Zoekresultaat

152 Resultaten
Toon producten van Tynaarlo
 • Buurt WhatsApp-groepen

  Veiligheid maak je samen. Door met elkaar een oogje in het zeil te houden. En dat kan tegenwoordig heel makkelijk met uw mobiel. Bijvoorbeeld met een Buurt WhatsApp-groep. Op de website van Stichting WhatsApp Buurtpreventie vindt u informatie over hoe u zo’n groep kunt opstarten. U kunt hier ook zien of er al een WhatsApp-groep actief is in uw buurt.

 • Begraven

  De gemeente wil graag de mogelijkheid bieden om overledenen dicht bij de eigen woonomgeving een laatste rustplek te geven. Daarom is er in de drie grote dorpen van onze gemeente een gemeentelijke begraafplaats.

 • Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

  Wilt u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan? Dan kunt u online de melding doen met uw DigiD. Uw trouwmelding kunt u al een jaar van tevoren doorgeven, maar moet uiterlijk 14 dagen voor uw trouwdatum binnen zijn bij de trouwgemeente.

 • Gemeenteraad

  De gemeenteraad van Tynaarlo heeft een eigen website, waar u alle informatie over de raadsvergaderingen en de besluiten en stukken kunt vinden. Via deze website kunt u ook live meekijken tijdens een vergadering en oude opnames terugkijken.

 • Wmo-voorzieningen

  Wij willen als gemeente graag de zelfredzaamheid van inwoners en hun deelname aan het sociale leven bevorderen. Want iedereen, met of zonder beperking, moet zo veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Bij voorkeur in de eigen leefomgeving. Als u dat niet lukt, kunt u contact opnemen met het sociaal team van de gemeente. Tijdens een zogeheten keukentafelgesprek zoekt u samen met iemand van het sociaal team naar de voor u best passende oplossing(en). Daarvoor kunnen verschillende maatschappelijke organisaties en (zorg)aanbieders in actie moeten komen.

 • Uitgifte groenstroken

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u gemeentelijke groenstroken grenzend aan uw woonperceel kopen, huren of in gebruik nemen. Het gaat dan om zogenaamd 'snippergroen'.

 • Levensloopbestendig (ver)bouwen

  Als u een woning bouwt, of gaat verbouwen, is het belangrijk om vooruit te denken. Want mensen blijven steeds langer thuis wonen als ze ouder worden, of langdurig ziek zijn. Daarom is het goed om bij het maken van uw plannen ook te kijken naar wat u nu al kunt doen om uw huis levensloopbestendig(er) te maken. Want als het eenmaal zover is, kunt u te maken krijgen met hoge kosten of zult u misschien zelfs moeten verhuizen. Daarom hebben wij hieronder een lijst met tips en aandachtspunten opgesteld.

 • Leerplicht en kwalificatieplicht

  Kinderen van 5 tot 16 jaar hebben een leerplicht. Zij moeten naar school. Leerlingen die na hun 16e nog geen diploma hebben, hebben tot ze 18 jaar zijn een kwalificatieplicht. Zij moeten onderwijs blijven volgen. De gemeente houdt er toezicht op dat leerlingen naar school gaan.

 • Afval brengen of laten ophalen

  Afval dat niet bij u wordt opgehaald (zoals grofvuil), kunt u wegbrengen naar de milieustraat. U heeft uw milieupas van de gemeente nodig om het terrein op te kunnen.

 • Gezonde school

  Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Dit doet ze aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers. Een school mag zich Gezonde School noemen als ze het vignet Gezonde School heeft behaald.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Tynaarlo

Geen verfijning beschikbaar.

Acties