Resultaten

1 - 10 van de 117 Resultaten
Toon producten van Bergen op Zoom
 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand in uw omgeving is overleden, moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal kan de uitvaartondernemer dit voor u doen. Via deze knop met e-herkenning. Als u aangifte heeft gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op. Is iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? Medewerkers van de ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u helpen.U kunt ook bellen of twitteren met het 24/7 BZ Contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken. U moet het overlijden ook melden bij de gemeente waar de overledene woonde. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is. Kijk hiervoor op de website van de Rijksoverheid. Kijk voor meer informatie over het uitstellen van de begrafenis of crematie bij 'Uitstel begrafenis of crematie, toestemming'.

 • Aangifte en registratie (BRP) van een levenloos geboren kindje

  U kunt uw levenloos geboren kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was. Voor het registreren in de BRP is wel een akte van geboorte (levenloos) nodig.   Akte van geboorte (levenloos) opmaken Als uw kind levenloos geboren is, doet u aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind geboren is. Het maakt geen verschil of uw kind na een zwangerschap van meer of minder dan 24 weken levenloos werd geboren. U krijgt van de gemeente een akte van geboorte (levenloos).  U kunt de voor- en achternamen van uw kindje in de akte laten opnemen. In de akte staan verder de namen van u en uw partner. U kunt uw kindje ook laten bijschrijven in uw trouwboekje.  Weet u niet zeker of er een akte is en woont u in Bergen op Zoom, maar is uw kindje in het buitenland geboren? Bel 14 0164 om te horen wat u het beste kunt doen.   Registratie van uw kindje in de Basisregistratie Personen (BRP)  U kunt uw kind ook inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP). De registratie gebeurt niet automatisch als u aangifte doet. U registreert uw kind in de gemeente waar u woont. Uw kind wordt dan bij uw naam in de BRP gezet.  Zowel de vader als de moeder mag aangifte doen. Maar ook anderen die weten van het overlijden. Daarnaast mogen ook medewerkers van het ziekenhuis of de uitvaartverzorger aangifte doen.   Goed om te weten Het is niet verplicht om het kindje bij uw persoonsgegevens te laten opnemen. U kiest zelf of u dit wilt. U doet voor uzelf een verzoek om het kindje toe te voegen aan uw persoonsgegevens. Wil de andere ouder dit ook, dan moet de andere ouder zelf ook een verzoek doen. Dit kan allleen persoonlijk bij team Publieksdiensten (niet per post en niet per e-mail). U kunt uw keuze altijd weer wijzigen.  Ook een kind dat al eerder levenloos geboren is, kunt u inschrijven in de BRP. Als u niet in Nederland woonde en hier niet ingeschreven stond toen uw kindje werd geboren, kunt u uw kindje niet in de BRP registreren.  Als u sinds 1 oktober 1994 niet meer in Nederland gewoond hebt, kunt u uw kindje niet in de BRP registreren. Uw persoonsgegevens  zitten dan niet in de BRP, dus uw kindje kan daar ook niet aan toegevoegd worden.    Wat gebeurt er met de registratie Uw kindje wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Na de registratie ziet u uw kindje op het overzicht met uw persoonsgegevens. Na de registratie krijgt u een bevestiging thuisgestuurd. Ook ziet u uw kindje na 2 tot 3 dagen in MijnOverheid.nl.  De registratie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties die de BRP gebruiken. Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank krigen dus geen bericht. 

 • AED-apparaten

  In de gemeente Bergen op Zoom zijn AED-apparaten beschikbaar. Deze Automatische Externe Defibrillatoren helpen u bij de reanimatie in het geval van een hartstilstand.  Iedereen mag een AED-apparaat gebruiken. Het apparaat vertelt u namelijk precies wat u moet doen. AED's zitten in een speciale kast waarop het groene logo staat. Bedrijven en instellingen kunnen ook zelf een AED kopen en ophangen. Info Klik hier voor locaties van alle AED's in de gemeente Bergen op Zoom. Klik hier voor meer informatie over AED-apparaten.

 • Afval

  Huishoudelijk afval wordt in deze gemeente door het bedrijf Saver ingezameld. Er zijn containers voor: GFT (groente-, fruit- en tuinafval)  papier restafval Op de website van Saver vindt u informatie over: grof vuil de milieustraat de Saverpas containers Wilt u asbest inleveren? Lees hier wat u moet doen. Campagne Samen aan de bakSamen aan de bak is een initiatief van Saver en de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge en Woensdrecht. Ons doel is zowel simpel als ambitieus: van nu ca. 185 kilo restafval per persoon per jaar naar 100 kilo per persoon per jaar. Samen aan de bak spoort inwoners aan om nóg beter aan de bak te gaan met het scheiden van afval, voor een beter milieu, minder restafval en een betere toekomst! Meer informatie vindt u op samenaandebak.nl.

 • Afwijken van het bestemmingsplan

  Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat welk doel het gebied heeft. Bijvoorbeeld wonen, groen, werken of recreatie. Gaat u: bouwen, verbouwen of slopen? een deel van een gebouw aanpassen, zoals een schoorsteen, balkon of erker? een gebouw op een andere manier gebruiken? Dan moeten uw plannen passen in het bestemmingsplan van de gemeente. Wilt u hiervan afwijken? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Voor het bouwen of verbouwen zelf heeft u vaak ook andere omgevingsvergunningen nodig. Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt onder andere voor: een afwijking die staat beschreven in het bestemmingsplan een tijdelijke afwijking van maximaal 10 jaar De uitgebreide procedure geldt voor een buitenplanse afwijking. Dat is een afwijking die niet in het bestemmingsplan staat, maar wel in bijlage II artikel 4 van het Besluit Omgevingsrecht. Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. 

 • Antireclamesticker ophalen

  U kunt bij ons een antireclamesticker ophalen.  Welke stickers zijn er? Een NEE/NEE sticker. Dan krijgt u geen reclame, huis-aan-huisbladen of telefoongids meer.  Een NEE/JA sticker. Dan krijgt wél de huis-aan-huisbladen. U krijgt geen telefoongids of reclame. Via onderstaande links kunt u aangeven dat u de telefoongids wilt ontvangen of opzeggen.

 • As verstrooien

  Na een crematie krijgen nabestaanden de as van de overledene niet meteen mee. De asbus met daarin de as moet minimaal 1 maand bewaard blijven. De urn blijft op het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen wat u met de as wilt doen. U kunt bijvoorbeeld de as verstrooien, mee naar huis nemen of laten bijzetten in een urnenmuur. Wilt u de as verstrooien? U mag geen overlast veroorzaken. Daarnaast is het verboden de as te verstrooien op: de verharde weg gemeentelijke begraafplaatsen crematoriumterreinen Het is soms mogelijk een ontheffing op dit verbod te krijgen. In de Verordening Lijkbezorgingsrechten staan de bedragen voor een asverstrooiing binnen de gemeente Bergen op Zoom. 

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest uit een gebouw wilt verwijderen? Dan moet u dat melden bij de gemeente via het Omgevingsloket . Daarbij maakt het niet uit hoeveel asbest u wilt verwijderen. In het Bouwbesluit 2012 staat wanneer en onder welke voorwaarden gemeld moet worden. Het asbest moet meestal verwijderd worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf (zie Ascert voor een overzicht van gecertificeerde asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven). Voor kleine hoeveelheden geschroefde golfplaten (<35m2 per kadastraal perceel) geldt een andere procedure. Ook dit moet u melden in het Omgevingsloket. Maar dan krijgt u binnen 5 werkdagen per post een bevestiging. Hiermee kunt u het asbest afgeven bij Saver. Grotere hoeveelheden of andere asbesthoudende materialen mag u niet zelf afvoeren. Dit moet door een gecertificeerd bedrijf gebeuren. En u moet het melden via het Omgevingsloket. Hiervoor geldt een procedure van 4 weken. Aan de melding moet een asbestinventarisatierapport toegevoegd worden. 

 • Basisregistratie ondergrond

  Als u bodem- en ondergrondgegevens gebruikt, kunt u gratis de Basisregistratie ondergrond (BRO) inzien. De BRO is een centrale bron van duidelijke basisinformatie over de Nederlandse ondergrond. In de BRO staan gegevens over: de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond de gebruiksrechten op de ondergrond Hierdoor krijgt u een beter inzicht in de kansen en risico’s in het gebruik van de ondergrond. Bijvoorbeeld als u een bodemwarmte-installatie wilt aanleggen en vooraf wilt weten hoe de samenstelling van de ondergrond is. De gemeente is verplicht om nieuwe gegevens over de ondergrond te registreren.

 • Begraafplaatsen

  De gemeente Bergen op Zoom heeft één begraafplaats in bezit en beheer. Dat is de Algemene Begraafplaats aan de Holleweg. Daarnaast is er nog een aantal andere begraafplaatsen:  Protestantse Begraafplaats aan de Marconilaan RK Begraafplaats aan de Mastendreef RK Begraafplaats Nieuw Borgvliet aan de Pastoor Kuijperstraat Islamitische Begraafplaats aan de Mastendreef Crematorium aan de Mastendreef Begraafplaats GGZ WNB (Vrederust) aan de Hoofdlaan RK Begraafplaats Halsteren aan het Lindenlaantje Protestantse begraafplaats Halsteren aan de Kromstraat RK Begraafplaats Lepelstraat aan de Lepelstraatseweg Joodse Begraafplaats aan de Bergsebaan Britse/Canadese begraafplaats

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties