Resultaten

1 - 10 van de 155 Resultaten
Toon producten van Bronckhorst
 • Nieuwe straatnaam voorstellen

  De gemeente geeft nieuwe straten een naam. Als u een idee of suggestie voor een naam voor een nieuwe straat heeft, kunt u dat aan de gemeente laten weten. Straatnaamsuggestie doorgeven

 • Hondenbelasting

  In de gemeente Bronckhorst wordt geen hondenbelasting geheven.

 • Ondersteuning bij werk zoeken

  U kunt zelf zoeken naar werk. Bijvoorbeeld via advertenties in de krant, bij het UWV, bij uitzendbureaus, via internet of via uw eigen netwerk. De gemeente en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het volgen van een opleiding met financiële ondersteuning. Als u hulp wilt, kunt u zich melden bij één van de sociale teams van de gemeente. Dat kan op verschillende manieren: binnenlopen, bellen, een contactformulier invullen. Naar de contactmogelijkheden

 • Exploitatievergunning horecabedrijf

  Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren is in een aantal gemeenten een exploitatievergunning nodig. In de gemeente Bronckhorst is de exploitatievergunningplicht voor de horeca niet in de Algemene plaatselijke verordening opgenomen. Voor het exploiteren van een horecabedrijf is geen exploitatievergunning nodig.

 • Kleding inzamelen

  De uitvoering van de inzameling van alle afvalstoffen is ondergebracht bij Circulus Berkel. Ook de huis-aan-huis inzameling van textiel wordt door Circulus Berkel uitgevoerd, er worden geen inzamelvergunningen voor textiel aan derden verstrekt.  

 • Duiven laten uitvliegen

  U mag uw duiven laten uitvliegen binnen door de gemeente vastgestelde tijden. De eigenaar van de duiven is verplicht ervoor te zorgen dat de duiven in de periode 1 maart tot 1 juni niet kunnen uitvliegen tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Als de Ophokverordening Gelderland van toepassing is, mag er uiteraard helemaal niet gevlogen worden.

 • Exploitatieovereenkomst

  In een exploitatieovereenkomst staan afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen. Bijvoorbeeld riolering, wegen, verlichting en het bouwrijp maken van grond. De gemeente maakt afspraken hierover met projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst staat bijvoorbeeld wie de kosten betaalt voor de aanleg van de voorziening. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 • Achternaam kind kiezen

  Bij een eerste kind uit een relatie is het mogelijk om een achternaam te kiezen. Alle volgende kinderen uit die relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. U kiest de naam vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte, bij erkenning of bij adoptie. U en uw partner moeten allebei langskomen, bel vooraf voor het maken van een afspraak via (0575) 75 02 50. Neem bij de afspraak allebei een geldig identiteitsbewijs mee. Let op! Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. Komt u daarom al vóór de geboorte samen naar de gemeente.

 • Bibliotheek

  Binnen de gemeente Bronckhorst zijn 3 bibliotheekvestigingen en 1 servicepunt aanwezig. Zij zijn aangesloten bij Bibliotheek West-Achterhoek. Vestigingen West-Achterhoek en openingstijden Voor informatie over openingstijden en adressen van alle bibliotheken in West-Achterhoek kunt u terecht op de website http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/vestigingen.html. Aanmelden en abonnementskosten Informatie over aanmelden en abonnementskosten vindt u op http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/service/lidworden.html. Gemeente Bronckhorst vindt het belangrijk dat ook jongeren gebruik maken van de bibliotheek. Met de bibliotheek is daarom afgesproken dat jongeren tot 18 jaar gratis lid mogen zijn.

 • Kinderopvangtoeslag

  Gaan uw kinderen naar een peuter- of kinderopvang, gastouder of buitenschoolse opvang? Dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Aanvragen kan bij de Belastingdienst. Meer informatie en aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties