Zoekresultaat

156 Resultaten
Toon producten van Zoetermeer
 • Aanschrijving door de gemeente

  De gemeente let erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Net als de politie. Als u wettelijke regels overtreedt, dan vraagt de gemeente u per brief om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een aanschrijving. Op welke overtredingen let de gemeente? bouwen zonder omgevingsvergunning; gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan; illegaal houden van dieren; op een verkeerde manier huisvuil aanbieden.

 • Adoptie

  Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u. Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. Bij een sterke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders geheel verbroken en ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Bij een zwakke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders nog niet verbroken. Meer informatie over adoptie vindt u op Rechtspraak.nl.

 • Adoptiegroen

  Adoptiegroen is openbaar groen wat aangeplant en beheerd wordt door bewoners. De gemeente kan u advies geven over welke planten geschikt zijn. De stukken die in adoptiegroen worden gegeven kunnen variëren van grond rondom een boom (boomspiegel) van 1 m² tot grotere stukken van soms wel 100 m². Bij grotere stukken adoptiegroen is het een vereiste dat dit door meerdere bewoners wordt beheerd.

 • Verhuizing / Adreswijziging

  U geeft uw verhuizing altijd door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Let op! Het doorgeven van uw verhuizing kan in Zoetermeer alléén online. U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig.

 • Afval, huishoudelijk afval

  Om het milieu zo min mogelijk te belasten, zoveel mogelijk grondstoffen te recyclen en de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden, gelden in Zoetermeer regels voor het scheiden en inzamelen van afval.

 • Afval, klein chemisch afval

  Een klein deel van ons afval bestaat uit stoffen die onvriendelijk zijn voor het milieu. Deze stoffen noemen we Klein Chemisch Afval (KCA).

 • Afval, glas

  Glas kan worden gerecycled. In alle wijken zijn milieu eilanden geplaatst met boven- of ondergrondse containers voor glas, papier en textiel. Bij glas wordt onderscheid gemaakt tussen glas (glasverpakkingen zoals flessen en potten) en zogenaamd vlakglas (ruiten en dergelijke).

 • Afvalstoffenheffing

  Als gebruiker van een woning betaalt u afvalstoffenheffing. U betaalt deze belasting voor het ophalen en het verwerken van uw huisvuil. De hoogte van uw aanslag wordt bepaald door het aantal personen binnen uw huishouding. Hiervoor wordt gekeken in de Basisregistratie personen (BRP).

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Alleen horecabedrijven met een drank- en horecavergunning mogen alcohol schenken. Wilt u bij een evenement alcohol verkopen? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Drank- en horecavergunning

  U heeft een Drank- en horecavergunning nodig als u sterke drank verkoopt (> 15%), bijvoorbeeld: slijterij horecabedrijf (café of restaurant) sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant supermarkten met een aparte drankafdeling U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U heeft geen Drank- en horecavergunning nodig als u alleen zwak alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn, bijvoorbeeld: levensmiddelenbedrijven supermarkten Als u in een cafetaria alcohol schenkt, heeft u wel een Drank- en horecavergunning nodig. Evenement Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing alcohol schenken aanvragen.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Zoetermeer

Geen verfijning beschikbaar.

Acties