Resultaten

1 - 10 van de 197 Resultaten
Toon producten van Amstelveen
 • A9 Veelgestelde vragen

  Op deze pagina vindt u antwoord op uw vragen over de A9.

 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

 • Aanvraag subsidie stimulering jeugdsport

  Met dit formulier kunnen jeugdsportverenigingen in Amstelveen subsidie aanvragen voor jeugdsport.

 • Aanwezigheidsvergunning speelautomaten

  Als u een kansspelautomaat, zoals een fruitautomaat, wilt plaatsen, moet u een vergunning aanvragen. Deze vergunning heet een aanwezigheidsvergunning. Voor een behendigheidsautomaat, zoals een enkele flipperkast, is geen vergunning nodig. De Wet op de kansspelen maakt een verschil tussen 'hoogdrempelige' en 'laagdrempelige’ inrichtingen.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Een adresonderzoek is een administratief onderzoek. De gemeente onderzoekt of de mensen die ingeschreven staan op het adres daar ook wonen. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Staat er iemand op uw adres ingeschreven terwijl hij niet bij u woont? Dan kunt u misschien geen huurtoeslag krijgen. Ook kan een persoon die onterecht op een adres staat ingeschreven fraude plegen. Bijvoorbeeld door toeslagen aan te vragen.

 • Afspraak maken grofvuil ophalen

  Grof huishoudelijk afval is al het afval dat te groot of te zwaar is om als huishoudelijk restafval aan de inzameldienst aan te bieden. Door grof afval gescheiden in te leveren, kunnen weer nieuwe producten gemaakt worden. Dit bespaart grondstoffen en energie en levert minder milieuvervuiling op. U kunt grof huishoudelijk afval zelf kosteloos wegbrengen naar het Afvalbrengstation.

 • Afspraak maken Klein Chemisch Afval

  Onder Klein Chemisch Afval (KCA) vallen producten die bij niet-gescheiden inzameling schadelijk zijn voor het milieu of veiligheidsrisico's voor burgers en inzamelaars met zich meebrengen. Sommige producten zijn goed herbruikbaar. Chemisch afval is te herkennen aan een speciaal symbool op de verpakking: een afvalcontainer met een kruis er doorheen. Op de pagina Soorten afval kunt u nalezen wat u wel en niet kunt aanbieden.

 • Afvalcontainers

  Containers legen De mini-containers met PMD en GFT worden elke twee weken geleegd. Uitzondering zijn enkele inzamelwijken waar GFT in het voorjaar en najaar extra worden geleegd. In heel Amstelveen wordt de papiercontainer één keer per vier weken geleegd. In het buitengebied wordt de restafvalcontainer één keer per vier weken geleegd.

 • Afvaldumping

  Met dit formulier meldt u gedumpt afval. Geef aan welk soort afval er is achtergelaten en waar u dit heeft gesignaleerd. Wij nemen uw melding zo spoedig mogelijk in behandeling.

 • Afvalpas ondergrondse container

  De afvalpas is een ‘sleutel’ om de aan uw huishouden toegewezen ondergrondse restafvalcontainer(s) te openen. Hierdoor wordt de hoeveelheid restafval gelijkmatig verdeeld over de beschikbare ondergrondse restafvalcontainers. Het gebruik van de afvalpas voor huishoudens is gratis, er vindt geen inworpregistratie plaats.Vraag uw afvalpas aan via deze pagina.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties