Resultaten

1 - 10 van de 292 Resultaten
Toon producten van Borger-Odoorn
 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.Nabestaanden regelen de begrafenis of crematie van de overledene. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld omdat er geen nabestaanden zijn? Dan zorgt de gemeente dat de overledene begraven wordt.

 • Aanvullende bijdrage voor kinderopvang aanvragen

  Als uw kind naar de kinderopvang gaat, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dat regelt u via de Belastingdienst. Daarnaast kunt u van de gemeente een aanvullende bijdrage krijgen. Bijvoorbeeld omdat u een re-integratietraject of een opleiding volgt.Volgt u geen re-integratietraject of opleiding? Dan komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Soms is het wel nodig dat uw kind naar de kinderopvang gaat. Bijvoorbeeld omdat u of uw partner lichamelijke, geestelijke of sociale problemen heeft. U kunt de gemeente vragen om een vergoeding voor de kinderopvangkosten. U heeft hiervoor een sociaal-medische indicatie (smi) nodig. Maak nu uw proefberekening.

 • Achternaam voor uw kind kiezen

  U kunt kiezen of uw eerste kind de achternaam van de moeder, vader of duomoeder krijgt. Elk volgend kind uit dezelfde relatie krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind.Geeft u uw keuze niet door? Dan krijgt uw kind automatisch een achternaam. Het hangt van uw gezinssituatie af welke achternaam uw kind automatisch krijgt. Kijk voor meer informatie over achternamen op Rijksoverheid.nl.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Een adresonderzoek is een administratief onderzoek. De gemeente onderzoekt of de mensen die ingeschreven staan op het adres daar ook wonen.Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Staat er iemand op uw adres ingeschreven terwijl hij niet bij u woont? Dan kunt u misschien geen huurtoeslag krijgen. Ook kan een persoon die onterecht op een adres staat ingeschreven fraude plegen. Bijvoorbeeld door toeslagen aan te vragen.Instanties kunnen ook om een adresonderzoek vragen als zij adresgegevens uit de basisregistratie personen gebruiken.

 • AED-apparaat gebruiken

  Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Het apparaat helpt bij een hartstilstand. De AED geeft stroomstootjes waardoor het hart weer gaat kloppen. Als iemand binnen 6 minuten gereanimeerd kan worden, is de kans groter dat hij of zij gered wordt.Iedereen mag een AED-apparaat gebruiken. Het apparaat vertelt u namelijk precies wat u moet doen. Er zijn ook burgerhulpverleners die opgeroepen kunnen worden bij een spoedgeval. Een burgerhulpverlener heeft een training gevolgd en kan reanimeren.Om het AED-apparaat zit een speciale kast waarop het groene logo staat. Niet alleen de gemeente heeft AED-apparaten opgehangen. Bedrijven en instellingen kunnen ook zelf een AED-apparaat kopen en ophangen. U kunt ook zelf met uw buurt een AED-apparaat kopen. Op BuurtAED.nl kunt u met elkaar geld inzamelen.Wilt u weten waar een AED bij u in de buurt zit? Of dat er wel voldoende AED-apparaten in de buurt zijn? Vul uw postcode in op de website van de Hartstichting.

 • Afgezette gebieden betreden

  De gemeente kan om verschillende redenen terreinen, wegen of gebieden afzetten. Hierdoor mag u daar niet meer (met voertuigen) komen. Dit heeft meestal te maken met de veiligheid en openbare orde. Wilt of moet u een afgezet gebied in? Dan moet u een ontheffing aanvragen. Of u deze krijgt, ligt aan de reden van het verzoek.

 • Afval inleveren

  De gemeente heeft een afvalinzamelstation, het 'afvalbrengpunt', waar u uw afval kunt brengen. Het gaat om grofvuil, afval in grote hoeveelheden, zoals tuinafval of afval van gebruiksgoederen, zoals koelkasten, televisies en huishoudelijke apparaten.U kunt ook chemisch afval, zoals verf, batterijen en olieproducten of bijzonder afval, zoals asbest brengen. Bij het afleveren van asbest gelden er speciale regels. Kijk voor meer informatie bij het product 'asbestverwijdering'.

 • Afval storten

  U mag alleen vuil of afval storten op het afvalbrengpunt. U kunt het afval ook aanbieden aan een erkend afvalinzamelaar. Het is verboden om vuil of afval te storten op andere plaatsen. Dit geldt ook voor groen afval.

 • Afvalcontainer aanvragen

  Als uw afvalcontainer kapot is of is verdwenen, kunt u een nieuwe aanvragen via het formulier onder 'Formulieren'.

 • Afvalstoffenheffing betalen

  Voor de inzameling en verwerking van afval betaalt u afvalstoffenheffing aan de gemeente. U ontvangt hiervoor elk kwartaal een aanslag. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing.Voor de inzameling van het huisvuil maakt de gemeente gebruik van een weegsysteem, het Diftarsysteem. Diftar staat voor gedifferentieerde (verschillende) tarieven.Dit betekent dat de heffing bestaat uit een vast deel (vastrecht) en een variabel deel waarop u zelf invloed heeft. Het vastrechtdeel bestaat uit kosten die de gemeente altijd moet maken, ongeacht het aantal kilogrammen afval dat wordt ingezameld. Deze kosten worden verdeeld over alle huishoudens in de gemeente. Voor dit deel van de afvalstoffenheffing maakt het niet uit of u ook echt containers aan de weg zet.Het variabele deel van het tarief vormt het hart van het Diftarsysteem. Dit deel bestaat vooral uit de verwerkingskosten. Hierop heeft u zelf invloed door het afval zoveel mogelijk te scheiden. Het variabele gedeelte is namelijk afhankelijk van het aangeboden afval, dat tijdens het legen van de container wordt gewogen.Ten slotte betaalt u een bedrag voor elke keer dat de grijze container geleegd wordt.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties