Resultaten

1 - 10 van de 212 Resultaten
Toon producten van Borsele
 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Naamswijziging achternaam

  Als u uw achternaam of die van uw kind wilt veranderen, checkt u eerst in de brochure Naamswijziging van Justis of dit kan. Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Justis.

 • Asbest verwijderen

  Asbest Asbest is een verzamelnaam voor een aantal natuurlijke mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Losse asbestvezels zijn met het blote oog niet zichtbaar. Asbest is in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen, vanwege de goede eigenschappen. Het is sterk, slijtvast en isolerend en bovendien goedkoop. Asbest is bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen. De grote risico's die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend. Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en op termijn ernstige ziektes veroorzaken. Is uw woning gebouwd vóór 1994? Dan is de kans groot dat er asbest in uw woning is verwerkt. Wilt u asbest verwijderen? Doe het dan veilig, voor uzelf en uw omgeving. Asbest wordt niet opgehaald door de gemeente Ook niet bij de route voor grof vuil. U moet asbest zelf naar de milieustraat aan de Polenweg in Nieuwdorp brengen. Voor de afgifte moet u een sloopmelding doen. Deze melding doet u minimaal 5 werkdagen voor het verwijderen van het asbest.  U doet de melding online via www.omgevingsloket.nl. Gebruik hiervoor uw DigiD. Als de melding compleet is krijgt u vervolgens van de gemeente een ontvangstbevestiging. Tevens ontvangt u een afleverbon waarmee u kosteloos de verwijderde asbestplaten kunt inleveren bij de milieustraat aan de Polenweg in Nieuwdorp. Het asbest dient wel verpakt te zijn in stevig luchtdicht verpakkingsmateriaal. Bij Hubo XL in ’s-Gravenpolder en Formido in Heinkenszand kunt u het juiste verpakkingsmateriaal kopen.  Alleen bij verwijdering van kleine hoeveelheden (maximaal 35 m2 per kadastraal perceel) door een burger is een melding voldoende. Moet meer asbest gesloopt en afgevoerd worden dan gelden andere eisen. In een aantal gevallen heeft u een omgevingsvergunning voor het slopen van asbest nodig. Het kan voorkomen dat het asbest door een speciaal bedrijf moet worden verwijderd. Bij de afdeling Bouwen en Wonen kunt u terecht voor advies over de benodigde melding/omgevingsvergunning. Ook voor andere asbestvragen neemt u contact op met de afdeling Bouwen en Wonen, (0113) 238383. Meldpunt Misstanden Asbestketen Het is mogelijk om anoniem een melding over asbest te doen, maar dan moet er wel voldoende bewijs meegestuurd worden zodat duidelijk is dat de melding ook oprecht en juist is. Wanneer er te weinig informatie wordt verstrekt bij een melding, en er geen extra informatie kan worden opgevraagd, kan de melding niet worden doorgezet naar de juiste instantie. De melding kunt u doen op www.meldpuntasbest.nu of www.meldpuntmisstandenasbest.nl. Subsidieregeling asbest van het dak De gemeente Borsele streeft ernaar om de dorpskernen al voor 2020 volledig asbestvrij te maken. Dit is ingegeven vanuit milieu- en veiligheidsoverwegingen. Potentiele (brand)risico’s zijn in de dorpen groter dan in het buitengebied. Om eigenaren van asbestdaken te stimuleren hun asbestdak in de dorpen te verwijderen voor 2020 heeft de gemeente Borsele een subsidie beschikbaar. De subsidieregeling richt zich specifiek op de asbestdaken binnen de bebouwde kom grenzen. Meer informatie over de subsidieregeling asbest van het dak. Algemeen landelijke tekst Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bijen houden

  U mag niet zomaar bijen houden als hobby of vanwege uw beroep. Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Het is daarom verboden bijen te houden: binnen een afstand van 30 meter van een woning of andere gebouwen waar overdag mensen zijn (kantoren, scholen); binnen een afstand van 30 meter van de openbare weg. Als u toch bijen wilt houden, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt: hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;  welke materialen er gebruikt worden; of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;  of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Vergunning of melding U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

 • Bedrijfsverzamelgebouw, plek huren

  Een bedrijfsverzamelgebouw is een gebouw waar meer bedrijven of ondernemers bij elkaar in één gebouw zitten. De huren zijn relatief laag. Dat komt omdat er gezamenlijk gebruik gemaakt wordt van een hal, receptie, technische ondersteuning of kantine. Als u een kleine onderneming hebt of als u start met een bedrijf, dan kan de gemeente u misschien helpen aan een plek in een bedrijfsverzamelgebouw. Als er geen plek is, kan de gemeente u op een wachtlijst zetten.

 • Gemeentearchief bekijken

  Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over: de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek);  een woonhuis of bedrijf; een buurt of wijk; de gemeente zelf.  De gemeente Borsele heeft ook een groot fotoarchief met daarin afbeeldingen van gemeentelijke activiteiten, zoals koninklijke onderscheidingen, Sinterklaasontvangsten, openingen van bedrijven, et cetera. Een groot deel van het fotoarchief is ook gevuld met foto's van de dorpen, soms geschoten door de gemeente zelf, maar vaak ook gekregen van inwoners. Het digitale fotoarchief

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties