Resultaten

1 - 10 van de 43 Resultaten
Toon producten van Beverwijk
 • Asbest verwijderen

  Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Wanneer u asbest (minder dan 35 m² plaatoppervlak) in of om een pand aantreft, moet u dat melden. U krijgt dan informatie over hoe u het asbest volgens de regels moet verwijderen en vervoeren. Asbest melden

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer u een nieuw bedrijf start, een bestaand bedrijf uitbreidt of een verandering aanbrengt, krijgt u te maken met regels op het gebied van afval, energie, geluid, bodem en veiligheid. Deze regels komen voort uit de Wet milieubeheer en zorgen ervoor dat het milieu zoveel mogelijk wordt beschermd.

 • Geluidsoverlast veroorzaken

  Een ontheffing voor geluidhinder vraagt u aan: wanneer (bouw)werkzaamheden geluidsoverlast kunnen gaan geven bij het (laten) rijden van een geluidswagen Ontheffing aanvragen

 • Gemeentegrond gebruiken

  Als u tijdelijk iets gaat plaatsen op openbare gemeentegrond heeft u waarschijnlijk een ontheffing nodig. Dit is een ontheffing voor Bijzonder Gebruik Openbare Gemeentegrond (BGOG). U kunt hierbij denken aan het plaatsen van een container, schaftkeet, steiger of iets dergelijks.

 • Drank- en horecavergunning

  Een drank- en horecawetvergunning moet aangevraagd worden als u alcoholhoudende dranken wilt schenken in een horecabedrijf. Dit geldt voor commerciële horecabedrijven (cafés of restaurants) en voor paracommerciële instellingen, zoals (sport) kantines of andere verenigingen. U dient ook een drank- en horecawetvergunning aan te vragen als u een slijtersbedrijf wilt beginnen. In Beverwijk is alleen een horeca-exploitatievergunning nodig voor alcoholvrije horecabedrijven. Een vergunning is niet overdraagbaar en voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig. Voor het aanvragen of wijzigen gebruikt u de formulieren onderaan deze pagina bij "Downloads". Er zijn 2 soorten aanvraagformulieren. Model A is voor commerciële horecabedrijven. Model B is voor paracommerciële instellingen. Indien u een alcoholvrije horecagelegenheid wilt starten of overnemen, dient u een horeca-exploitatievergunning aan te vragen.  Indien u vragen heeft over het aanvragen van een Drank- en horecavergunning, kunt u contact opnemen met het team Vergunningen via (0251) 256 256,

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Wilt u alcohol schenken en verkopen bij bijvoorbeeld een braderie, evenement of op Koningsdag of een tijdelijke tapinstallatie op uw terras? Dan moet u een tapontheffing aanvragen. Met een tapontheffing mag u zwak alcoholische dranken (bier en wijn) schenken. Permanente tapinstallaties op terrassen zijn niet toegestaan. Organiseert u een evenement? Dan is mogelijk ook een evenementenvergunning noodzakelijk. De toezichthouders Drank- en horecawet en de politie ontvangen een afschrift van de ontheffing. Zwak-alcoholische drank mag alleen verstrekt worden onder directe leiding van een persoon van 21 jaar of ouder die voldoet aan de eisen van zedelijk gedrag. Dit betekent dat, indien u meerdere tappunten aanvraagt, u ook meerdere leidinggevenden dient op te geven. Stuur de ondertekende aanvraag (het formulier vindt u bij "downloads") met de bijlagen naar Postbus 450, 1940 AL Beverwijk of geef de documenten af op het Stadhuis.

 • Handtekening legaliseren

  Moet u aantonen dat uw handtekening van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren. U kunt hiervoor een afspraak maken en (lange) wachttijden voorkomen. Afspraak maken Let op: de verklaring legaliseert alleen de handtekening. Niet de inhoud van het document dat u tekent.

 • Exploitatievergunning horecabedrijf

  Vanaf 1 september 2018 is de horeca-exploitatievergunning voor alcoholvrije horeca opnieuw ingevoerd. De vergunningplicht wordt gefaseerd ingevoerd. Gestart wordt in de "Drie straatjes" waar de gemeente Beverwijk bezig is met een gebiedsgerichte aanpak om de buurt veiliger te maken. In 2019 wordt de exploitatievergunningplicht verder uitgebreid, zodat uiteindelijk voor alle alcoholvrije horeca in de gemeente Beverwijk een exploitatievergunning vereist is. Ondernemers krijgen van de gemeente een brief met het verzoek een aanvraag in te dienen. Een vergunning is niet overdraagbaar en voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig. De gemeente Beverwijk wil dat het prettig wonen, werken en ondernemen is in Beverwijk. Daarom zet de gemeente in op een schone en veilige stad. Dit doet de gemeente onder andere door problemen integraal aan te pakken en handhavend op te treden wanneer nodig. De uitbreiding van de Wet Bibob en invoering van de horeca-exploitatievergunning is onderdeel van de inzet tegen ondermijnende, georganiseerde criminaliteit. Wilt u een horecabedrijf starten waar alcohol wordt geschonken, dan dient u een Drank- en horecavergunning aan te vragen. Indien u vragen heeft over de exploitatievergunning, kunt u contact opnemen met het team Vergunningen via (0251) 256 256. LET OP: het is niet toegestaan zonder geldige exploitatievergunning een nieuwe horecagelegenheid te openen of over te nemen. 

 • Sociale huurwoning

  Wilt u een sociale huurwoning huren in een van de gemeente in Zuid Kennemerland (Beverwijk, Wijk aan Zee, Heemskerk, Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal) dan kunt u zich inschrijven via www.mijnwoonservice.nl. Na inschrijving kunt u reageren op vrijgekomen woningen. Een woning wordt toegewezen aan de kandidaat met de langste wachttijd. Ook Woonopmaat biedt sociale huurwoningen aan in Beverwijk en Heemskerk. U kunt zich aanmelden voor woningen van uw voorkeur via www.woonopmaat.nl. Wanneer u boven aan de wachtlijst staat zal woonopmaat u de woning aanbieden.

 • Vuurwerk verkopen

  U mag uitsluitend consumentenvuurwerk waarop het Vuurwerkbesluit van toepassing is, verkopen of opslaan, wanneer u daar een vergunning voor heeft. Bij het verlenen van een vergunning wordt rekening gehouden met de openbare orde en het voorkomen of beperken van overlast. Vuurwerk afsteken Vuurwerk mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur worden afgestoken. Een uitzondering hierop is het afsteken van vuurwerk door bedrijven die hiervoor een vergunning hebben. Lees verder op de website van de Provincie Noord-Holland (externe website).

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties