Resultaten

1 - 10 van de 281 Resultaten
Toon producten van Waterland
 • Milieumelding doen

  Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten voor sommige activiteiten een milieumelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels. Soms heeft u daarvoor ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig. Bedrijven die het milieu op grote schaal belasten, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

 • Inschrijven als woningzoekende

  Regels toekenning sociale huurwoningen Inschrijven Sociale huurwoningen van corporaties in de stadsregio Amsterdam worden vanaf 1 juli 2016 alleen nog toegewezen op basis van inschrijfduur. In de gemeente Waterland zijn daardoor enkele regels veranderd voor woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad. Deze nieuwe regels zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening: woonduur is afgeschaft en nu geldt alleen nog het moment van inschrijving.

 • Woningzoekende, verklaring van voorrang (voorheen urgentiebewijs)

  U kunt bij de gemeente een verklaring van voorrang aanvragen, wanneer u niet op de gangbare woonruimteverdelingsprocedure kunt wachten. Urgentie is uitsluitend mogelijk bij toewijzing van huurwoningen. Voor het in behandeling nemen van een verklaring van voorrang en een medische urgentie zijn kosten c.q. leges verbonden.

 • Bestemmingsplan inzien

  Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Als u gaat bouwen is het handig om te weten of dit wel mag. Of als u een bedrijf wilt beginnen. U kunt dan het bestemmingsplan bekijken voordat u start met uw plannen. In een bestemmingsplan vindt u onder andere:

 • Woning als tweede woning gebruiken

  Zonder vergunning mag u een woning niet als tweede woning gebruiken. De gemeente wil voldoende woningen hebben voor haar inwoners. Heeft u een vergunning voor uw tweede woning? Dan moet u mogelijk toeristenbelasting of forensenbelasting betalen. Welke belasting het is, hangt af van hoe u de woning gebruikt.

 • Woning voor andere doeleinden gebruiken

  Als u een woning op een andere manier wilt gebruiken, moet u een vergunning aanvragen. Bijvoorbeeld als u: de woonruimte tot bedrijfsruimte omvormt de woonruimte tot winkel omvormt meerdere woonruimten tot één woonruimte samenvoegt de woning per kamer verhuurt van plan bent de woning te slopen Vaak heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Kijk ook of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan.

 • Bestemmingsplan, ontheffing / projectbesluit

  Als u een bouwplan heeft, moet u kijken of het in het bestemmingsplan van de gemeente past. Past het niet in het bestemmingsplan, dan doet u bij de gemeente een verzoek voor voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit betekent dat u vraagt of u uw plannen toch mag uitvoeren. De afwijking . kunt u bijvoorbeeld krijgen voor een onderdeel van een gebouw.

 • Gebouw als woning gebruiken

  Wilt u gaan wonen in een gebouw dat voorheen niet als woning werd gebruikt? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Via de website www.omgevingsloket.nl kunt u snel bekijken of dat voor u het geval is. Ook wordt beoordeeld of het gebruik als woning past in het bestemmingsplan.    

 • Monument, omgevingsvergunning

  Als u een beschermd monument heeft, wilt u dat misschien wel verbouwen, herstellen of aanpassen. U heeft dan een omgevingsvergunning voor een monument nodig.  Soms is voor het gewone onderhoud geen omgevingsvergunning noodzakelijk. Dat kan alleen als het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het monument niet verandert. Voorbeelden zijn: 

 • Monument, aanwijzing

  De gemeente kan een gebouw of terrein aanwijzen als gemeentelijk monument. De gemeente kijkt naar: de schoonheid de betekenis voor de wetenschap de cultuurhistorische waarde Als de gemeente van plan is een gebouw of terrein als monument aan te wijzen, dan krijgen de eigenaar en belanghebbenden een bericht hierover. Bent u het er niet mee eens? Geef uw mening dan schriftelijk door aan de gemeente. De gemeente bekijkt uw zienswijze voor zij het monument definitief aanwijst. Kijk voor meer informatie bij 'Zienswijze'.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties