Zoekresultaat

114 Resultaten
Toon producten van Valkenswaard
 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Dienst Justis.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Transport gevaarlijke stoffen

  Indien u in de gemeente gevaarlijke stoffen wilt laden of lossen, moet u bij de gemeente ontheffing aanvragen. Het is verboden om gevaarlijke stoffen buiten de aangewezen routes te vervoeren. De route gevaarlijke stoffen loopt in de gemeente Valkenswaard over de volgende wegen: komend vanaf afslag Leende/Valkenswaard de Leenderweg, JF Kennedylaan, De Vest, Zuiderlijke Randweg, Luikerweg. Verkeer afkomstig vanaf de Randweg Eindhoven dient de afslag Leende/Valkenswaard te nemen. Komende vanaf België de Luikerweg, Zuiderlijke Randweg, De Vest, JF kennedylaan, Leenderweg.

 • Inburgeren

  Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Als u het inburgeringsexamen hebt gehaald, dan bent u ingeburgerd.

 • Woning onttrekken aan woonruimtevoorraad

  Als huiseigenaar kunt u uw woning onttrekken aan de woonruimtevoorraad. De woning is dan niet meer geschikt om in te wonen voor dezelfde hoeveelheid mensen. Een woning onttrekken kan op de volgende manieren: U wilt een woning gebruiken voor iets anders, bijvoorbeeld als kantoor. U wilt 2 woningen samenvoegen. U wilt een woning slopen. U wilt een woning gebruiken voor kamerverhuur. Wilt u een woning op een van deze manieren veranderen? En heeft de woning een huurprijs onder de € 710,68 (huurliberalisatiegrens)? Dan vraagt u een onttrekkingsvergunning aan bij de gemeente.

 • Bijstand, vakantie melden

  Als u een uitkering krijgt en op vakantie gaat, moet u dit vooraf melden bij de gemeente. Online vakantie melden

 • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

  De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) voorziet in het inkomen van zelfstandigen die na hun 55e levensjaar hun bedrijf of beroep hebben beëindigd. De IOAZ wordt uitgevoerd door uw gemeente en moet voorkomen dat u een beroep moet doen op de bijstand. Op grond van de IOAZ kunt u recht hebben op een uitkering op het niveau van het sociaal minimum. U moet uw aanvraag indienen vóór de beëindiging van het zelfstandige beroep of bedrijf. Online IOAZ aanvragen

 • Bijstand, vrijwilligerswerk

  Als u een bijstandsuitkering ontvangt en wilt u vrijwilligerswerk doen, dan moet u vooraf toestemming vragen aan de gemeente. Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan.

 • Planschade

  Planschadevergoeding is een vergoeding van de gemeente aan iedereen die door een planologische maatregel schade lijdt. Zo kan bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan de gebruiksmogelijkheden van een onroerende zaak beperken. Als u vindt dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, neem dan contact op met de gemeente. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kunt u alleen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schade. Aanvraagformulier planschadeverzoek

 • Hulp bij geldzaken en schulden

  Iedereen heeft wel eens een rekening die langer blijft liggen. Vaak kunt u uw uitgaven tijdelijk aanpassen of wat spaargeld overboeken om het op te lossen. Maar wat als onbetaalde rekeningen zich opstapelen en de schulden een probleem worden? Negeer dat niet. Hoe sneller u ermee aan de slag gaat, hoe eerder u de schulden op kunt lossen. De gemeente kan u daarbij helpen. Vraag daarom vroegtijdig om hulp. Hoe vroeger u er bij bent, hoe groter de kans dat de problemen nog zijn op te lossen. De gemeente geeft u persoonlijk advies en begeleiding. Hierbij kan het gaan om een betalingsregeling, schuldbemiddeling of schuldsanering, maar ook om tips en adviezen over hoe u beter zicht kunt krijgen op uw inkomsten en uitgaven. Folder over schuldhulpverlening Online aanmelden voor schuldhulpverlening

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Valkenswaard

Geen verfijning beschikbaar.

Acties