Resultaten

1 - 10 van de 183 Resultaten
Toon producten van Apeldoorn
 • Afschrift akte burgerlijke stand

  De burgerlijke stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. U kunt een afschrift van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt.

 • Afschrift akte burgerlijke stand voor advocaat of notaris

  Bent u een advocaat, notaris of een andere bevoegde instantie? U kunt hier een afschrift of uittreksel van een akte van de burgerlijke stand aanvragen indien u deze nodig heeft voor uw werkzaamheden. Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als de gebeurtenis waarvoor u een aanvraag indient heeft plaatsgevonden in de gemeente Apeldoorn.

 • Afvalwaterlozing

  Bij activiteiten zoals schoonmaakwerkzaamheden of voedselbereiding kan afvalwater vrijkomen. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven. Aan het lozen van afvalwater zijn voorwaarden verbonden. Welke dat zijn ligt aan de mate van vervuiling. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in 3 besluiten. In specifieke situaties moet u uw afvalwaterlozing bij ons melden.

 • Apeldoorn test slim verkeerslicht

  Verkeerslichten worden steeds slimmer. De nieuwe generatie verkeerslichten is in staat het aankomend verkeer te ‘herkennen’ en kan hierop anticiperen om zo de verkeersstromen te optimaliseren. Momenteel worden deze intelligente verkeersinstallaties (iVRI's) getest op functioneren en betrouwbaarheid. Dat gebeurt onder meer in Apeldoorn, op het kruispunt Ravenweg – Hofveld.

 • Archeologiefonds

  Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met archeologie. Als de geplande werkzaamheden een bedreiging vormen voor het archeologisch bodemarchief, kan archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.

 • Attestatie de vita

  Een Attestatie de vita toont aan dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. De attestatie de vita is bedoeld voor gebruik door buitenlandse instanties. Voor gebruik in Nederland heeft u een Bewijs van in leven zijn nodig.

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

  De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een basisregistratie, waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen zijn verzameld. De gegevens in de BAG zijn openbaar en te benaderen via een website (zie Melden). Ook elektriciteitshuisjes, vakantiewoningen en bovenwoningen staan in de BAG. De gegevens moeten kloppen want onze hulpdiensten maken gebruik van de BAG.

 • Begraven of cremeren

  Wilt u aanspraak maken op de uitgifte van een graf of asbestemming op een gemeentelijke begraafplaats? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag doen. (Meestal doet een begrafenisondernemer dat.)

 • Begrotingssubsidie

  In de begroting van de gemeente wordt jaarlijks een subsidiebedrag opgenomen voor een aantal (grotere) organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan gemeente Apeldoorn.

 • Beslagvrije voet aanpassen

  Een beslagvrije voet is het deel van uw inkomen dat u nodig heeft om van te leven. Dat is het deel waarmee u de vaste lasten en andere noodzakelijke kosten betaalt. De beslagvrije voet is wettelijk bepaald. U heeft recht op het juiste bedrag per maand. De hoogte van het bedrag hangt af van uw situatie.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties