Zoekresultaat

267 Resultaten
Toon producten van Weert
 • Aanleun/servicewoningen

  Als u niet meer volledig zelfstandig kunt wonen, maar toch uw zelfstandigheid wilt behouden kan een aanleunwoning voor u een uitkomst zijn. Een aanleunwoning biedt huisvesting vlakbij het woonzorgcomplex. U blijft zelfstandig wonen, maar kunt zorg en diensten 'inkopen'.

 • Aanschrijving door de gemeente

  Net als de politie ziet de gemeente toe op naleving van regels. Bent u in overtreding dan moet de gemeente ingrijpen door u te vragen de overtreding ongedaan te maken. Doet u dit niet dan maakt de gemeente de overtreding ongedaan op uw kosten (bestuursdwang). De gemeente kan ook een dwangsom opleggen om u te dwingen aan de aanschrijving te voldoen.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is pas aansprakelijk wanneer sprake is van nalatigheid. De gemeente moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Als dat het geval is, moet de gemeente de schade vergoeden.

 • Adoptie

  Wilt u een kind adopteren? U kunt hiervoor niet bij de gemeente terecht. U dient contact op te nemen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, directie Jeugdbescherming p/a stichting Adoptievoorzieningen, Postbus 290, 3500 AG Utrecht, tel.: (030) 23 30 340.

 • Afval doorzoeken, vergunning

  Als u een bedrijf heeft dat zich bijvoorbeeld richt op recycling van afval, dan kunt u een vergunning krijgen voor het doorzoeken van afval. Het betreft afval van huishoudens dat aan de weg is gezet om te worden opgehaald door een afvalinzamelbedrijf.

 • Afvalinzameling

  U kunt uw huishoudelijk afval wekelijks aan de straat zetten in een door de gemeente geleverde afvalbak. Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u het afval te scheiden. Vandaar dat de gemeente Weert gebruik maakt van een duobak om het afval te scheiden.

 • Afvalinzameling, bedrijven

  Hoewel de gemeente verantwoordelijk is voor de inzameling van afval binnen de gemeente, geldt dit niet voor bedrijfsafval. De soort en omvang van het afval verschilt sterk per bedrijf.

 • Afvalinzameling, chemisch afval huishoudens

  Voor informatie over het inzamelen van (chemisch) afval, zie www.weert.nl/afval .

 • Afvalinzameling, glas

  Voor informatie over het inzamelen van (chemisch) afval en glas, zie www.weert.nl/afval . De gemeente zamelt glas op kleur in. Dit heeft nog een bepaalde opbrengst. Glas is oneindig recyclebaar. In de gemeente zijn op diverse plaatsen glasbakken opgesteld waarin u glas kunt deponeren.

 • Afvalinzameling, grofvuil

  U kunt uw huishoudelijk grofvuil aanbieden bij de Milieustraat in Weert. Voor toegang tot de milieustraat heeft u een Weerterlandpas nodig. Voor meer informatie over de milieustraat en de openingstijden, zie deze pagina .

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Weert

Geen verfijning beschikbaar.

Acties