Resultaten

1 - 10 van de 254 Resultaten
Toon producten van Bergeijk
 • Kind adopteren

  Als u een kind adopteert, neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. U en het kind worden dan ook wettelijk familie van elkaar.  Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 • Afgezet gebied binnengaan

  Het is verboden een gebied binnen te gaan dat door de gemeente is afgezet. Als u dit toch wilt doen, vraagt u hiervoor een ontheffing aan.

 • Afval doorzoeken

  Als u een bedrijf hebt dat afval opnieuw gebruikt (recyclen), dan kunt u een vergunning aanvragen bij de gemeente voor het doorzoeken van afval. Met deze vergunning mag u grofvuil doorzoeken dat mensen aan de kant van de straat hebben gezet om te worden opgehaald. Bijvoorbeeld oud ijzer, meubels, hout, wasmachines en koelkasten. U krijgt geen vergunning voor het doorzoeken van afval in vuilniszakken en containers.

 • Afval, huishoudelijk afval

  In de gemeente Bergeijk worden het GFT-afval, verpakkingen van Plastic, Metaal (Blik) en Drankenkartons (PMD) en restafval huis aan huis opgehaald. In de kernen worden vrachtwagens op biogas ingezet: deze zijn stiller en stoten minder CO2 uit. In het buitengebied wordt een driecompartimenten voertuig ingezet, waarin de afvalstromen absoluut van elkaar gescheiden blijven.

 • Afval, klein chemisch afval

  Klein chemisch afval (KCA) gooit u niet in de vuilnisbak, maar levert u in bij het inzamelpunt van de gemeente.

 • Afval, glas

  Wanneer u uw glas in de glasbak gooit, kan dit gebruikt worden om nieuw glas mee te maken. Zo helpt u het milieu.

 • Milieustraat

  Binnen de gemeente bevindt zich een milieustraat (ook wel afvalinzamelstation genoemd). Een milieustraat is een plek waar u uw afval naartoe kunt brengen. Milieustraten zijn bedoeld voor afval dat de gemeente niet huis-aan-huis bij u ophaalt. Zoals elektrische apparaten, grofvuil, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval. Let op! U dient uw betaling bij de milieustraat ter plekke per pin te voldoen. Neem daarom naast uw milieupas ook uw pinpas mee! Ondanks het coronavirus is de milieustraat in Bergeijk op de normale tijden nog gewoon open. Omdat we de afgelopen dagen een toename zien van het aantal bezoeken aan de milieustraat, nemen we wel extra maatregelen. Zo draagt de medewerker aan de poort handschoenen en wordt het pinapparaat na ieder bezoek schoon gemaakt met desinfectiemiddel. Daarnaast wordt er goed gelet op het aantal mensen dat gelijktijdig op de milieustraat aanwezig is. Op sommige momenten kan het dus zijn dat u even buiten de poort moet wachten. Anders dan u wellicht gewend bent, hebben de medewerkers de opdracht gekregen om bezoekers op dit moment zo min mogelijk te helpen. Ook deze maatregel is er op gericht om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Bedankt voor uw begrip. Reguliere openingstijden: Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Gewijzigde openingstijden milieustraat in verband met de feestdagen in 2020 Vrijdag 25 december 2020 (1e Kerstdag) Zaterdag 26 december 2020 (2de Kerstdag)

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Afvalwater lozen

  Afvalwater bedrijven lozen Als u met uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Huishoudelijk afvalwater lozen Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren), bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio. Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Alarmsysteem installeren

  Voor de installatie van een alarmsysteem heeft u op grond van de APV 2019 (Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergeijk 2019) geen vergunning meer nodig.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties