Resultaten

1 - 10 van de 104 Resultaten
Toon producten van Beekdaelen
 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens. Voorbeelden van akten: geboorteakte huwelijksakte echtscheidingsakte overlijdensakte U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt. Uittreksel burgerlijke stand online aanvragen met DigiD

 • Afvalinzameling

  Reinigingsdiensten Rd4 en afvalinzamelingsbedrijf RWM verzorgen de afvalinzameling voor de gemeente Beekdaelen. Rd4 doet dit voor de voormalige gemeenten Onderbanken en Nuth en RWM verzorgt dit voor de voormalige gemeente Schinnen. Denk hierbij aan het huishoudelijk afval: rest- en GFT-afval, PMD (Plastic, Metaal en drankenkartons), glas en textiel, papier, kunststof en snoeiafval. Rd4 en RWM beheren ook de milieuparken, de kringloopwinkels en het containerbestand en zij voeren alle noodzakelijke administraties voor de gemeente uit. Voor vragen of klachten rondom afvalinzameling neemt u contact op met Rd4 of RWM. Direct naar Rd4    Direct naar RWM

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Omgevingsloket online

 • Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

  Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat u in leven bent. U vraagt de attestatie de vita persoonlijk aan bij de gemeente. Als u in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba een bewijs van in leven zijn nodig hebt, vraagt u geen attestatie de vita aan maar een bewijs van in leven zijn. Maak direct online een afspraak

 • Belastingen

  De heffing en inning van gemeentelijke belastingen wordt verzorgd door de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Voor vragen over de WOZ-waarde van uw huis, hondenbelasting of andere gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met de BsGW. Zij kunnen u hiermee verder helpen. www.bsgw.nl

 • Bestemmingsplan aanpassen

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. De gemeente kan op eigen initiatief een bestemmingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering van het beleid. Maar het komt ook voor dat u als inwoner of bedrijf (bouw)plannen heeft die strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan. Als in zo'n geval uw verzoek niet voor ontheffing van het bestemmingsplan in aanmerking komt, kunt u een verzoek indienen voor wijziging van het bestemmingsplan. Het verzoek tot wijziging moet schriftelijk worden ingediend. De gemeente is niet verplicht om mee te werken aan wijziging van een bestemmingsplan, maar zal hiertoe eerder bereid zijn als de verandering past in het gevoerde beleid. Bij grote wijzigingen geldt een uitgebreide procedure. Dan is het goed eerst even langs te gaan bij het loket Bouwen en wonen van de gemeente. U kunt daar te weten komen of een eventuele aanpassing van het bestemmingsplan haalbaar is, hoe dat in z’n werk gaat en ook hoeveel dat gaat kosten. Vaak wordt dan geadviseerd eerst een principeverzoek te doen. U krijgt dan een schriftelijke principe-uitspraak van het college of men bereid is het bestemmingsplan aan te passen. Als de gemeente uw verzoek voor de wijziging afwijst, kunt u daar tegen geen bezwaar en beroep aantekenen. Principeverzoek online aanvragen

 • Bestemmingsplan bekijken

  Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl of op afspraak in het gemeentehuis. In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat. Maak een afspraak

 • Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

  Buitenlandse personen die naar Nederland willen komen hebben soms een visum nodig. Dit hangt af van het land waar de persoon vandaan komt. Bij de visumaanvraag moet deze persoon ook een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking laten zien. Nodigt u een familielid of andere buitenlandse relatie uit om bij u te logeren? Dan stuurt u een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking naar die persoon. Ga wel eerst naar de gemeente om uw handtekening te legaliseren.

 • Bewijs van in leven zijn

  Met een bewijs van in leven zijn kunt u op papier laten zien dat u leeft. U vraagt een bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente. Vraag uw bewijs van in leven zijn online aan met DigiD

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. U kunt bijvoorbeeld een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u: naar het buitenland verhuist; gaat trouwen; solliciteert naar een functie in het openbaar bestuur. Vraag uw bewijs van Nederlanderschap online aan met DigiD

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties