Zoekresultaat

176 Resultaten
Toon producten van West Maas en Waal
 • Marktplaats aanvragen

  Als u een plaats op de markt wilt hebben, dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor alle soorten markten: dagmarkt weekmarkt jaarmarkt (bijvoorbeeld een kerstmarkt)

 • Evenement organiseren

  Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg. Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren voor 13.00 uur? Dan moet u ook een ontheffing van de zondagswet aanvragen. Een evenement melden is gratis. De kosten voor een vergunning zijn afhankelijk van de grootte van het evenement. De standaard leges voor een vergunning bedragen € 48,00 Aanvraagformulier evenementenvergunning Geeft u een feest? Kijk voor meer informatie bij het kopje `Aanvullende informatie`.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt. De BSR verzorgt de heffing en inning van de onroerendezaakbelasting voor de gemeente West Maas en Waal. 

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Dienst Justis.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat. Omgevingsdienst Rivierenland De Omgevingsdienst Rivierenland voert voor de gemeente alle werkzaamheden uit. Sloopmelding doen Als u asbest gaat verwijderen moet u een sloopmelding doen. U doet de melding digitaal via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

 • Schoolbegeleidingsdienst (SBD)

  Een Schoolbegeleidingsdienst (SBD) helpt basisscholen bij organisatorische problemen en met onderwijsbegeleiding.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt: hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;  welke materialen er gebruikt worden; of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;  of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente. U vraagt informatie en vergunningen aan bij het Omgevingsloket online (OLO)

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  Sinds 1 januari 2016 is Werkzaak Rivierland de nieuwe organisatie op het gebied van werk en inkomen. Werkzaak is er dus ook voor u als inwoner van de gemeente West Maas en Waal. Werkzaak kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon.  Doet u dit niet en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering? Dan kan Werkzaak beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Werkzaak Rivierenland. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen (088-9375000). Hoe bereik ik Werkzaak Rivierenland U bereikt Werkzaak Rivierenland op werkdagen op telefoonnummer 088-9375000. Heeft u een vraag voor uw inkomensconsulent? Dan belt u hem of haar rechtstreeks tijdens het telefonisch spreekuur. Op de website van Werkzaak Rivierenland vindt u meer informatie.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Vergunning of melding U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

 • Gemeentearchief bekijken

  Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over: de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek);  een woonhuis of bedrijf; een buurt of wijk; de gemeente zelf.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: West Maas en Waal

Geen verfijning beschikbaar.

Acties