Zoekresultaat

293 Resultaten
Toon producten van Waterland
 • Trouwplannen, melding

  Voor het melden van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap dient u een afspraak te maken. Een afspraak maakt u gemakkelijk online. U mag zelf de trouwlocatie kiezen. Meld de plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw trouwdag. U heeft er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken van tevoren. De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen.  Krijgt u toestemming, dan kunt u met elkaar trouwen. Lees meer informatie op de pagina 'Trouwen'. Woont u niet in Nederland? Maar wilt u wel in Nederland trouwen? Lees dan de informatie op de pagina 'Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont'.

 • Bodemonderzoek aanvragen

  Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Bodemonderzoek kan nodig zijn in de volgende gevallen: U gaat bouwen of verbouwen. U koopt of verkoopt een woning, bedrijfspand of stuk grond. U heeft een bedrijf of gaat een bedrijf starten waarvoor u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig heeft. U bent ondernemer en gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie. Het bestemmingsplan verandert.

 • Huishoudelijk afval inzamelen

  Elk huishouden produceert afval. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), papieren verpakkingen, restafval, plastic, metaal en drankenkartons (PMD), glas en kleding. Dit heet huishoudelijk afval. De gemeente zamelt dit huis aan huis in. Oud papier wordt binnen de gemeente Waterland door verenigingen opgehaald. De overige afvalstoffen kunt u bij de onder/bovengrondse wijkvoorzieningen kwijt.

 • Begeleiding voor schoolverlater aanvragen

  Jongeren die voortijdig de school verlaten, proberen zonder een zogenaamde ’startkwalificatie’ de arbeidsmarkt op te komen. Dat kan best lukken, maar het risico is groot dat ze later uit het arbeidsproces vallen, omdat ze niet voldoende zijn gekwalificeerd. Daarom is het van groot belang dat jongeren hun opleiding afmaken of worden voorbereid op de arbeidsmarkt via een beroepsopleiding. De startkwalificatie is een soort meetlat, waarmee gemeten wordt of schoolverlaters zo goed zijn opgeleid dat ze met succes een beroep kunnen uitoefenen. De volgende opleidingen voldoen aan deze startkwalificatie:

 • Standplaats

  Standplaatslocaties In de gemeente zijn er verschillende standplaatslocaties aangewezen. Op onderstaande locaties is het toegestaan met een vergunning een standplaats in te nemen. Ook wordt aangegeven hoeveel standplaatsen op de locatie tegelijkertijd kunnen worden ingenomen. Wilt u weten of er op een locatie nog een standplaats vrij is, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (0299) 658 649 of via gemeente@waterland.nl. Een aanvraag voor een standplaats doet u bij de gemeente.

 • Festiviteit horeca organiseren

  Een horecabedrijf mag maximaal zes keer per jaar een incidentele festiviteit organiseren. Bij de incidentele festiviteit gelden soepelere regels voor bijvoorbeeld geluidsvoorschriften. Voorwaarde is dat u de gemeente minstens 2 weken van tevoren op de hoogte stelt van de festiviteit.Mocht het zo zijn dat de burgemeester vindt dat de openbare orde en leefbaarheid ernstig wordt verstoord, dan kan de burgemeester de festiviteit verbieden.Het is belangrijk dat u bij de melding alle nodige informatie heel nauwkeurig vermeldt.

 • Gehandicaptenparkeerkaart verlengen

  Als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft, moet u deze op tijd verlengen. Het kan namelijk nodig zijn dat u opnieuw een medische keuring krijgt. Vraag de verlenging tenminste 2 maanden voordat uw gehandicaptenparkeerkaart afloopt, aan.

 • Reinigingsheffing

  Reinigingsheffing wordt geheven aan bedrijven. Bij het vaststellen welke bedrijven belastingplichtig zijn gelden de volgende uitgangspunten; Alleen bedrijven die voor de verwijdering van het bedrijfsafval geen geldig contract hebben met een particuliere inzamelaar worden aangeslagen voor reinigingsheffing. Alleen bedrijven met bedrijfsafval dat qua samenstelling overeenkomt met huishoudelijk afval komen in aanmerking voor reinigingsheffing. Voor afval met een andere samenstelling worden zij geacht een apart afvalcontract af te sluiten met een particulier inzamelaar. Bedrijven met meer dan 960 liter afval per twee weken worden geacht een apart afvalcontract af te sluiten met een particuliere inzamelaar en mogen geen gebruik maken van de collectieve afvalvoorzieningen van de gemeente. Rechtspersonen zonder onderneming dan wel rechtspersonen met een onderneming met minder dan 2 werkzame personen die staat ingeschreven op een adres waar reeds afvalstoffenheffing wordt geheven, worden vrijgesteld van het betalen van reinigingsheffing.

 • Plannen voor geregistreerd partnerschap, melding

  Als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, mag u zelf de locatie kiezen. Meld uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw partnerschapsregistratie. U heeft er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken van tevoren. De gemeente controleert of u een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

 • Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

  Voor het melden van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap dient u een afspraak te maken. Een afspraak maakt u gemakkelijk online. Als u gaat trouwen, kunt u met de gemeente afspraken maken over het sluiten van uw huwelijk. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie er uit komt te zien. Bijvoorbeeld welke muziek u wilt draaien. Het is verplicht dat er getuigen aanwezig zijn als u het jawoord geeft. Dit kunnen er minimaal 2 en maximaal 4 zijn. Wilt u gratis trouwen? Het is mogelijk om in de gemeente gratis te trouwen. Gratis trouwen kan op maandag of dinsdagochtend om 9.00 uur in het gemeentehuis. Het is een korte plechtigheid zonder ceremonie en ringen wisselen. Dit is alleen mogelijk als u woonachtig bent in de gemeente Waterland.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Waterland

Geen verfijning beschikbaar.

Acties