Zoekresultaat

368 Resultaten
Toon producten van Utrecht
 • Aanhanger of bakfiets lenen voor wegbrengen grofvuil

  Bij de afvalscheidingsstations kunt u een aanhanger lenen voor het wegbrengen van grofvuil. Bij de afvalscheidingsstation Lunetten en Tractieweg kunt u ook een bakfiets lenen. Lenen van een aanhanger of een bakfiets is gratis. Reserveer deze minimaal een dag van tevoren. De aanhanger is een open kar (2 x 1,1 x 0,34 m). De grootte van de bakfiets is 1 x 0,5 x 0,6 m. Reserveer aanhanger of bakfiets Meenemen Uw rijbewijs (B of BE). (alleen bij aanhanger) Uw groene kaart (internationaal verzekeringsbewijs). (alleen bij aanhanger) Extra kentekenplaat van uw auto. (alleen bij aanhanger) € 100 (contant) voor de borg. Net of zeil voor het afdekken van de lading. Bevat uw afval asbest? Neem dan uw toestemmingsbewijs voor het verwijderen van asbest mee. Regels Alleen inwoners van Utrecht mogen een aanhanger of een bakfiets lenen. Bedrijven niet. U leent een aanhanger of een bakfiets alleen voor het vervoeren van grofvuil. Een aanhanger of een bakfiets brengt u schoon terug. U leent een aanhanger of een bakfiets voor een dagdeel: 10.00 - 13.00 uur of 13.30 - 16.30 uur. U kunt een aanhanger of een bakfiets niet op dezelfde dag aanvragen en lenen. U moet de lading afdekken met een zeil of net. U mag uw vuil bij ieder afvalscheidingsstation inleveren, maar de aanhanger of de bakfiets moet u wel op tijd terugbrengen bij het afvalscheidingsstation waar u deze hebt geleend. De aanhanger mag achter uw eigen auto, met een B/BE rijbewijs. De aanhanger heeft een 7-polige stekker. Heeft uw voertuig een 13-polige stroomaansluiting? Zorg dan zelf voor een verloopstekker. De maximale belading van de aanhanger is 500kg. U mag een ander persoon machtigen om uw aanhangwagen of bakfiets op te halen en/of in te leveren. Daarvoor is een toestemmingsverklaring nodig (kan gewoon een briefje zijn met toestemming en handtekening), legitimatie van degene die machtigt en van de gemachtigde. Let op: zorg er wel voor dat u de bakfiets niet te zwaar belaadt. Om het afvalstation te bereiken moet u een heuveltje op.

 • Aanpassen gegevens BRP

  U zorgt er zelf voor dat uw gegevens bij de Basisregistratie Personen (BRP) kloppen. Dit was voorheen de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Met uw DigiD controleert u uw gegevens eenvoudig via Mijnoverheid.nl. Klopt er iets niet? Neem dan contact op om vast te stellen welke gegevens niet kloppen. U moet de gegevens kunnen bewijzen. Niet alleen de verkeerde, maar ook de juiste gegevens. Met een geboorteakte bewijst u bijvoorbeeld dat uw naam verkeerd is geregistreerd. Gaat de gemeente akkoord met uw voorstel tot aanpassing? Dan moeten de wijzigingen worden doorgevoerd. Een overzicht van uw rechten en plichten in de BRP leest u in de brochure ‘Basisregistratie personen’ (pdf, 109 kB) van de Rijksoverheid. Wilt u meer weten over geheimhouding van uw gegevens? Kijk dan bij het ‘verzoek tot geheimhouding van uw persoonsgegevens’. Aanpassen van gegevens Wilt u uw gegevens aanpassen? Stuur een schriftelijk verzoek naar Publiekszaken, t.a.v. Team 1, Postbus 5000, 3502 JA Utrecht.Stuur het volgende mee: een kopie van een geldig identiteitsbewijs, het document met foutieve gegevens, het bewijs van de juiste gegevens. Hebt u een document uit het buitenland? Dan moet het document gelegaliseerd (en eventueel vertaald) zijn. Over het legaliseren van buitenlandse documenten kijkt u op de website van de Rijksoverheid. Zijn de documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans? Dan moeten deze in het Nederlands vertaald worden door een beëdigde vertaler. Hebt u een verzoek tot aanpassing ingeleverd? De gemeente beslist binnen 4 weken na onderzoek van uw gegevens. Behalve bij gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit. Dan kan de gemeente de termijn steeds met 8 weken verlengen. Erkent de gemeente uw aanpassing niet? Dan kunt u in bezwaar gaan bij de gemeente. Bent u het na bezwaar nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep bij de rechtbank indienen. Gegevens verwijderen Soms kunt u ook gegevens laten verwijderen. Bijvoorbeeld bij adoptie of een geslachtsverandering. Dit kan alleen bij gegevens van vóór de afgeronde adoptie of geslachtsverandering gaat. U stuurt een brief naar de gemeente Utrecht ter attentie van Burgerzaken. Wie mag een aanvraag doen om de gegevens te verwijderen? Adoptie: De adoptieouders als het kind jonger is dan 16 jaar. Een adoptiekind van 16 jaar of ouder doet zelf de aanvraag. De biologische ouders na de adoptie. Geslachtsverandering: De persoon die een geslachtsverandering heeft ondergaan doet zelf de aanvraag. De ouders, voogden of verzorgers doen de aanvraag als de persoon die de geslachtsverandering heeft ondergaan jonger is dan 16 jaar. Curatoren doen de aanvraag voor onder curatele gestelden. De gemeente verwijdert binnen 4 weken de gegevens van vóór een adoptie of geslachtsverandering. Voor alle voorwaarden voor het wijzigen van gegevens na adoptie zie artikel 2.57 van de Wet basisregistratie personen.

 • Aanschaf en plaatsing zonneboiler, subsidie aanvragen

  U kunt een subsidie aanvragen voor de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler. U kunt de subsidieaanvraag indienen tot uiterlijk 3 maanden nadat het zonneboilersysteem is geplaatst. De datum op de rekening is hierbij bepalend. Waar is de subsidie voor? De subsidie is voor particulieren of Verenigingen van Eigenaren (VvE) die een zonneboiler of zonnecollectoren aanschaffen en plaatsen. Wat stuurt u mee? Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier: rekening van de plaatsing met daarop de adresgegevens van de woning foto’s van het geïnstalleerde zonneboilersysteem als u geen eigenaar bent van de woning: een akkoordverklaring van de eigenaar voor de plaatsing van de zonneboiler Vraagt u de subsidie aan als VvE? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe: kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel kopie statuten Inwoner/persoon Met DigiD Vraag subsidie aan Organisatie/bedrijf Zonder eHerkenning Vraag subsidie aan Aan welke voorwaarden moet u voldoen? U bent eigenaar of huurder van de woning De woning staat in de gemeente Utrecht U heeft geen andere bijdrage van de gemeente Utrecht gekregen voor dezelfde zonneboiler of zonnecollectoren Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken wij naar de eisen en voorwaarden in de beleidsregel zonneboilers. Hoeveel subsidie kunt u krijgen? De subsidie is maximaal € 200,- per huisadres of zonnecollectorsysteem. Wat kunt u verwachten? De subsidieaanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst tot het budget op is. Als u de aanvraag compleet en op tijd indient krijgt u binnen 12 weken een besluit. Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag? Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Lees ook Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht Programma Utrechtse Energie!

 • Leerplicht, vrijstelling aanvragen

  Ouders kunnen beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Dit kan in 4 gevallen. Bijvoorbeeld omdat uw kind niet naar school kan door lichamelijke of psychische oorzaken. Vraag vrijstelling leerplicht aan Nadat u het formulier hebt opgestuurd, ontvangt binnen 2 weken een reactie van de gemeente. Uw kind kan vrijstelling krijgen van de leerplicht in 4 gevallen: Uw kind kan niet naar school door een lichamelijke of geestelijke beperking. U hebt hiervoor een verklaring van een arts of andere deskundige nodig. U vindt dat geen enkele school past bij uw godsdienst- of levensovertuiging.U moet uitleggen waarom geen van de scholen in de omgeving past bij uw godsdienst- of levensovertuiging. Uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland. U hebt een verklaring van de directeur van de buitenlandse school nodig. Uw kind volgt onderwijs, maar  op een andere manier dan dat het omschreven is in de leerplichtwet. U hebt een verklaring nodig van de werkgever en/of opleidingsaanbieder dat uw kind op een andere wijze onderwijs volgt.

 • Achternaam kind, naamskeuze

  Bij de geboorte van uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind de achternaam van de moeder of die van de vader of duomoeder krijgt. De informatie op deze pagina gaat over situaties naar Nederlands recht. Als het kind niet de Nederlandse maar een andere nationaliteit heeft, wordt de achternaam bepaald naar het namenrecht van dat land. Om naamskeuze vast te leggen komt u samen naar Burgerzaken. Dit kan voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte. Maak een afspraak Welke achternaam krijgt uw kind? Uw kind krijgt bij de geboorte automatisch de achternaam van de vader of duomoeder, of moeder. Als het kind op die manier niet de naam krijgt die u wilt, moet u naamskeuze doen voor de naam van de andere ouder. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Als de achternaam eenmaal is vastgelegd kan deze meestal niet meer veranderd worden. Meenemen naar uw afspraak geldig identiteitsbewijs van beide ouders beide ouders moeten in persoon aanwezig zijn Huwelijk of geregistreerd partnerschap van man en vrouw Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van een man en een vrouw krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dit niet, dan kunt u uiterlijk bij de aangifte van geboorte naamskeuze doen voor de achternaam van de moeder. Het heeft de voorkeur om dit tijdens de zwangerschap al te regelen. Huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen zijn 3 situaties mogelijk. Hebt u een verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de duomoeder. Wilt u dit niet, dan kunt u uiterlijk bij de aangifte van geboorte naamskeuze doen voor de achternaam van de moeder. Het heeft de voorkeur om dit tijdens de zwangerschap al te regelen. Hebt u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En de duomoeder erkent het kind? Bij de erkenning kiest u tegelijkertijd welke achternaam het kind krijgt. Hebt u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En de duomoeder erkent het kind niet maar adopteert het? Het kind krijgt automatisch de naam van de moeder. Wilt u dit niet? Dan doet u uiterlijk bij de aangifte van de geboorte een naamskeuze voor de naam van de aanstaande duomoeder. U kunt dit ook bij de adoptieprocedure bij de rechtbank regelen. Informeer hiervoor bij uw advocaat. Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Wilt u de naam van de erkenner (de vader of de duomoeder)? Dan maakt u deze naamskeuze bij de erkenning. Bij adoptie wordt de naam bepaald tijdens de procedure bij de rechtbank. Informeer hiervoor bij uw advocaat. Achternaam veranderen bij huwelijk of partnerschap Als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat met de andere ouder van uw kind, kunt u eenmalig en alleen op deze dag opnieuw een naamskeuze doen. Laat ruim van tevoren aan de trouwgemeente weten dat u de achternaam van uw kind(eren) wilt veranderen. Deze gemeente regelt dan dat u bij het huwelijk opnieuw naamskeuze kunt doen.

 • Lokaal Economisch Fonds (LEF), subsidie aanvragen

  Met het Lokaal Economisch Fonds (LEF) stimuleert de gemeente de economie en werkgelegenheid in de stad Utrecht. U kunt deze subsidie tot en met 31 december 2018 aanvragen. Op 1 januari stopt deze regeling.  Aanvragen Onder het kopje ‘wat stuurt u mee?’ leest u welke bijlagen u moet uploaden. Leest u onderstaande voorwaarden goed door voor u de subsidie aanvraagt. Vraag de subsidie aan (voor organisaties) Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag? Neem gerust contact op met het team dat de aanvragen beoordeelt via lef@utrecht.nl.Met praktische vragen kunt u ook terecht bij het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Waar is de subsidie voor? U kunt subsidie krijgen wanneer u zorgt voor nieuwe structurele banen, leerwerkplaatsen of stageplaatsen in de gemeente Utrecht: tot € 4.000 per nieuwe structurele baan van 1 FTE tot € 2.500 per nieuwe leerwerkplaats voor MBO-studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen. tot € 500 per nieuwe stageplaats voor studenten van een erkende studie / opleiding. Hoeveel subsidie kunt u krijgen? De subsidie is maximaal 50% van de totale kosten van het initiatief.De subsidie is eenmalig. Voor wie? LEF is bedoeld voor verschillende soorten partijen – bedrijven klein en groot, stichtingen, kennisinstellingen en ook eenmanszaken. U kunt LEF subsidie aanvragen als u ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Komt uw initiatief in aanmerking? Bekijk de voorwaarden in de checklist (pdf, 41 kB). Wij beoordelen uw aanvraag op basis van de beleidsregel LEF. LEF is een prestatiesubsidie. Dit betekent dat u wordt beoordeeld op het behaalde resultaat. Het kan zijn dat u de subsidie moet terugbetalen als u minder banen/leerwerkplekken/stages realiseert dan u aangeeft bij uw aanvraag. Wat stuurt u mee? De bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. 1. Een projectplan en begroting volgens de leidraad. Hierin beschrijft u uw initiatief. Voor kleine aanvragen zijn 1 of 2 bladzijden A4 voldoende: Leidraad Projectplan en begroting - Banen (pdf, 33 kB) Leidraad Projectplan en begroting – Leerwerkplaatsen (BBL) (pdf, 24 kB) Leidraad Projectplan en begroting – Stageplaatsen (pdf, 23 kB) 2. Een de-minimisverklaring (pdf, 534 kB). In deze verklaring geeft u aan hoeveel steun van overheidsinstanties u hebt ontvangen in de laatste drie belastingjaren (inclusief het huidige jaar).3. Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens?Voeg dan ook de volgende bijlagen toe: kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel kopie statuten van de organisatie kopie bankafschrift van de organisatie. Wat kunt u verwachten? U ontvangt in principe binnen 13 weken een besluit. Bij een goedgekeurde aanvraag wordt minimaal 50% van de subsidie direct uitbetaald en het overige deel na een succesvolle afloop van de activiteiten. Om de afloop te beoordelen hebben wij een eindrapportage nodig. In het besluit staat hierover meer informatie. LEF is een prestatiesubsidie. Dit betekent wij u beoordelen op het behaalde resultaat. Het kan zijn dat u de subsidie moet terugbetalen als u minder banen/leerwerkplekken/stages realiseert dan u aangeeft bij uw aanvraag. Lees ook... Verhalen van eerdere aanvragers Veelgestelde vragen over het LEF (pdf, 59 kB) Subsidiehulp voor een overzicht van alle gemeentelijke subsidies en voor de algemene regelgeving subsidies Economisch beleid van de gemeente

 • Adoptie

  Adoptie betekent dat 1 of 2 personen een kind aannemen tot hun wettige kind. Er ontstaat een nieuwe juridische familieband, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Adoptie buitenlandse kinderen Aan het adopteren van een kind uit het buitenland, gaat een lang traject vooraf.Na aankomst in Nederland moet het kind binnen 5 werkdagen na aankomst worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarvoor moet u een afspraak maken. Kies bij het maken van een afspraak voor Burgerzaken en het product ‘Verhuizing vanuit het buitenland’. Maak een afspraak Meenemen: geldig legitimatiebewijs van de adoptiefouders en het kind; indien aanwezig: buitenlandse geboorteakte kind; adoptiebeschikking en overige adoptiedocumenten. En als het van toepassing is: bewijs dat de adoptie volgens het adoptieverdrag heeft plaatsgevonden; beginseltoestemming Ministerie van Justitie.  In sommige gevallen komt het kind Nederland binnen als vreemdeling en moet er een verblijfsvergunning worden aangevraagd. Adoptie Nederlandse kinderen Adoptie van een Nederlands kind komt meestal voor bij duomoeders of stiefouders.  Duomoeders Twee vrouwen die samen een kind krijgen kunnen voor of na de geboorte een verzoek voor adoptie door de duomoeder indienen bij de rechtbank. Stiefouders De nieuwe partner van één van de ouders adopteert het kind. De stiefouder moet minstens 3 jaar samenleven met de ouder en minstens 1 jaar voor het kind hebben gezorgd. Meer informatie Stichting adoptievoorzieningen Rijksoverheid-adoptie

 • Adresonderzoek, aanvragen

  Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen, of krijgt u post van oude bewoners? Heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten. Wij zoeken uit waar deze personen nu wonen en we vragen hun het nieuwe adres door te geven. In de maanden maart 2018 tot en met maart 2019 voeren wij een pilot uit met ons adresonderzoek. Adresonderzoek aanvragen U kunt een adresonderzoek op 2 manieren aanvragen: stuur een e-mail met uw verzoek en een kopie van uw legitimatiebewijs naar adresonderzoek@utrecht.nl en vermeld in uw e-mail welke personen op het adres wonen maak een afspraak voor een bezoek aan de balie: Verhuizing binnen de gemeente Utrecht. Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak. Weet u waar de oude bewoners naartoe zijn verhuisd? Hebt u andere gegevens zoals een e-mailadres of telefoonnummer? Noem dit dan in uw e-mailverzoek of bij uw balie afspraak. Met deze extra gegevens gaat het onderzoek sneller. Kosten Het starten van een adresonderzoek is gratis. Resultaat De betrokken personen staan niet meer op uw adres ingeschreven als: zij zelf een adreswijziging doorgeven de gemeente na goed onderzoek de personen van uw adres uitschrijft Een onderzoek duurt gemiddeld drie maanden.

 • Amateurkunst, basissubsidie aanvragen

  Amateurkunstverenigingen en –stichtingen kunnen subsidie vragen voor: het honorarium van de artistieke leiding de huur van een oefenruimte. Aanvragen U kunt de subsidie aanvragen tot en met 1 oktober 2018. Vraag subsidie aan (voor organisaties) Muziekgezelschappen van studenten kunnen niet rechtstreeks bij de gemeente subsidie aanvragen. Zij kunnen subsidie aanvragen via het KOSMU (Koördinerend Orgaan Studenten Muziekgezelschappen Utrecht). Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag? Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Aan welke voorwaarden moet u voldoen? u kunt subsidie vragen voor maximaal 3 groepen elke groep heeft minimaal 10 actieve leden meer dan de helft van de leden woont in Utrecht u krijgt geen andere jaarsubsidie binnen het programma Cultuur van de gemeente u oefent op een locatie in Utrecht de artistieke leiding is gekwalificeerd Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken wij naar de eisen en criteria in de beleidsregel basissubsidies amateurkunst. Hoeveel subsidie kunt u krijgen? U kunt maximaal de volgende subsidiebedragen aanvragen: 50% van de kosten voor de artistieke leiding tot een maximum van € 2.000,- per groep 50% van de kosten voor de huur van een oefenruimte tot een maximum van € 1.000,- per groep Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen? Upload dan de volgende bijlagen in het aanvraagformulier: balans van het voorgaande jaar kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel kopie statuten van de organisatie kopie bankafschrift van de organisatie Wat kunt u verwachten? Is uw subsidieaanvraag compleet en op tijd ingediend, dan krijgt u uiterlijk 31 december 2018 ons besluit. De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit wil zeggen dat geen verantwoording achteraf plaatsvindt. Wel doen wij achteraf, steekproefsgewijs, een financiële en inhoudelijke controle. Let op! Hebt u veel eigen vermogen? Is uw eigen vermogen eind 2017 groter dan 50% van de exploitatielasten in 2019? Dan wordt het deel dat boven de 50% uitkomt gekort op de maximale subsidie. Voor speciale uitgaven in 2018 en/of 2019 kunt u, vóór u de basissubsidie aanvraagt, toestemming krijgen tot het aanmaken van een bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve telt niet mee voor de berekening van het eigen vermogen. U kunt dit tot en met 10 september 2018 aanvragen via basissubsidieamateurkunst@utrecht.nl. U hoort voor 1 oktober of u toestemming hebt. Lees ook... Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.

 • Marktstandplaats, vergunning

  Wilt u een standplaats op de markt? Dan hebt u een marktstandplaatsvergunning nodig. U moet ook ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK). Als u in aanmerking komt voor een vergunning, komt u op de wachtlijst te staan. Zodra er een standplaats vrijkomt en u bovenaan de wachtlijst staat, nemen wij contact met u op.  Wilt u een losse dagplaats? Vraag dan naar de mogelijkheden op de markt bij de marktmeester. Aanvragen Met DigiD Vraag vergunning aan Zonder DigiD Vraag vergunning aan Welke bijlagen stuurt u mee? kopie van bewijs van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kopie van uw geldig legitimatiebewijs Voor de boerenmarkt extra meezenden: kopie van het Eko-keurmerk en/of B.D.-licentie van uw producten Kosten 2018 € 20 tot € 35 per dag voor verkoopruimte van 4 x 3 meter (breedte x diepte) de dagprijs is afhankelijk van de locatie en de marktdag De kosten voor inschrijving op de wachtlijst zijn: € 30 voor de inschrijving en €10 voor verlenging van de inschrijving voor 1 kalenderjaar Welke gemeentelijke markten zijn er? Een overzicht van de verschillende gemeentelijke markten in Utrecht Kijk voor andere standplaatsen in de stad op Standplaatsvergunning.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Utrecht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties