Resultaten

1 - 10 van de 241 Resultaten
Toon producten van Boekel
 • Kind adopteren

  Als u een kind adopteert, neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. U en het kind worden dan ook wettelijk familie van elkaar.  Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 • Afgezet gebied binnengaan

  Het is verboden een gebied binnen te gaan dat door de gemeente is afgezet. Als u dit toch wilt doen, vraagt u hiervoor een ontheffing aan.

 • Afval doorzoeken

  Als u een bedrijf hebt dat afval opnieuw gebruikt (recyclen), dan kunt u een vergunning aanvragen bij de gemeente voor het doorzoeken van afval. Met deze vergunning mag u grofvuil doorzoeken dat mensen aan de kant van de straat hebben gezet om te worden opgehaald. Bijvoorbeeld oud ijzer, meubels, hout, wasmachines en koelkasten. U krijgt geen vergunning voor het doorzoeken van afval in vuilniszakken en containers.

 • Afval, huishoudelijk afval

  Het groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) wordt gescheiden ingezameld van het overige huisvuil. De ene week wordt het GFT-afval ingezameld, de andere week het restafval; zie hiervoor de afvalwijzer die jaarlijks huis-aan-huis wordt verspreid. De ophaaldag voor Boekel en Venhorst is de vrijdag. Uitzonderingen in verband met feestdagen zijn aangegeven op de afvalwijzer.

 • Afval, glas

  Wanneer u uw glas in de glasbak gooit, kan dit gebruikt worden om nieuw glas mee te maken. Zo helpt u het milieu.

 • Milieustraat

  Aan het adres De Vlonder 110 te Boekel is een mini-milieustraat gevestigd. Openingstijden: zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur (m.u.v. erkende feestdagen)

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Afvalwater lozen

  Afvalwater bedrijven lozen Als u met uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Huishoudelijk afvalwater lozen Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren), bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio. Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Alarmsysteem installeren

  Wilt u als particulier, bedrijf of instelling een alarmsysteem installeren? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

 • Drank- en horecavergunning

  Artikel 3 van de Drank- en Horecawet geeft aan dat het verboden is zonder vergunning van de burgemeester een horeca- of slijtersbedrijf uit te oefenen. Als u alcohol wilt verstrekken, dan moet u dus een vergunning aanvragen. Deze vergunning is nodig bij een: slijterij; commercieel horecabedrijf (café, cafetaria, hotel, restaurant, partycentrum etc.); paracommerciële horeca-inrichting (vereniging/stichting die zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard; sportkantines, gemeenschapshuizen etc.). Daarnaast staat in artikel 35 van deze wet dat de burgemeester voor het verstrekken van zwak-alcoholische dranken een ontheffing kan verlenen. Dit kan bij gelegenheden van zeer tijdelijke aard, zoals tijdens evenementen. De drank mag alléén verstrekt worden onder directe leiding van iemand die aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze persoon moet minimaal 21 jaar zijn, mag niet onder curatele staan of uit ouderlijk gezag of voogdij zijn ontzet en moet van goed gedrag zijn. Wanneer heeft u welk aanvraagformulier nodig? Formulier model A is bedoeld voor café, slijterij, dus beroepsmatig Formulier model B is bedoeld voor paracommerciële instellingen zoals sportkantines Formulier model C is bedoeld voor evenementen waarbij zwak-alcoholische drank wordt geschonken (ontheffing art. 35).   Hebt u een drank- en horecavergunning maar is er een wijziging geweest in de leidinggevende(n) die in de vergunning zijn genoemd? Maak dan gebruik van het formulier 'melding wijziging leidinggevende'. Kosten Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning of ontheffing worden leges in rekening gebracht. Deze worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties