Zoekresultaat

34 Resultaten
Toon producten van Waterschap Hollandse Delta
 • Lozen op oppervlaktewater

  Lozen op oppervlaktewater

 • Teeltvrije zone met een talud breder dan 2 meter

  Teeltvrije zone met een talud breder dan 2 meter

 • Aanvraag T-correctie

  Als u vanuit uw bedrijfsruimte afvalwater in het oppervlaktewater loost - rechtstreeks of via het riool, een septic tank of een put - moet u een heffing betalen (Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing).

 • Lozing afvalwater, plicht tot meting, bemonstering, analyse

  Wanneer u vanuit een bedrijfsruimte afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een bedrag betalen. Een bedrijfsruimte is een ruimte (of terrein), die geen woonruimte, zuiveringtechnisch werk of een riolering is.

 • Forfaitaire heffing bedrijven, aanvraag

  Als u afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een heffing betalen (Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing). De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoeveelheid en de soort stoffen die per jaar op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater worden geloosd.

 • Toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten, aanvraag

  Als u afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een heffing betalen (Zuiveringheffing/Verontreinigingsheffing). Deze heffing wordt berekend door het dagelijks meten, bemonsteren en analyseren van het afvalwater.

 • Verontreinigingsheffing

  Voor directe lozingen in oppervlaktewater moet u verontreinigingheffing betalen. Voor indirecte lozingen is per 2009 de zuiveringsheffing ingesteld.

 • Zuiveringsheffing woonruimten

  De zuiveringsheffing voor woonruimten wordt voor het gebruik van een woonruimte door de leden van een huishouden per zelfstandige woonruimte opgelegd. De aanslag wordt opgelegd aan één lid van het huishouden.

 • Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

  Bedrijven betalen voor de hoeveelheid afvalwater en de vervuiling in het afvalwater die zij indirect afvoeren. Onder een bedrijfsruimte wordt verstaan een naar zijn aard en inrichting als afzonderlijk geheel te beschouwen terrein of ruimte, niet zijnde een woonruimte. De hoogte van de heffing wordt berekend per vervuilingseenheid (v.e.). 

 • Milieu-informatie, aanvraag

  Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen. Bestuursorganen, waaronder het waterschap, zijn verplicht milieu-informatie bekend te maken en te verstrekken.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Waterschap Hollandse Delta

Geen verfijning beschikbaar.

Acties