Zoekresultaat

19 Resultaten
Toon producten van Wetterskip Fryslân
 • Overlast of schade doorgeven

  Te hoog of te laag waterpeil? Schade aan dijken of kaden? Muskusratten, dode eenden of woekerende waterplanten gezien? Olielozing of ander milieudelict geconstateerd? Geef overlast online aan ons door.

 • Onderhoudsplicht kaden

  Eigenaren van gronden die dienen als een kade of dijk (regionale waterkering), hebben de plicht deze te onderhouden.

 • Onderhoudsplicht sloten en kaden (schouw)

  Eigenaren van gronden die grenzen aan sloten (schouwsloten) hebben vaak de plicht deze te onderhouden. Dit kan ook gelden voor kaden, duikers en stuwen.

 • Schadevergoeding aanvragen

  Heeft u schade waarvan u denkt dat het waterschap die veroorzaakt heeft? Vul dan het online formulier in.

 • Diepte sloten, diepteschouw

  Bij de diepteschouw controleren we of sloten voldoende op diepte zijn of dat ze gebaggerd moeten worden.

 • Watertoets voor ruimtelijke plannen

  Werkt u namens een overheid of een adviesbureau aan ruimtelijke plannen die gevolgen kunnen hebben voor water? U krijgt dan te maken met het watertoetsproces. Deze kunt u aanvragen bij onze waterbeheerders of digitaal.

 • Bezwaar maken tegen een besluit

  Als u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, kunt u als belanghebbende online en schriftelijk bezwaar maken.

 • Heb ik onderhoudsplicht?

  Een groot deel van de watergangen en waterkeringen in ons beheergebied moeten onderhouden worden door particulieren, ondernemers of door gemeenten, stichtingen of andere organisaties.

 • Verleende vergunningen

  Vergunningen worden digitaal gepubliceerd in het Waterschapsblad (officiële bekendmakingen) als er meerdere belangen in het geding zijn.

 • Beleid en regels

  Wij stellen regels (verordeningen waaronder de Keur) en beleid op. Deze publiceren we op overheid.nl en op onze website.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Wetterskip Fryslân

Geen verfijning beschikbaar.

Acties