Resultaten

1 - 10 van de 81 Resultaten
Toon producten van Beuningen
 • Aangifte geboorte

  Is uw kind geboren in de gemeente Beuningen? Geef de geboorte dan binnen 3 dagen aan bij de gemeente. Is het niet mogelijk om binnen de termijn van geboorteaangifte een afspraak te maken? Neem dan  contact met ons op. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of heeft u een bepaalde periode in het buitenland gewoond? Bel ons dan via telefoonnummer 14 024 om een afspraak te maken. Maak een afspraak Kosten Aangifte van geboorte is gratis. Een afschrift van de geboorteakte kost € 13,80. Voorwaarden U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. De vader of meemoeder doet aangifte. Kan de vader of meemoeder de aangifte niet  doen? Dan doet een van de volgende personen aangifte: de moeder uit wie het kind is geboren iemand die bij de geboorte aanwezig was een bewoner van het huis waar het kind is geboren het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren Is de derde dag na geboorte een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag doen. Meenemen een geldig paspoort of identiteitskaart verklaring van geboorte verloskundigenpraktijk kopie van de akte van erkenning ongeboren kind (indien van toepassing) verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (indien van toepassing) Meer informatie Lees meer over de naamskeuze voor kinderen bij aangifte.  

 • Aangifte overlijden

  Als iemand overlijdt moet u daarvan aangifte doen in de gemeente waar die persoon is overleden. De begrafenisondernemer kan dit direct online doen. Regel direct online Wilt u als familielid zelf aangifte doen? Maak dan een afspraak. Maak een afspraak Kosten De aangifte van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 13,80. Voorwaarden U moet aangifte van overlijden doen vóór u de overledene mag begraven of cremeren. U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Meenemen een geldig identiteitsbewijs (van u zelf) een doktersverklaring van het overlijden Meer informatie Lees meer over overlijden.

 • Adresonderzoek

  Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet woont? Bijvoorbeeld een vroegere bewoner die zich niet heeft uitgeschreven? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te doen.  Kosten Geen. Meenemen een geldig identiteitsbewijs bewijs dat u de eigenaar of huurder bent van de woning eventueel gegevens van de betrokken persoon of personen Bijzonderheden Ontvangt u nog post voor de betrokkenen op uw adres? Stuur deze dan terug met de melding 'Vertrokken' Ook instanties die adresgegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) gebruiken kunnen om een onderzoek vragen.

 • Afspraak maken

  Maak uw afspraak online. U ziet dan meteen welke tijdstippen beschikbaar zijn. Maak een afspraak Afspraken verzetten of afzeggen Wilt u een afspraak afzeggen of verzetten? Dit kan via de link in de e-mail die u ontvangt bij het maken van een afspraak. Bellen U kunt ook bellen om een afspraak te maken Telefoon: 14 024 (let op, dit is een verkort nummer) Maandag t/m donderdag: 8.30 - 17.00 uur Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur

 • Afvalinzameling

  De gemeente Beuningen vindt het belangrijk om afval zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen om deze als grondstoffen te kunnen hergebruiken. Kosten U betaalt een vast bedrag per huishouden voor afvalinzameling, hier krijgt u jaarlijks een aanslag voor van Munitax. Een vuilniszak restafval weggooien in een ondergrondse restafvalcontainer kost € 1,-, hier krijgt u jaarlijks een rekening voor van Munitax. Grof afval wegbrengen naar een milieustraat kost € 0,14 per kilo. Voorwaarden U heeft een afvalpas nodig voor gebruik van afvalcontainers of het wegbrengen van afval naar de milieustraat of gemeentewerf. Bijzonderheden In Beuningen (onder)scheiden we: gft (huis aan huis inzameling) plastic+ (huis aan huis inzameling) papier en karton (huis aan huis inzameling) glas (containers) textiel (containers) restafval (ondergrondse containers) U kunt uw afval ook wegbrengen naar: de gemeentewerf, Van Heemstraweg 95, Beuningen. Lees meer over welk afval u kunt inleveren bij de gemeentewerf.  de milieustraat Dar, Kanaalstraat 401 Nijmegen de milieustraat Dar, Bijsterhuizen 2406, Wijchen Let op! We maken onderscheid tussen gratis afvalsoorten, restafval en betaalde afvalsoorten. Meer informatie Lees meer over afvalinzameling op de website van Dar. Bekijk tips voor gft-afval in de zomer en winter. Openingstijden van de gemeentewerf en de milieustraten.  

 • Afvalpas

  U heeft een afvalpas nodig als u afval naar de milieustraten van Dar in Nijmegen en Wijchen brengt of naar de gemeentewerf. Ook voor het aanbieden van restafval in de ondergrondse containers heeft u de afvalpas nodig. Kosten Een nieuwe afvalpas kost € 10,-.  In de eerste 3 maanden na verhuizing is de pas gratis, u kunt deze bestellen bij het klantcontactcentrum van de DAR via 024 3716000. Bijzonderheden U vraagt de afvalpas aan en betaalt deze online bij de DAR of, U vraagt de afvalpas aan en betaalt deze bij de receptie van de DAR. Als u uw afvalpas kwijt bent, kunt u bij de Dar een nieuwe bestellen, de oude wordt dan geblokkeerd.  U kunt gratis een afvalpas aanvragen als u net bent verhuisd. Meer informatie Meer informatie over afvalinzameling.

 • Ambtenaren en bestuurders

  De medewerkers en bestuurders van de gemeente hebben dagelijks veel contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets mis gaan. Voor die gevallen heeft de gemeente Beuningen een klachtenregeling om u te helpen. Regelen met DigiD Voorwaarden Een klacht gaat altijd over gedrag. U vindt dat u slecht bent behandeld bijvoorbeeld doordat iemand u nors te woord heeft gestaan of verkeerde informatie heeft gegeven. Dat kan voorkomen bij een ambtenaar, wethouder, raadslid of de burgemeester. U kunt uw klacht op verschillende manieren doorgeven: U kunt uw klacht bespreken met de betrokken afdeling en de klachtencoördinator. U kunt online met DigiD een klacht indienen. U kunt een klachtenformulier (PDF, 47 kB) invullen. U kunt een brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Bijzonderheden De klachtencoördinator, mevrouw Coster, coördineert de behandeling van uw klacht. Zij zorgt ervoor dat u tijdig een reactie ontvangt en dat de gemeente uw klacht zorgvuldig en binnen een redelijke termijn afhandelt. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Vindt u dat de gemeente niet goed met uw klacht omgaat?  Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeentelijk ombudsman. Meer informatie Lees meer over de klachtenregeling van de gemeente Beuningen. Op de website last van de overheid kunt u doorgeven waar u als burger last van heeft bij de overheid. Bijvoorbeeld als het gaat om regels, moeilijke formulieren of veel vergunningen. Ze kan dan op zoek naar oplossingen en zo zorgen voor minder administratief gedoe en een betere dienstverlening. Jaarverslag interne klachtenbehandeling 2015 (PDF, 560 kB) Jaarverslag interne klachtenbehandeling 2016 (PDF, 540 kB) Jaarverslag interne klachtenbehandeling 2017 (PDF, 458 kB) Jaarverslag interne klachtenbehandeling 2018 (PDF, 798 kB)

 • Antireclamesticker

  Wilt u geen ongeadresseerde post meer ontvangen? Plak dan een antireclamesticker bij uw brievenbus. Deze sticker kunt u ophalen bij de receptiebalie in het gemeentehuis. Kosten Geen. Bijzonderheden Er zijn verschillende stickers: Met een NEE/NEE sticker krijgt u geen reclame en huis-aan-huisbladen meer. Let op: u krijgt ook de gemeentegids en de telefoongids niet meer. Met een NEE/JA sticker krijgt u geen telefoongids of reclamefolders meer. U ontvangt nog wel huis-aan-huisbladen en de gemeentegids. U kunt zich apart aan- of afmelden voor de telefoongids

 • Bestemmingsplannen

  In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Ook staat in het bestemmingsplan waarvoor je een gebouw mag gebruiken bijvoorbeeld als woning, restaurant of bedrijf. Ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl Bijzonderheden In een bestemmingsplan staan: de kenmerken van een gebied de plannen voor een gebied een kadastrale kaart van het gebied regels over de bebouwing zoals soort bebouwing die is toegestaan, maximale hoogte en breedte van gebouwen en met welk doel de grond gebruikt mag worden. De procedure voor het maken of wijzigen van een bestemmingsplan is: een voorontwerp voor de inspraak (niet verplicht). het ontwerpbestemmingsplan, dit staat in de Staatscourant, en 6 weken op de website van de gemeente. U kunt hier schriftelijk (ook e-mail) of mondeling (telefonisch) op reageren. het definitieve bestemmingsplan, dit publiceert de gemeente 6 weken op haar website en in de Staatcourant. Hier kunt u tegen in beroep gaan als u eerder heeft gereageerd op het ontwerpplan. Heeft u (ver)bouwplannen? Of wilt u een bestaand gebouw anders gaan gebruiken? Controleer eerst of dit past in het bestemmingsplan. Passen uw (ver)bouwplannen niet in het bestemmingsplan? Dan heeft u 2 opties: U vraagt de gemeente om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. U vraagt de gemeente om het bestemmingsplan te wijzigen. Meer informatie over bestemmingsplannen op ruimtelijkeplannen.nl.

 • Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

  Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een persoon in leven is op het moment van afgifte van het bewijs. Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan hier naar vragen. Heeft u dit nodig? Vraag dit bewijs dan aan bij de gemeente. Regelen met DigiD  Heeft u een internationaal bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) nodig voor gebruik in het buitenland? Of heeft u een brief van een pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft? In beide gevallen moet u dit bewijs persoonlijk aan de balie aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. Maak een afspraak Kosten Het uittreksel van de Basisregistratie personen (BPR): € 13,80. Heeft u een brief van een pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft? Dan is het uittreksel gratis. Voorwaarden Heeft u het in Nederland nodig? Dan moet u een uittreksel van de Basisregistratie personen aanvragen. Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig in het buitenland? Dit is een internationaal attestatie de vita. U kunt een bewijs van in leven zijn alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Meenemen Neem een geldig paspoort of identiteitskaart mee. Neem de brief van uw pensioenfonds mee voor een gratis uittreksel.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties