Zoekresultaat

48 Resultaten
Toon producten van Waterschap Zuiderzeeland
 • Aanvraag afvoer per as naar afvalwaterzuiveringsinstallatie

  Indien u afvalwater heeft, maar dit niet via het riool kunt lozen, dan is er een mogelijkheid om dit afvalwater per as (vrachtwagen) aan te bieden.

 • Aanvraag Dijk & waterfonds

  Er is in Flevoland veel mogelijk op de dijken en in en rond het watersysteem. Mensen voelen zich betrokken bij water en recreëren daar graag. Je kunt water beleven. Waterschap Zuiderzeeland kent het Dijk & waterfonds (voorheen Fonds Medegebruik) om de belevingsmogelijkheden die de dijken en watergangen bieden te vergroten. Het waterschap nodigt iedereen uit om met ideeën daarvoor te komen. Mogelijk draagt het waterschap tot 50% van de kosten bij.

 • Aanvraag spreekrecht

  Maak gebruik van uw spreekrecht tijdens een openbare vergadering van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland, dien een aanvraag in.

 • Aanvraag waterinformatie

  Stel een informatievraag

 • Activiteitenbesluit milieubeheer

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor bedrijven.

 • Actuele neerslag

  Bekijk hier de hoeveelheid neerslag die de afgelopen 24 uur in Flevoland gevallen is

 • Automatische incasso

  Als u GBLT machtigt om de aanslagen waterschap- en/of gemeentebelastingen automatisch van uw rekening af te schrijven en de aanslag is opgelegd in het jaar waarop de aanslag betrekking heeft, dan wordt deze aanslag in termijnen afgeschreven. Het aantal betalingstermijnen is gelijk aan het aantal kalendermaanden dat in het huidige jaar na ontvangst van de machtiging nog overblijft.

 • Beschermde flora en fauna in Flevoland

  Veel (vrijwilligers)organisaties houden bij hoeveel en welke beschermde planten en dieren voorkomen in Flevoland. Met deze gegevens is een overzicht gemaakt van de beschermde soorten die in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland voorkomen.

 • Beschermingszones waterkeringen

  Waterschap Zuiderzeeland is volgens de Waterschapswet en het Reglement van het waterschap, verantwoordelijk voor het beheer van ongeveer 208 kilometer primaire waterkeringen rondom Flevoland. Deze dijken zijn van wezenlijk belang voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken geen Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland heeft daarom beleid over die keringen. De beleidsregels is tevens verwerkt in de Keur en de Legger.

 • Bezwaar belastingaanslag

  Indien u uw aanslag zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen niet kunt betalen, kunt u hiervoor kwijtschelding aanvragen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). U kunt bij GBLT ook kwijtschelding aanvragen voor de volgende gemeentebelastingen:

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Waterschap Zuiderzeeland

Geen verfijning beschikbaar.

Acties