Resultaten

1 - 10 van de 159 Resultaten
Toon producten van Bronckhorst
 • Nieuwe straatnaam voorstellen

  De gemeente geeft nieuwe straten een naam. Als u een idee of suggestie voor een naam voor een nieuwe straat heeft, kunt u dat aan de gemeente laten weten. Straatnaamsuggestie doorgeven

 • Hondenbelasting

  In de gemeente Bronckhorst wordt geen hondenbelasting geheven.

 • Ondersteuning bij werk zoeken

  U kunt zelf zoeken naar werk. Bijvoorbeeld via advertenties in de krant, bij het UWV, bij uitzendbureaus, via internet of via uw eigen netwerk. De gemeente en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het volgen van een opleiding met financiële ondersteuning. Als u hulp wilt, kunt u zich melden bij één van de sociale teams van de gemeente. Dat kan op verschillende manieren: binnenlopen, bellen, een contactformulier invullen. Naar de contactmogelijkheden

 • Exploitatievergunning horecabedrijf

  Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren is in een aantal gemeenten een exploitatievergunning nodig. In de gemeente Bronckhorst is de exploitatievergunningplicht voor de horeca niet in de Algemene plaatselijke verordening opgenomen. Voor het exploiteren van een horecabedrijf is geen exploitatievergunning nodig.

 • Kleding inzamelen

  De uitvoering van de inzameling van alle afvalstoffen is ondergebracht bij Circulus Berkel. Ook de huis-aan-huis inzameling van textiel wordt door Circulus Berkel uitgevoerd, er worden geen inzamelvergunningen voor textiel aan derden verstrekt.  

 • Duiven laten uitvliegen

  U mag uw duiven laten uitvliegen binnen door de gemeente vastgestelde tijden. De eigenaar van de duiven is verplicht ervoor te zorgen dat de duiven in de periode 1 maart tot 1 juni niet kunnen uitvliegen tussen 8.00 uur en 18.00 uur.

 • Exploitatieovereenkomst

  In een exploitatieovereenkomst staan afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen. Bijvoorbeeld riolering, wegen, verlichting en het bouwrijp maken van grond. De gemeente maakt afspraken hierover met projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst staat bijvoorbeeld wie de kosten betaalt voor de aanleg van de voorziening. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 • Achternaam kind kiezen

  Bij een eerste kind uit een relatie is het mogelijk om een achternaam te kiezen. Alle volgende kinderen uit die relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. U kiest de naam vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte, bij erkenning of bij adoptie. U en uw partner moeten allebei langskomen, bel vooraf voor het maken van een afspraak via (0575) 75 02 50. Neem bij de afspraak allebei een geldig identiteitsbewijs mee. Let op! Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. Komt u daarom al vóór de geboorte samen naar de gemeente.

 • Kinderopvangtoeslag

  Gaan uw kinderen naar een peuter- of kinderopvang, gastouder of buitenschoolse opvang? Dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Aanvragen kan bij de Belastingdienst. Meer informatie en aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst

 • Informatiestand plaatsen

  Binnen de gemeente Bronckhorst mag u maximaal 2 maal per jaar een informatiestand plaatsen aan de openbare weg of aan het water. Hiervoor heeft u geen vergunning of toestemming van de gemeente nodig. Let op: U mag vanuit de informatiestand geen producten en/of diensten te koop aan bieden dan wel anderszins goederen uit stallen of uitgestald hebben om deze te koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken aan publiek. In deze gevallen heeft u een standplaatsvergunning nodig.  

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties