Resultaten

1 - 10 van de 54 Resultaten
Toon producten van Waterschap De Dommel
 • Geluidsopnamen maken

  Spelregels voor het maken van geluidsopname

 • Waterdata; open data

  De Dommel deelt actief data met haar omgeving.

 • Meetbedrijven

  Meetbedrijven zijn bedrijven die op grond van de Verordening zuiveringsheffing en/of de Verordening verontreinigingsheffing verplicht zijn hun afvalwater te meten, bemonsteren en analyseren. Het aantal vervuilingseenheden wordt berekend met behulp van de door meting, bemonstering en analyse verkregen gegevens.

 • Heffing lozen van grondwater

  Bij een grondwaterlozing kan Waterschap De Dommel een aanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing opleggen.

 • Schade melden bij het waterschap

  Schade door werkzaamheden van het waterschap? U kunt dit bij ons melden met het schadeformulier.

 • Melding of vraag aan het waterschap

  Geluidshinder bij een rioolwaterzuivering? Hoge waterstand? Dode vissen of andere dode dieren bij het water? Geef het door aan het waterschap!

 • Automatisch betalen

  Als u gebruik wilt maken van de automatische incasso, dan kunt u die op verschillende manieren aanvragen.

 • Aangifte meetbedrijven (digitaal) invullen

  Zogenaamde meetbedrijven kunnen digitaal aangifte doen voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing.

 • Aangifte tabelbedrijven (digitaal) invullen

  Zogenaamde tabelbedrijven kunnen digitaal aangifte doen voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing.

 • Bezwaar tegen de belastingaanslag

  Het kan voorkomen dat uw aanslag niet terecht is. Uw pand wordt bijvoorbeeld een tijd niet gebruikt of u loost niet op een riolering of sloot. In zulke gevallen kunt u bezwaar indienen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties