Resultaten

1 - 10 van de 237 Resultaten
Toon producten van Bergen (L)
 • Geluidswagen gebruiken

  Wordt niet gebruikt. Staat niet in APV Het is verboden om met een geluidswagen door de straten te rijden om oproepen te doen of om muziek te laten horen. Als u toch een geluidswagen wilt gebruiken, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

  Elke gemeente moet de algemene gezondheidszorg bevorderen en infectieziekten bestrijden. Hiervoor hebben gemeenten de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD's) ingesteld. Meer informatie vindt u bij de GGD waarbij de gemeente is aangesloten. Bij een ramp werkt de GGD samen met de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Als er een landelijke epidemie is dan coördineert en ondersteunt het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) de gemeente bij deze taak.

 • Godsdienstonderwijs, subsidie

  Vertegenwoordigt u een school die godsdienstonderwijs en/of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aanbiedt? De gemeente geeft geen subsidie voor godsdienstonderwijs.

 • Huisvestingsvergunning

  In de gemeente Bergen wordt geen gebruik gemaakt van een huisvestingsvergunning.

 • Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

  Heeft u ten gevolge van ziekte of gebrek, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem? U ondervindt beperkingen bij de zelfredzaamheid en/of deelname aan het normale maatschappelijke leven. Zijn deze beperkingen van langdurige aard, langer dan 6 maanden. Dan heeft u mogelijk recht op een voorziening in het kader van de Wmo tenzij de voorziening algemeen gebruikelijk is. Algemeen gebruikelijk is tot het gangbare gebruiks- en bestedingspatroon behorend. Voor de voorziening hulp bij het huishouden kan een indicatie voor minder dan 6 maanden afgegeven worden als blijkt dat er voor een kortere periode hulp bij het huishouden nodig is en u geen familie, vrienden of buren hebt waarop u kunt terugvallen.

 • Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

  Wilt u documenten van de gemeente hebben, dan kunt een verzoek indienen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De door u opgevraagde informatie wordt dan voor iedereen openbaar. Wilt u deze informatie op een andere manier gaan gebruiken dan waarvoor het bedoeld is, dan kunt u een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) indienen. Verschil tussen Who-verzoek en een Wob-verzoek Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Wob-verzoek zorgt namelijk alleen voor openbaarmaking van informatie voor iedereen. Een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie gaat verder dan openbaarmaking. De informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is.

 • Jeugdhulp

  De gemeente moet hulp, zorg en ondersteuning geven aan jeugdigen en ouders die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bij problemen met opgroeien of opvoeden die ze niet zelf kunnen oplossen. Hebt u een kind waarvoor u hulp, zorg of ondersteuning nodig hebt? Dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke jeugdhulp uw kind kan krijgen. In bepaalde gevallen moet u eerst een aanvraag doen om de jeugdhulp te krijgen.  

 • Jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Jeugd-ggz is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar (en in bepaalde gevallen tot 23 jaar). Het gaat om kinderen die psychische problemen hebben waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door autisme, ADHD, dyslexie, verslaving of depressie. Jeugd-ggz is erop gericht de psychische problemen te verhelpen of te voorkomen dat ze erger worden. Hebt u een kind dat jeugd-ggz nodig heeft? Dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke hulp uw kind kan krijgen. In bepaalde gevallen moet u eerst een aanvraag doen om de hulp te krijgen.

 • Kinderopvang starten

  Er zijn diverse soorten kinderopvang. Enkele voorbeelden zijn: kinderdagverblijf buitenschoolse opvang (BSO) gastouderbureau gastouderopvang peuterspeelzaal Als u een kinderopvang wilt starten, bent u verplicht om het volgende te doen: Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen; Uw kinderopvang aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Een aanvraagformuilier naar de gemeente sturen voor het starten van een kinderopvang. Bekijk voor meer informatie het stappenplan kindercentrum starten of het stappenplan gastouderbureau starten.

 • Kostendelersnorm

  Als u met één of meerdere meerderjarige personen uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft, is de kostendelersnorm op u van toepassing. De gemeente houdt dan rekening met de voordelen van het delen van kosten in één woning.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties