Resultaten

1 - 10 van de 247 Resultaten
Toon producten van Aalten
 • Kind adopteren

  Als u een kind adopteert, neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. U en het kind worden dan ook wettelijk familie van elkaar.  Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 • Afval doorzoeken

  Het is verboden om afvalstoffen die voor inzameling gereed staan te doorzoeken.

 • Afval, huishoudelijk afval

  In de gemeente Aalten zamelt ROVA huishoudelijk afval in. Op de afvalkalender en op de ROVA-app staat wanneer de verschillende afvalsoorten bij u worden ingezameld. Voor restafval staat er in iedere buurt een ondergrondse container. Bewoners in het buitengebied kunnen eens in de 4 weken restafval aanbieden met behulp van de grijze container. Door afval te scheiden kunt u het milieu sparen. Dus u stopt bijvoorbeeld uw groente-, fruit-, en tuinafval (gft) niet in de zak met restafval of (voor bewoners in het buitengebied) de grijze container. Verder zijn er in uw buurt afvalcontainers voor glas en textiel (en schoenen). Bij diverse supermarkten staan ook containers voor het inzamelen van frituurvet.

 • Afval, klein chemisch afval

  Klein chemisch afval (kca) is afval dat niet bij het gewone afval mag. Bijvoorbeeld batterijen, olie, verf enzovoort. Op Milieucentraal.nl ziet u welk afval kca valt. U kunt als particulier klein chemisch afval (kca) gratis afgeven bij de chemowagen of twee keer per jaar na afspraak aanbieden in de chemobox. Zie verder onder "Wat moet ik doen?"

 • Afval, glas

  Flessen en potten van wit, groen en bruin glas.

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.Een belasting ter bestrijding van de kosten, die verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen.

 • Afvalwater lozen

  Wilt u vanuit uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeenteriool? Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente vraagt dan meestal advies aan het waterschap in de regio. Sommige lozingen hoeft u alleen te melden. Voor bepaalde lozingen hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Alarmsysteem installeren

  Voor de installatie van een alarmsysteem hoeft u (als burger, bedrijf of instelling) geen vergunning aan te vragen bij de gemeente.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Alleen horecabedrijven met een Drank- en Horecavergunning mogen alcohol aan derden schenken. Wilt u tijdelijk bij een evenement alcohol verkopen, zoals bier, wijn, port of sherry? Dan moet u een ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet aanvragen. Het schenken van sterke drank is verboden. Betreft het een besloten feest? Dan is geen ontheffing nodig. Let op! Wanneer alcohol wordt geschonken tijdens een evenement, dan moet er ook een evenementenvergunning/- melding worden aangevraagd/ ingediend. De hiervoor bestemde formulieren vindt u onder de 'Formulieren'.

 • Drank- en horecavergunning

  U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecabedrijf, bijvoorbeeld een café, restaurant, cafetaria of snackbar. U heeft dan wel een Drank- en Horecavergunning nodig. Ook als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant. Levensmiddelenbedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) hoeven geen vergunning te hebben om alcohol te verkopen. Maar zij mogen alleen zwak alcoholische drank verkopen, zoals bier en wijn. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Ook moet u een vergunning aanvragen voor het exploiteren van een horeca-inrichting, een zogenaamde exploitatievergunning indien u hierover nog niet beschikt, het hiervoor bestemde formulier vindt u onder de 'Formulieren'. Wilt u alcohol schenken tijdens een tijdelijk evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen, zie hiervoor Evenementen organiseren, vergunning of melding.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties