Zoekresultaat

343 Resultaten
Toon producten van Utrechtse Heuvelrug
 • Marktplaats aanvragen

  Wilt u op de (waren)markt gaan verkopen? Dan heeft u een marktvergunning nodig. Voor informatie kunt u terecht bij de marktmeester/buitengewoon opsporingsambtenaar via (0343) 56 56 00 of per e-mail: boa@heuvelrug.nl. Weekmarkten op de Utrechtse Heuvelrug  Amerongen op donderdagmiddag op het plein Allemanswaard Doorn op donderdagmorgen op de Kampweg Driebergen-Rijsenburg op woensdagmiddag op de Traaij tussen Oranjelaan en Nassaulaan Leersum op vrijdagmorgen op het Kerkplein Maarn op dinsdagochtend op de Raadhuislaan

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Let op De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de uitvoering overgedragen aan de Belastingsamenwerking gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht (BgHU).

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Seksbedrijf beheren

  De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft beleid gemaakt voor prostitutiebedrijven, het zogeheten prostitutiebeleid. Het belangrijkste kenmerk van dit beleid is dat raam- en straatprostitutie verboden is binnen de gemeente. Verder wordt er een maximum van 1 seksinrichting door de gemeente gehanteerd. Er mag dus 1 bordeel in de gemeente worden gevestigd. Dit moet dan echter wel passen binnen het bestemmingsplan. Ook worden er verregaande eisen gesteld aan de uitbater en/of eigenaar van het bordeel. Bij een vergunningsaanvraag voor een seksinrichting is een Bibobformulier een vast onderdeel van de aanvraagprocedure.

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Dienst Justis.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bijen houden

  Bijen zijn beschermde dieren. Ze bezorgen soms overlast in uw omgeving. Wilt u bijen gaan houden? Neem dan contact op met een bijenvereniging in de buurt. Deze vereniging kan u informeren hoe u het beste bijen kunt houden zonder hinder of schade te veroorzaken. Informatie over bijenverenigingen in de regio staat op het tabblad 'Aanvullende informatie'. Een bijenzwerm in uw omgeving? Binnen de gemeente zijn diverse bijenverenigingen actief. Bij deze verenigingen zijn imkers aangesloten die u kunnen helpen bij een bijenzwerm. Neem zo snel mogelijk contact op met een imker die op een professionele wijze de bijen kan scheppen! Snel handelen is belangrijk omdat een bijenzwerm maximaal 3 dagen kan overleven, afhankelijk van het beheer. Imkers proberen het zwermen zoveel mogelijk te voorkomen. Bijenzwermen worden zo snel mogelijk geschept en in een bijenkast gezet.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt: hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;  welke materialen er gebruikt worden; of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;  of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente. Welstandscommissie De Welstandscommissie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt verzorgd door de organisatie Mooisticht in Bunnik. Een rayonarchitect van deze organisatie beoordeelt tweewekelijks de bouwplannen. Dit noemen wij de kleine commissie. Deze rayonarchitect heeft mandaat om namens de Welstandscommissie plannen te beoordelen. De voltallige welstandscommissie komt elke twee weken op maandagochtend bijeen. De rayonarchitect neemt in deze vergadering plannen mee die hij niet zelfstandig af kan doen. Dit wordt de grote commissie genoemd. U kunt de behandeling van uw bouwplan bijwonen tijdens de vergadering van de Welstandscommissie. Neem hiervoor contact op met het KlantContactCentrum, telefoon (0343) 56 56 00. Vergunningvrije bouwwerken Vergunningvrije bouwwerken worden niet getoetst aan de welstandseisen. Maar voor uitzonderingsgevallen kent de Woningwet een zogenoemde ‘excessenregeling’. Zo kan worden opgetreden tegen bouwsels die ‘in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand’. De eigenaar wordt dan verzocht het uiterlijk van het bouwsel aan te passen, ondanks het feit dat het bouwplan vergunningvrij is.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  Let op De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de uitvoering van bijstand overgedragen aan de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Vergunning of melding U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Utrechtse Heuvelrug

Geen verfijning beschikbaar.

Acties