarbij de aanvrager jonger dan 76 jaar moet zijn. Voor wie en voor welke maatregelen de Blijverslening wordt ingezet is vastgelegd in de Verordening Blijverslening gemeente Rijssen-Holten 2018 (zie de link onderaan deze pagina). Het uitgangspunt hierbij is dat wij de regeling zo breed mogelijk insteken en beschikbaar stellen voor zowel ouderen als mensen die hun woning willen aanpassen ten gevolge van een handicap.

 • Geregistreerd partnerschap aangaan

  Als u een geregistreerd partnerschap aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. U kunt de melding al 1 jaar voor uw partnerschapsregistratie doen. De laatste mogelijkheid is 2 weken van tevoren. Maar let op: Moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.

 • Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

  Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente. Met de gemeente maakt u afspraken over het sluiten van het huwelijk of het registreren van het partnerschap. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit zal zien.

 • Trouwplannen, melding

  Als u met elkaar wilt trouwen, mag u zelf de trouwlocatie kiezen. Meld uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw trouwdag. U heeft er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken van tevoren. De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen.

 • Bijzonder verlof van school aanvragen

  De Leerplichtwet kent twee verplichtingen:   1. de verplichte inschrijving van een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere op een school of onderwijsinstelling;   2. de verplichting van de jongere om de school of onderwijsinstelling regelmatig te bezoeken. Deze informatie gaat over de vrijstelling van de verplichting tot geregeld schoolbezoek. Informatie over de vrijstelling van de inschrijvingsplicht staat bij vrijstellingen. 

 • Volledige leerplicht en kwalificatieplicht

  Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom gaan in principe alle kinderen in Nederland naar school. Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dan verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht. Na de volledige leerplicht begint de kwalificatieplicht.

 • Vrijstelling van leerplicht aanvragen

  De Leerplichtwet kent twee verplichtingen: 1. de verplichte inschrijving van een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere op een school of onderwijsinstelling; 2. de verplichting van de jongere om de school of onderwijsinstelling regelmatig te bezoeken. De gemeente mag voor uw kind vrijstelling van de leerplicht geven. Dit betekent dat het niet naar school hoeft. Dit kan bijvoorbeeld als uw kind door psychische of lichamelijk klachten geen onderwijs kan volgen. Of als uw kind naar een buitenlandse school gaat.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. Tot maximaal 42 dagen. De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De totale dwangsom bedraagt maximaal € 1260.

 • Nederlandse nationaliteit aanvragen via de optieprocedure

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De snelste manier is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

 • Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking.  Een naturalisatieverzoek dient u in bij de gemeente. De gemeente vertelt u onder andere of u uw oude nationaliteit kunt houden. Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? U wordt uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie. U krijgt dan het naturalisatiebesluit.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Rijssen-Holten

Geen verfijning beschikbaar.

Acties