Resultaten

1 - 10 van de 198 Resultaten
Toon producten van Berg en Dal
 • Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen

  Scholen kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen voor huisvestingsvoorzieningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het betalen van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen.

 • Rommelmarkt

  Een rommelmarkt is een markt waarbij gebruikte of zelfgemaakte spullen te koop worden aangeboden.

 • Dood dier opruimen

  Voor het verwijderen van dode dieren (kadavers) gelden verschillende regels, afhankelijk van het soort dier en de omstandigheden.

 • Sociale huurwoning

  Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 • Koninklijke onderscheiding, lintje

  Als u iemand kent in uw omgeving die een lintje verdient, dan kunt u die persoon voordragen.

 • Materialen lenen

  Soms kunt u van de gemeente materialen lenen. Bijvoorbeeld de vlag met het logo van de gemeente of dranghekken voor het houden van evenementen.

 • As verstrooien

  De as van een overledene kunt u verstrooien. Als u de as op een algemene begraafplaats wilt verstrooien, heeft u een ontheffing nodig van de gemeente. Wilt u de as ergens anders verstrooien? Dan heeft u toestemming nodig van de eigenaar van het terrein.  

 • Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

  Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling: vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar  vrijstelling van inschrijving op een school vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof)

 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen

  Geef het altijd aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) door als uw bedrijf de bedrijfsinrichting verandert. Bijvoorbeeld omdat u processen of activiteiten aanpast of uitbreidt. U moet dit vooraf melden bij de ODRN. Soms moet u zelfs een omgevingsvergunning hiervoor aanvragen.

 • Informatie opvragen (Wob-verzoek)

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Op die manier kunt u meer inzicht krijgen in het handelen van de overheid. U heeft bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van de gemeente, daaronder begrepen de voorbereiding en uitvoering daarvan. De gemeente verstrekt zelf ook actief informatie, bijvoorbeeld door het uitgeven van persberichten, door publicaties in huis-aan-huisbladen of op de gemeentelijke website. Als u informatie wenst die nog niet eerder openbaar is gemaakt, dan kunt u  een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties