Zoekresultaat

89 Resultaten
Toon producten van Zuidplas
 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Dienst Justis.

 • Asbest verwijderen

  Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Wilt u asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Milieu, vergunning of melding

  Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Dan kunt u via Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.De vergunningverlening en handhaving op milieugebied voor de bedrijven van de gemeente Zuidplas is in handen van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Deze organisatie is ook belast met de advisering over geluid, bodemkwaliteit, externe veiligheid en het toetsen van gemeentelijke projecten op duurzaam bouwen en andere duurzame thema’s. Kijk voor meer informatie over de ODMH op de website www.odmh.nl

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Onroerend goed van gemeente kopen, huren of pachten

  De gemeente heeft onroerend goed in haar bezit in de vorm van gebouwen en soms ook woningen. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u deze onroerende zaken kopen, huren of pachten.

 • Drank- en horecavergunning

  U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische drank verkoopt, bijvoorbeeld: Slijterij Horecabedrijf (café of restaurant) Sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant Supermarkten met aparte drankafdeling Cafetaria (bij gebruik ter plaatse) U hebt geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen zwak alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn, bijvoorbeeld: Levensmiddelenbedrijven Supermarkten zonder aparte drankafdeling Cafetaria (voor gebruik elders) Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen voor het tijdelijk schenken van zwak-alcoholische dranken op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet (via formulier 'Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet - Model C').

 • Melding woon- en leefomgeving

  Uw melding kunt u op verschillende manieren doorgeven Via het formulier met DigiD, uw persoonsgegevens worden automatisch ingevuld; Via het formulier zonder DigiD, u moet handmatig al uw gegevens invullen. U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven op (0180) 330 300. Urgente meldingen buiten kantoortijden (zoals riolering, bestrating, groen, verlichting en reiniging) meldt u via (0180) 330 300 (24 uur per dag). De terugkoppeling over uw melding doen we via e-mail. Via de meldingenkaart kunt u de status van uw melding bekijken, voorkom dubbele meldingen, misschien is uw melding al doorgegeven.

 • Briefadres

  U kunt een briefadres krijgen als u in Nederland geen woonadres heeft. Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat hij uw post ontvangt. Deze persoon moet ervoor zorgen dat u de post persoonlijk ontvangt. Het is niet mogelijk een briefadres te hebben op een postbus of leeg adres. Bij een aanvraag voor een briefadres onderzoekt de gemeente of u daadwerkelijk geen woonadres heeft. U maakt een afspraak om persoonlijk een briefadres aan te vragen aan de balie. Afspraak maken

 • Woning onttrekken aan woonruimtevoorraad

  Als huiseigenaar kunt u uw woning onttrekken aan de woonruimtevoorraad. De woning is dan niet meer geschikt om in te wonen voor dezelfde hoeveelheid mensen. Een woning onttrekken kan op de volgende manieren: U wilt een woning gebruiken voor iets anders, bijvoorbeeld als kantoor. U wilt 2 woningen samenvoegen. U wilt een woning slopen. U wilt een woning gebruiken voor kamerverhuur. Wilt u een woning op een van deze manieren veranderen? Dan dient u contact op te nemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland.

 • Handtekening, legalisatie

  Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, kunt u uw handtekening laten legaliseren. Dit kunt u regelen bij de gemeente. De gemeente verklaart dan dat de handtekening echt is. Het legaliseren van een handtekening is vaak nodig: op documenten die naar het buitenland moeten worden gestuurd; als u ergens uw toestemming voor geeft bijvoorbeeld als u garant staat voor familie of vrienden uit het buitenland; als u een erfenis in het buitenland wilt regelen. U maakt een afspraak om persoonlijk langs te komen aan de balie. Afspraak maken

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Zuidplas

Geen verfijning beschikbaar.

Acties