Zoekresultaat

181 Resultaten
Toon producten van Zeewolde
 • Marktplaats aanvragen

  Als u een plaats op de markt wilt hebben, dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor alle soorten markten: dagmarkt weekmarkt jaarmarkt (bijvoorbeeld een kerstmarkt) Voor het goed verlopen van de markt heeft de gemeente Zeewolde een marktmeester. Meer informatie over zijn taken en verantwoordelijkheden vindt u onder het kopje "Achtergrond".

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Onroerendezaakbelasting (OZB) wordt uitgevoerd door Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Kijk voor meer informatie over onroerendezaakbelasting op www.meerinzicht.nl. Naar de website van Meerinzicht

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Dienst Justis.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Een welstandsadvies is een advies met betrekking tot het uiterlijke aanzien van een bouwwerk. In de welstandsnota die door de gemeenteraad is vastgesteld is het welstandsbeleid van de gemeente Zeewolde vastgelegd. Hierdoor is voor iedereen inzichtelijk aan welke criteria het uiterlijk van een bouwwerk moet voldoen. Als u een bouwplan heeft kunt u nu dus van tevoren bekijken waar de welstandscommissie op let. U kunt daar dus al rekening mee houden bij het uitwerken van uw plan.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  Vanaf 1 januari 2018 verzorgt Meerinzicht de dienstverlening aan cliënten van Sociale Zaken van de gemeenten Zeewolde, Ermelo en Harderwijk. Naar de website van Meerinzicht

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Vergunning of melding U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.  Of u een omgevingsvergunning nodig heeft kunt u uitvinden via het Omgevingsloket Online. In veel gevallen is (ook) een melding voldoende. Hiervoor kunt u terecht bij de Activiteitenbesluit Internetmodule. Contact en advies Milieuwetgeving zit ingewikkeld in elkaar. Daarom adviseren wij u om altijd contact op te nemen met de deskundigen van de gemeente Zeewolde of de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Straatartiest optreden

  U heeft geen ontheffing nodig voor het optreden als straatartiest. Het optreden mag geen overlast veroorzaken.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Zeewolde

Geen verfijning beschikbaar.

Acties