Zoekresultaat

196 Resultaten
Toon producten van Veere
 • Adoptie

  Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u. Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. Bij een sterke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders geheel verbroken en ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Bij een zwakke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders nog niet verbroken. Meer informatie over adoptie vindt u op Rechtspraak.nl.

 • Afval, huishoudelijk afval

  U kunt uw huishoudelijk afval wekelijks aan de straat zetten in de door de gemeente geleverde containers (zie de afvalkalender die u heeft ontvangen voor de juiste ophaaldag. De afvalkalender is ook op de website te vinden). Om afval zo goed mogelijk te verwerken vraagt de gemeente u het afval te scheiden. Het groenafval (groente-, fruit- en tuinafval) in de container met groen deksel en het restafval in de container met grijs deksel. Dit is niet van toepassing als u gebruik maakt van een (ondergrondse) verzamelcontainer. Beschadiging of vermissing afvalcontainer Bij beschadiging van uw container kunt u de gemeente bellen op telefoonnummer (0118) 555 444. U kunt dan een afspraak maken wanneer de container wordt gerepareerd. Bij vermissing van uw container kunt u de gemeente bellen op telefoonnummer (0118) 555 444.

 • Afval, klein chemisch afval

  U kunt als burger klein chemisch afval (KCA) bij de milieustraat afgeven.

 • Afval, glas

  In de gemeente staat in iedere kern een glasbak waarin u (verpakkings)glas kunt deponeren. Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te kunnen verwerken vraagt de gemeente u het glas te scheiden in wit en overig glas.

 • Milieustraat

  Een milieustraat is een plek waar u uw afval naartoe kunt brengen. Milieustraten zijn bedoeld voor afval dat de gemeente niet huis-aan-huis bij u ophaalt. Zoals elektrische apparaten, grofvuil, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval. U kunt kiezen uit de volgende milieustraten: Serooskerke: Bedrijventerrein De Zompe, De Zompe 5 Middelburg: Bedrijventerrein Arnestein, Waldammeweg 9 Vlissingen: Bedrijventerrein Buitenhaven, Poortersweg 30 Openingstijden De milieustraten op Walcheren (Veere, Middelburg en Vlissingen) hebben vaste openingstijden: ochtend middag Maandag 10.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur Dinsdag 10.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur Woensdag  10.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur Donderdag  10.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur Vrijdag  10.00 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur Zaterdag  09.00 - 15.00 uur 09.00 - 15.00 uur Telefoonnummer milieustraat: 0118-594560  Kijk voor meer informatie en informatie over bijzondere openingstijden op de website van de Zeeuwse ReinigingsDienst. Voorkom zwerfvuil! Dek afval dat u wegbrengt goed af en probeer het afval zoveel mogelijk te bundelen en vast te binden. Lever uw afval gescheiden in bij de milieustraat. Per dag mag niet meer dan 2 m³ worden aangeboden. Let op! Uw legitimatiebewijs kan worden gevraagd. Bedrijven kunnen alleen tegen betaling gevaarlijk afval afgeven. Hiervoor ontvangen zij een afgiftebewijs. Asbest kan alleen worden afgegeven met een bewijs van melding dat kan worden verkregen op het gemeentehuis. Asbestmateriaal mag alleen in speciale folie verpakt worden aangeboden. Dit folie kunt u tegen kostprijs verkrijgen op de milieustraat. Vuilniszak met ongesorteerd afval niet welkom op Zeeuwse milieustraten De vuilniszak met ongesorteerd afval mag niet worden afgeleverd op de milieustraat. Dat geldt voor alle 13 milieustraten in Zeeland.  De grijze vuilniszak hoort in de grijze afvalcontainer of in de verzamelcontainer in de wijk. Vuilniszakken met ongesorteerd afval kunnen niet bij het grofvuil worden aangeboden.

 • Afvalwater lozen

  Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel neem dan contact op met de gemeente. Afvalwater bedrijven lozen Als u met uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Huishoudelijk afvalwater lozen Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren), bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio. Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Ontheffing zwak alcoholhoudende drank Een ontheffing volgens artikel 35 van de Drank- en Horecawet maakt het mogelijk om tijdens een periode van maximaal 12 aaneengesloten dagen zwak alcoholische dranken te schenken. Bijvoorbeeld tijdens een evenement, Koninginnedag of kermis. Als de tap wordt geplaatst op het terras bij een horecabedrijf en het terras staat op de drank- en horecavergunning dan is geen ontheffing vereist.

 • Drank- en horecavergunning

  U mag alcohol verkopen in een horecabedrijf (bijvoorbeeld een café en restaurant) of slijterij. U hebt dan wel een drank- en horecavergunning nodig. Ook als u alcohol verkoopt in een sportkantine of verenigingslokaal heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Dit is wel een zogenaamde paracommerciële vergunning. Aan deze vergunning worden speciale voorwaarden verbonden.

 • Antenne of schotelantenne plaatsen

  U hoeft meestal geen vergunning aan te vragen als u een antenne of schotelantenne plaatst. Dit hoeft in ieder geval niet als u voldoet aan de volgende voorwaarden: U plaatst de antenne aan de achterkant van uw woning. Een antenne aan de voorkant van uw woning blijft achter de voorgevel. De schotelantenne is maximaal 3 meter hoog (vanaf de voet gemeten). En de doorsnede is maximaal 2 meter. Een andere antenne is maximaal 5 meter hoog (vanaf de voet gemeten). Of als deze antenne is bevestigd aan de gevel, gemeten vanaf het punt waarop de antenne (met antennedrager) het dakvlak kruist. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan bekijkt u of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Dit kan via Omgevingsloket online.

 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen

  Als u in uw bedrijf veranderingen invoert, bijvoorbeeld door het aanpassen van processen of activiteiten of door uitbreiding, dan moet u dat aan de gemeente doorgeven.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Veere

Geen verfijning beschikbaar.

Acties